21.11.2018

Najwyższe standardy zarządzania kapitałem ludzkim w Henklu

Henkel Polska po raz czwarty nagrodzony Certyfikatem HR Najwyższej Jakości

Henkel Polska kolejny rok z rzędu otrzymał Certyfikat HR Najwyższej Jakości. Wyróżnienie potwierdza, że firma jest wiarygodnym pracodawcą i prowadzi spójną, propracowniczą politykę personalną.

Certyfikat HR Najwyższej Jakości przyznawany jest przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami na podstawie analizy takich obszarów jak: rekrutacja i outplacement, systemy motywacyjne i wynagrodzenia, rozwój pracowników, komunikacja wewnętrzna, employer branding i CSR. Wyróżnienie otrzymują firmy, które spełniają najwyższe standardy zarządzania kapitałem ludzkim i wspierają inicjatywy propracownicze.

- Już po raz czwarty firma Henkel została wyróżniona Certyfikatem HR Najwyższej Jakości. To dla nas ogromny zaszczyt a jednocześnie potwierdzenie, że prowadzona przez firmę polityka personalna odpowiada najwyższym światowym standardom. Nagroda to dla nas zachęta do dalszych wysiłków, by z niezmiennym zaangażowaniem realizować wyznaczone cele, dbając przy tym o pozytywny wizerunek firmy wśród obecnych i przyszłych pracowników – powiedziała Karolina Szmidt, dyrektor ds. personalnych w Henkel Polska.

W tym roku Henkel został wyróżniony za Program Mentoringu, który jest jednym z najbardziej skutecznych i cenionych przez pracowników narzędzi rozwojowych w polskim oddziale firmy. Jest on skierowany do menedżerów oraz młodych pracowników z potencjałem do objęcia kierowniczych stanowisk. Podstawowym celem programu jest rozwój umiejętności i kompetencji pracowników w relacji mistrz – uczeń. Mentor staje się dla mentee ważnym punktem odniesienia i partnerem do pogłębionej rozmowy o rozwijaniu kluczowych umiejętności i budowaniu własnej kariery. Dla obu stron jest to ważna lekcja dialogu, otwartej komunikacji i budowania relacji w oparciu o szacunek, zrozumienie i empatię, co bezpośrednio wspiera budowanie inkluzywnej kultury korporacyjnej. Inną odmianą programu mentoringowego, realizowanego w Henklu jest tzw. mentoring odwrócony, w którym to młodsi stażem pracownicy szkolą starszych (także przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej) z zakresu skutecznego korzystania z nowoczesnych technologii cyfrowych i poruszania się w mediach społecznościowych. Dla młodszych pracowników jest to okazja do dzielenia się wiedzą i budowania relacji z najwyższą kadrą zarządzającą. Dla menedżerów z kolei to szansa zdobycia nowych informacji i umiejętności, krytycznych w nowoczesnym środowisku pracy.