25.05.2018

Henkel promuje różnorodność i inkluzję

Henkel na V Ogólnopolskim Dniu Różnorodności

„1918 – 2018 Od praw wyborczych kobiet do równych szans dla każdego” – pod takim hasłem 24 maja br. odbył się V Ogólnopolski Dzień Różnorodności – doroczne wydarzenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu realizowane w ramach programu Karta Różnorodności. Podczas jednego z paneli Dorota Strosznajder, dyrektor działu komunikacji korporacyjnej oraz pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej, przedstawiła wizję realizacji idei różnorodności w firmie Henkel Polska.

Celem dorocznego Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności jest promowanie idei zarządzania różnorodnością oraz dzielenie się przykładami jej realizacji podczas paneli dyskusyjnych i warsztatów. Uczestnicząc w panelu „Włączające miejsca pracy. Polityka antydyskryminacyjna – procedura, czy kultura?”, Dorota Strosznajder, dyrektor działu komunikacji korporacyjnej oraz pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej w Henkel Polska, przedstawiła kryteria sukcesu polityki różnorodności realizowanej przez firmę Henkel. Podkreśliła, że kluczem do sukcesu jest wpisanie polityki różnorodności w długofalową strategię firmy. Dzięki temu firma może budować kulturę korporacyjną opartą na poszanowaniu różnorodności i szacunku dla drugiego człowieka. Istotne jest także zaangażowanie kadry menadżerskiej firmy Henkel w promowanie polityki różnorodności.
To oni - poprzez codzienne relacje ze swoimi podwładnymi – wcielają w życie wartości, którymi kieruje się firma. Na nich również spoczywa obowiązek prowadzenia dialogu z pracownikami, by angażować ich w konkretne działania promujące różnorodność i inkluzję, takie jak np. firmowy Tydzień Różnorodności.

V Ogólnopolski Dzień Różnorodności składał się z dwóch części: merytorycznej i praktycznej. W panelach dyskusyjnych i sesjach warsztatowych wzięło udział ponad 100 osób. Podczas konferencji dyskutowano o kwestiach różnorodności z różnych perspektyw. Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in. wyzwania dzisiejszego rynku pracy, problem łączenia pracy zawodowej z życiem prywatnym, zmieniające się role kobiet i mężczyzn oraz oczekiwania pracowników wobec pracodawców. Nowością tegorocznej edycji był blok dyskusyjny na temat wpływu nowych technologii na wyrównanie szans i przeciwdziałanie dyskryminacji. Warsztaty poświęcone były takim zagadnieniom jak: społeczności LGBT w miejscu pracy, zatrudnianie migrantów, sytuacja osób z niepełnosprawnościami, integracyjne przywództwo czy pierwsze kroki we wprowadzaniu zarządzania różnorodnością.