29.03.2018

Studenci w służbie CSR

Henkel parterem XIV edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu

Tegorocznym opiekunem ścieżki edukacyjnej "Komunikacja a CSR" XIV edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu została firma Henkel Polska. W ramach programu odbył się II zjazd Ambasadorów CSR, podczas którego studenci mieli okazję wziąć udział w inspirujących warsztatach prowadzonych przez przedstawicieli Henkla oraz zaproszonych gości.

W ramach tegorocznej, XIV edycji LOB, studenci mogą rozwijać swoje kompetencje w aż czterech głównych ścieżkach edukacyjnych, odzwierciedlających różne zakresy tematyczne związane z działaniami CSR w organizacjach: Zrównoważony rozwój, Zarządzanie a CSR, Miejsce pracy oraz Komunikacja CSR. Dodatkowym walorem przyjętej formuły jest fakt, że opiekunami merytorycznymi ścieżek edukacyjnych są firmy z całkowicie różnych branż - dzięki temu młodzi adepci CSR mogą poznać prawdziwie różnorodny wachlarz praktyk ale i wyzwań, z którymi mierzą się organizacje w swojej codziennej praktyce. Firma Henkel została opiekunem merytorycznym ścieżki "Komunikacja CSR".

W ramach podjętej współpracy w marcu br. w siedzibie firmy odbył się dwudniowy zjazd, podczas którego studenci - Ambasadorzy CSR - poszerzali swoją wiedzę z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, zapoznawali się z przykładami wdrażania strategii CSR w organizacji oraz włączania wątków CSR w działania firmy skierowane do różnych grup docelowych, a także pogłębiali wątek różnorodności. Warsztaty "Komunikacja a CSR" przeprowadzili przedstawiciele firmy Henkel oraz zaproszeni goście.

- CSR jest dzisiaj ważnym obszarem działania firmy, co wynika przede wszystkim z wyzwań środowiskowych, demograficznych, społecznych oraz oczekiwań różnych grup interesariuszy, w tym pracowników firmy, konsumentów i lokalnych społeczności. Wątki CSR mogą także zaoferować interesującą platformę pogłębienia relacji i współpracy z partnerami biznesowymi, tworząc pozytywny klimat i poczucie wspólnoty wartości. Podczas warsztatów dzieliliśmy się z Ambasadorami CSR swoimi najlepszymi praktykami w tym względzie, zwracając uwagę, że właściwa komunikacja działań CSR wymaga doświadczenia i wyczucia - powiedziała Dorota Strosznajder, Dyrektor działu komunikacji korporacyjnej oraz pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej w Henkel Polska.

Pierwszy dzień spotkania w siedzibie firmy Henkel zapoczątkowało zapoznawcze ćwiczenie pt. "Ty i CSR", którego celem była wymiana poglądów i doświadczeń związanych z działalnością społeczną. Po części wstępnej, Dorota Strosznajder przybliżyła studentom działania firmy w obszarze CSR i zrównoważonego rozwoju oraz opowiedziała, w jaki sposób można budować przewagę konkurencyjną oraz reputację wdrażając strategię CSR. Wątek biznesowy kontynuowała Ewa Wojciechowska z Schwarzkopf Professional, która omówiła możliwości wykorzystania koncepcji CSR w budowaniu relacji z partnerami biznesowymi. Na zakończenie pierwszego dnia Dorota Strosznajder i Anna Kobierska z działu komunikacji korporacyjnej przeprowadziły warsztat z zarządzania i komunikacji w kryzysie.

Drugi dzień zjazdu zainaugurowała Aleksandra Gawlas z Działu Sprzedaży Środków Piorących i Czystości, która opowiedziała uczestnikom o współpracy Henkla z siecią supermarketów Kaufland będącej przykładem budowania relacji biznesowych opartych na wspólnych CSRowych założeniach. Kolejnym punktem warsztatów było wystąpienie Doroty Strosznajder na temat różnorodności w komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej na podstawie autorskiego projektu firmy Henkel "W drodze do pracy". Tematyka różnorodności była także jednym z wielu wątków omawianych przez Zofię Kurek-Maciejewicz z agencji PR Solski Communications, która poruszyła kwestię CSR w działaniach Employer Brandingu.

Dwudniowe warsztaty zwieńczyła sesja dialogu i wymiany doświadczeń pomiędzy tegorocznymi Ambasadorami CSR a ich starszymi kolegami z ubiegłorocznej edycji Ligii Odpowiedzialnego Biznesu. 

O Lidze Odpowiedzialnego Biznesu
Liga Odpowiedzialnego Biznesu to program edukacyjny Forum Odpowiedzialnego Biznesu budujący nowe kadry menedżerów i przedsiębiorców, animatorów społecznych, liderów zmian i przede wszystkim odpowiedzialnych ludzi. LOB tworzy grupa studentów i studentek - Ambasadorów i Ambasadorek CSR, którzy współpracując z ponad kilkudziesięcioma organizacjami studenckimi realizują projekty o charakterze edukacyjnym i społecznym na poziomie lokalnym i ogólnopolskim. Dzięki ich zaangażowaniu w trakcie każdej edycji docieramy do kilku tysięcy osób zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu dobrych praktyk biznesowych.