06.07.2018  Düsseldorf / Niemcy

Specjalna pomoc z okazji rocznicy programu MIT

Już od 20 lat pracownicy Henkla pomagają lokalnym społecznościom

W związku z okrągłą 20-stą rocznicą programu wolontariatu pracowniczego Make an Impact on Tomorrow (MIT) Henkel przeznaczył 90 tysięcy euro na sfinansowanie trzech specjalnych projektów na rzecz społeczności lokalnych w Nepalu, Gwatemali i Wietnamie.

Głównym celem programu MIT jest wspieranie pracowników w ich społecznym zaangażowaniu na rzecz lokalnych społeczności, w których żyją. Firma nie tylko udziela finansowego i rzeczowego wsparcia, ale także pomaga pracownikom wygospodarować czas na działania na rzecz najbardziej potrzebujących, udzielając im dodatkowego płatnego urlopu. Projekty mogą zgłaszać wszyscy obecni i emerytowani pracownicy firmy.

W ciągu 20 lat funkcjonowania programu pracownicy Henkla zrealizowali prawie 14 000 projektów społecznych i charytatywnych w ponad 100 krajach. Z okazji okrągłej rocznicy firma zadecydowała o przyznaniu dodatkowego wsparcia finansowego na rzecz trzech specjalnych projektów wybranych na drodze rocznicowego konkursu, w którym mogli brać udział wszyscy pracownicy firmy na świecie.

Pomoc dla regionów słabo rozwiniętych

Darowizna o wartości 50 tysięcy euro sfinansuje budowę centrum matki i dziecka w wiosce Namjung w Nepalu – kraju, w którym wskaźnik umieralności okołoporodowej kobiet wciąż kształtuje się na wysokim poziomie i jest około 20 razy wyższy, niż w krajach europejskich. Nowo wybudowane centrum z osobną salą porodową zapewni odpowiednią opiekę medyczną dla młodych matek i ich nowonarodzonych dzieci. Do tej pory najbliższa placówka medyczna zlokalizowana była o 6 godzin pieszej wędrówki od wioski Namjung.

Po 20 tysięcy euro otrzymają kolejne dwa pracownicze projekty. Pierwszy z nich to inicjatywa „Bottle classroom Project” w Gwatemali, w ramach której przy użyciu starych, plastikowych butelek wypełnionych odpadami organicznymi budowane są sale lekcyjne. Firma wesprze także działania zespołu pracowników z Wietnamu i Singapuru, którzy przekształcają istniejące schroniska w górzystym regionie Gia Lai w sale lekcyjne. 

Zaangażowanie społeczne polskich pracowników

Tegoroczny konkurs na 20-lecie nie jest pierwszym jubileuszowym konkursem w programie MIT. 5 lat temu, z okazji 15-lecia programu, główną nagrodę o wartości 50 tys. euro otrzymał projekt z Polski „W drodze do pracy”, który realizowany jest do tej pory. Jego celem jest aktywizacja zawodowa kobiet, które od dłuższego czasu nie mogą znaleźć zatrudnienia. Partnerem merytorycznym inicjatywy jest Fundacja Miejsce Kobiet. W ciągu 3-miesięcznego kursu uczestniczki stopniowo pokonują wewnętrzne i zewnętrzne bariery, związane z długotrwałym pozostawaniem poza rynkiem pracy. Projekt przynosi doskonałe rezultaty: do tej pory wzięło w nim udział 140 kobiet, z których połowa podjęła z powodzeniem pracę zawodową. Firma Henkel przeznaczyła na jego realizację w latach 2013 – 2018 już ponad 650 000 zł.

W Polsce program MIT w swoim regularnym formacie jest realizowany od 2001 roku ciesząc się dużą popularnością wśród obecnych i emerytowanych pracowników.
W samym tylko 2017 roku w naszym kraju zostało zrealizowanych 79 projektów pracowniczych na rzecz lokalnych społeczności, które uzyskały finansowe wsparcie Henkla o wartości ponad 1 miliona złotych. Wiele z nich służyło poprawie jakości edukacji czy opieki zdrowotnej oraz pomocy osobom wykluczonym. Przykładowo pracownicy brali udział w budowie placów zabaw czy remontach świetlic środowiskowych, organizowali zajęcia sportowe dla dzieci czy warsztaty zdrowego odżywiania. Beneficjentami były m.in. przedszkola, szkoły oraz stowarzyszenia na rzecz chorych i niepełnosprawnych.

Dorota Strosznajder Dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej oraz Pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej Henkel Polska +48-22-56-56-665 dorota.strosznajder@henkel.com Pobierz wizytówkę Dodaj do ulubionych