W drodze do pracy – informacje o programie

„W drodze do pracy” to społeczny projekt aktywizacji zawodowej kobiet, mieszkanek województwa mazowieckiego, pozostających bez pracy od minimum roku. Program realizowany jest od 2013 r. przez firmę Henkel we współpracy z warszawską Fundacją Miejsce Kobiet.

Jak pokazują badania, kobiety są grupą, którą charakteryzuje niższy poziom aktywności zawodowej i dłuższe przerwy w pracy, co najczęściej związane jest z koniecznością opieki nad innymi członkami rodziny – dziećmi lub seniorami. Ich powrót do zawodowej aktywności jest trudny, gdyż utraciwszy kontakt ze środowiskiem zawodowym, nie potrafią realnie ocenić swoich szans, nie mają rozeznania w aktualnej sytuacji na rynku zatrudnienia ani skutecznej strategii poszukiwania pracy.

Projekt „W drodze do pracy” służy wyrównywaniu szans kobiet na rynku pracy, wspieraniu ich rozwoju osobistego i profesjonalnego, a w efekcie ma pomóc im w powrocie do aktywności zawodowej. Kobiety pozostające bez pracy co najmniej od roku biorą udział w 3-miesięcznym kursie przygotowanym i przeprowadzonym przez ekspertów – pracowników i współpracowników Fundacji Miejsce Kobiet. Program kursu obejmuje m.in. trening psychologiczny, program aktywizacji zawodowej „Spadochron”, ćwiczenia z autoprezentacji i emisji głosu, trening rozmowy rekrutacyjnej, a także – nowości w tegorocznej edycji – zajęcia z zarządzania czasem oraz budowania profilu na portalach zawodowych. W każdym kursie bierze udział 20 pań.

W ramach zajęć odbywają się także warsztaty z menedżerkami firmy Henkel, dzięki którym uczestniczki kursu mają okazję zetknąć się z pracownikami i realiami pracy międzynarodowej organizacji. Wsparcie uzyskane na tych zajęciach wzmacnia ich poczucie wartości i wiarę we własne możliwości.

Do końca 2019 r. odbyło się dziewięć odsłon programu, w których łącznie wzięło udział 180 kobiet. Blisko 60% podjęło na nowo pracę zawodową.

Spektrum zawodów i miejsc pracy, w których odnalazły się uczestniczki „W drodze do pracy” jest bardzo szerokie. Niektóre pracują w swoim zawodzie, inne w zupełnie nowym – zmianę branży w dużej mierze umożliwiły im odbyte w ramach projektu kursy zawodowe. Panie pracują w małych i dużych firmach, prowadzą własną działalność artystyczną czy spółdzielnie socjalne, a przekrój zawodowy jest naprawdę szeroki – niektóre osoby zajmują się księgowością, inne spedycją, PR-em lub prowadzą kawiarnię.

W 2020 r. rozpocznie się 10. edycja projektu – rekrutacja trwa do 6 marca.
Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie miejscekobiet.pl

Kto może wziąć udział w projekcie:
Do projektu zostaną przyjęte osoby pełnoletnie, z wykształceniem średnim lub wyższym, zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego, posiadające status osoby bezrobotnej (zarejestrowane w urzędzie pracy), ale także osoby nieaktywne zawodowo (niezarejestrowane), pozostające co najmniej rok bez pracy. Ponadto do tegorocznej edycji mogą się zgłaszać panie z orzeczeniem niepełnosprawności, które są w stanie samodzielnie uczestniczyć w zajęciach.

Jak można ubiegać się o udział w projekcie:
Panie zainteresowane udziałem w projekcie są proszone w pierwszej kolejności o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę ze specjalistką z Fundacji Miejsce Kobiet. Podczas rozmowy nastąpi weryfikacja profilu kandydatki pod kątem wcześniej ustalonych i ogłoszonych kryteriów wyboru.

Więcej informacji o projekcie i naborze do kolejnej edycji dostępnych jest na stronie Fundacji Miejsce Kobiet.

O programie W drodze do pracy