26.11.2018

Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Kongres Różnorodności

Kobiety w rodzinie, w pracy, w historii i życiu społecznym - konferencja z okazji 100 lecia praw wyborczych Polek do obejrzenia online

19 listopada, w Warszawie, kilkaset uczestniczek i uczestników wraz ekspertkami i ekspertami z różnorodnych dziedzin nauki, biznesu i środowiska pozarządowego dyskutowało o równości płci w Polsce – kiedyś, dzisiaj i w przyszłości. Nie zabrakło też inspiracji dla działań wspierających wyrównywanie szans, a organizatorzy konferencji wręczyli grant przeznaczony na działania statutowe Centrum Praw Kobiet. Spotkanie zorganizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Kongres Różnorodności jest dostępne do obejrzenia online.

Link do zapisu transmisji z konferencji

– W 100 lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i wywalczenia przez Polki praw wyborczych, nadal w wielu dziedzinach kobiety nie są traktowane na równi z mężczyznami – wciąż nierzadko na tych samych stanowiskach zarabiają mniej, trudniej im otrzymać awans, są mniej licznie reprezentowane  w polityce, inne mają szanse na samorealizację. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się poruszyć ten temat w ramach działań Karty Różnorodności, organizując konferencję z okazji tej wyjątkowej rocznicy – powiedziała Marzena Strzelczak, dyrektorka Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
– Bardzo nas cieszy zainteresowanie konferencją, także online – utwierdza nas to w przekonaniu, że temat rzeczywiście jest ważny, a tyle zaangażowanych w niego osób i organizacji daje nadzieję na realną zmianę sytuacji kobiet w Polsce. – dodała.

Konferencja zorganizowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu (w ramach działań Karty Różnorodności) i Kongres Różnorodności, była formą uczczenia wyjątkowej rocznicy - 100-lecia wywalczenia przez Polki praw wyborczych.

- Chcemy docenić i oddać sprawiedliwość polskim kobietom, których rola i wkład w tworzenie polskiej historii, kultury, gospodarki, nauki i ogólnie polskiego społeczeństwa, jest przeogromna, choć nie zawsze była i jest doceniana. Niełatwa i burzliwa historia Polski dostarczała właśnie kobietom wielu okazji, by mogły wykształcić w sobie i na co dzień wykazywać się przedsiębiorczością, zaangażowaniem, sprytem, odwagą, wiedzą i talentami, wyobraźnią i wizjonerstwem – tymi wszystkimi cechami, które są warunkiem skuteczności w działaniu w każdej rzeczywistości i czasie. Rodzinna pamięć zapewne każdej i każdego z nas przechowuje niejedną historię bohaterskiej prababki, babki, matki, ciotki czy siostry...  – powiedziała Dorota Strosznajder z firmy Henkel, organizatorka i inicjatorka Kongresu Różnorodności, podczas otwarcia Konferencji.

Goście wysłuchali dyskusji poświęconych różnym obszarom życia i aktywności kobiet i mężczyzn oraz poznali inspirujące praktyki z zakresu zarządzania różnorodnością. Wybrali także organizację, która otrzymała grant na swoją działalność statutową związaną ze wspieraniem aktywności kobiet.

W trakcie konferencji do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności, koordynowanej w Polsce przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, dołączyły firmy AmRest, Santander Consumer Bank i Biuro tłumaczeń Kontekst. Odbyło się także uroczyste przystąpienie do Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu pięciu firm: Aflofarm Farmacja Polska, AkzoNobel, AmRest Holdings SE, ArcelorMittal, Grupa CCC i Leroy Merlin. Obecnie w Programie Partnerstwa FOB jest już 56 firm.

Dyskusje na scenie i w kuluarach

W czterech panelach tematycznych omówione zostały największe wyzwania, z którymi kobiety mierzyły się od czasu wywalczenia praw wyborczych. Jednocześnie eksperci i ekspertki analizowali obecną sytuację Polek oraz perspektywy zwiększenia szans ich rozwoju zawodowego i osobistego w najbliższej przyszłości.

Część merytoryczną konferencji otworzyła prof. Ewa Łętowska, pierwsza w Polsce Rzecznik Praw Obywatelskich. Jej wystąpienie, zatytułowane przewrotnie  „nie wierzcie prawu”, poświęcone było przepisom prawa dotyczącym równouprawnienia. Profesor podkreślała, że zapisy prawa nie wystarczą do wyrównania sytuacji kobiet i mężczyzn, że najważniejsza jest skuteczna ich realizacja. Zwróciła także uwagę na fakt, jak mylnie rozumiane jest słowo „równouprawnienie”.  Nie oznacza ono: „dla każdego po równo”, bez względu na kontekst, ale: „dla każdego po równo, wedle potrzeb i możliwości”. Z tej ważnej różnicy w znaczeniu wynika wiele nieporozumień, które dzielą ludzi.

Z kolei dr Sylwia Spurek, Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, swoje wystąpienie poświęciła temu, co to znaczy być kobietą w Polsce teraz, w 2018 roku. Zwróciła uwagę na to, że od wielu lat postulaty kobiet w zakresie równouprawnienia się nie zmieniają, ponieważ zmiany zachodzą zbyt wolno.
„Zmienia się świat, upadają i powstają nowe państwa, globalizuje się gospodarka. Jesteśmy w przededniu kolejnej rewolucji przemysłowej - masowej automatyzacji, a nasze kobiece prawa i wolności wyglądają trochę tak jak w XIX lub na początku XX wieku” - powiedziała Sylwia Spurek.

Różnorodne punkty widzenia - szerszy obraz

Organizatorzy zadbali o to, aby zaproszeni goście reprezentowali różne dziedziny życia, różnorodne środowiska, co pozwoliło w szerokiej perspektywie spojrzeć na to, jak wygląda sytuacja równości płci w Polsce. Ekspertki i eksperci zaproszeni do paneli „Miejsce kobiet na rynku pracy” i „Aktywność społeczna kobiet” podkreślali rolę kobiet w środowisku pozarządowym, samorządach i biznesie  – nie skupiając się tylko na tych zajmujących najwyższe stanowiska, ale na wszystkich, które chcą się rozwijać i móc realizować swoje ambicje przyczyniając się do budowy społeczeństwa obywatelskiego.

- Kobiety w Polsce są świetnie wykształcone i zmotywowane – z punktu widzenia gospodarki są więc szalenie cennym potencjałem. Uważam, że temat aktywizacji kobiet musi być poruszany na najwyższych szczeblach w firmach – nabiera wówczas zupełnie innej rangi, wymiernej mocy sprawczej. Wywieranie wpływu jest skuteczniejsze z pozycji top-managementu. Dlatego potrzebujemy więcej kobiet na wysokich stanowiskach zarządczych, ale warunkiem koniecznym jest zwiększenie ich udziału w życiu zawodowym na każdym etapie kariery gwarantując im równe szanse już na starcie. – powiedziała Dominika Bettman, prezeska Siemens Polska.

Uczestnicy zwracali uwagę na rolę biznesu we wspieraniu sytuacji kobiet na rynku pracy (wspieranie w powrocie do pracy, umożliwienie łączenia ról życiowych) nie zapominając jednocześnie o ambicjach kobiet na wsi, nie zainteresowanych dużym biznesem.
„ Myśląc o poprawie sytuacji kobiet, ważna jest pamięć o tym, by żadnej z grup nie wykluczać, np. kobiet z byłych PGR-ów, o których nikt nie pamięta” - podkreślała dziennikarka i reportażystka Joanna Warecha.

W związku z tym, że równość szans dotyczy wszystkich obszarów ludzkiej aktywności, jeden z paneli konferencji organizatorzy poświęcili  tematowi życia poza pracą,  przedstawionemu z różnych perspektyw - kobiet, mężczyzn, osób pracujących i tych będących już na emeryturze. W związku z rocznicą, która była dla FOB i Kongresu Różnorodności inspiracją do zorganizowania konferencji,  podczas wydarzenia  nie zabrakło też rozmowy na temat historii, a dokładnie herstorii - czyli potrzeby ukazania kobiecego punktu widzenia i roli kobiet w rozwoju Polski na przestrzeni ostatnich 100 lat i obecnie. Historyczne ujęcie tematu zyskało nową perspektywę ze względu na obecność Mary Thurston - ambasadorki Nowej Zelandii, kraju który jako pierwszy przyznał kobietom prawa wyborcze. Obydwie ekspertki zauważyły wiele podobieństw w walce kobiet do uzyskania praw wyborczych w obu krajach, a także zgodziły się, że wciąż jest jeszcze wiele do zrobienia  w tym obszarze.

Praktycy o różnorodności

Ze względu na to, że Konferencja „100 lat praw wyborczych kobiet. PRACA, RODZINA, ROZWÓJ – perspektywa równych szans” była zorganizowana we współpracy z Kongresem Różnorodności, w jej agencie znalazł się przegląd „Praktycy o Różnorodności”. Zaproszeni goście opowiadali  o doświadczeniach w prowadzeniu działań otwierających organizacje i społeczeństwo na różnorodność. Wśród organizacji znalazły się: Fundacja Ocalenie wspierająca uchodźców i uchodźczynie, portal  Newsmavens.com przedstawiający kobiecą perspektywę w mediach, Fundacja Miejsce Kobiet ze swoim projektem aktywizacji kobiet „W drodze do pracy”, firma Pirs Creative Lab opracowująca innowacyjne rozwiązania dla osób z niepełnosprawnością oraz agencja marketingowa Leżę i Pracuję, która powstała, by dać zatrudnienie osobom sparaliżowanym

Wsparcie organizacji działających na rzecz kobiet

Partnerzy i organizatorzy konferencji postanowili przyznać grant na działania statutowe organizacji działającej na rzecz równości płci w Polsce. Uczestnicy i uczestniczki przez cały czas trwania konferencji oddawali głosy na jedną z trzech organizacji: Centrum Praw Kobiet, Fundację Perspektywy i Fundację Kosmos dla Dziewczynek. Większością głosów publiczności zwyciężyła Fundacja Centrum Praw Kobiet.  Organizatorzy Konferencji przekazali jej przedstawicielkom symboliczny czek o wartości 4000 złotych.

Konferencja „100 lat praw wyborczych kobiet. PRACA, RODZINA, ROZWÓJ – perspektywa równych szans”, była transmitowana na żywo na stronie Forum Odpowiedzialnego Biznesu na Facebooku. Przez jeden dzień miała ona około 3 000 wyświetleń.

Organizatorzy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, w ramach programu Karta Różnorodności oraz Kongres Różnorodności
Partner tytularny konferencji: Henkel Polska
Partnerzy konferencji: Siemens Polska, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Opiekun Karty Różnorodności: Orange Polska
Patroni honorowi: Rzecznik Praw Obywatelskich, Prezydent Miasta Częstochowy, Prezydent Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Poznania, Robert Biedroń - Prezydent Miasta Słupska, Prezydent m. st. Warszawy, Prezydent Wrocławia
Patroni: Konfederacja Lewiatan, Stowarzyszenie Kongres Kobiet
Partner medialny: Tygodnik Powszechny
Patroni medialni: Rzeczpospolita, Benefit, Sukces Pisany Szminką, ngo.pl, PRoto.pl, BETTER, Personel Plus, Business Insider Polska

Kontakt dla mediów: Agnieszka Kłopotowska, agnieszka.klopotowska@fob.org.pl, tel. 721296197

Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Kongres Różnorodności

Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Kongres Różnorodności