W drodze do pracy – informacje o programie

„W drodze do pracy” to społeczny projekt aktywizacji zawodowej kobiet, mieszkanek województwa mazowieckiego, pozostających bez pracy od minimum roku. Program realizowany jest od 2013 r. przez firmę Henkel we współpracy z warszawską Fundacją Miejsce Kobiet.

Jak pokazują badania, kobiety są grupą, którą charakteryzuje niższy poziom aktywności zawodowej i dłuższe przerwy w pracy, co najczęściej związane jest z koniecznością opieki nad innymi członkami rodziny – dziećmi lub seniorami. Ich powrót do zawodowej aktywności jest trudny, gdyż utraciwszy kontakt ze środowiskiem zawodowym, nie potrafią realnie ocenić swoich szans, nie mają rozeznania w aktualnej sytuacji na rynku zatrudnienia ani skutecznej strategii poszukiwania pracy.

Projekt „W drodze do pracy” służy wyrównywaniu szans kobiet na rynku pracy, wspieraniu ich rozwoju osobistego i profesjonalnego, a w efekcie ma pomóc im w powrocie do aktywności zawodowej. Kobiety pozostające bez pracy co najmniej od roku biorą udział w 3-miesięcznym kursie przygotowanym i przeprowadzonym przez ekspertów – pracowników i współpracowników Fundacji Miejsce Kobiet. Program kursu obejmuje m.in. trening psychologiczny, program aktywizacji zawodowej „Spadochron”, ćwiczenia z autoprezentacji i emisji głosu, trening rozmowy rekrutacyjnej, a także spotkania z doradcą zawodowym czy zajęcia z zarządzania czasem. Uczestniczki biorą również udział w spotkaniach networkingowych z pracowniczkami firmy Henkel, dzięki którym dowiedzą się, jak wygląda praca w dużej, międzynarodowej firmie. W każdym kursie bierze udział 20 pań

Do końca 2020 r. odbyło się dziesięć odsłon programu, w których łącznie wzięło udział 200 kobiet. 75% z nich podjęło na nowo pracę zawodową.

Spektrum zawodów i miejsc pracy, w których odnalazły się uczestniczki „W drodze do pracy” jest bardzo szerokie. Niektóre pracują w swoim zawodzie, inne w zupełnie nowym – zmianę branży w dużej mierze umożliwiły im odbyte w ramach projektu kursy zawodowe. Panie pracują w małych i dużych firmach, prowadzą własną działalność artystyczną czy spółdzielnie socjalne, a przekrój zawodowy jest naprawdę szeroki – niektóre osoby zajmują się księgowością, inne spedycją, PR-em lub prowadzą kawiarnię.

Kto może wziąć udział w projekcie:

Do projektu zostaną przyjęte osoby pełnoletnie, z wykształceniem średnim lub wyższym, zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego, posiadające status osoby bezrobotnej (zarejestrowane w urzędzie pracy), ale także osoby nieaktywne zawodowo (niezarejestrowane), pozostające co najmniej rok bez pracy.

Panie zainteresowane udziałem w projekcie są proszone o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który można pobrać ze strony miejscekobiet.pl/11-ta-edycja-w-drodze-do-pracy. Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę ze specjalistką z Fundacji Miejsce Kobiet. Podczas rozmowy nastąpi weryfikacja profilu kandydatki pod kątem wcześniej ustalonych i ogłoszonych kryteriów wyboru.

Więcej informacji o projekcie i naborze do kolejnej edycji dostępnych jest na stronie Fundacji Miejsce Kobiet.

O programie W drodze do pracy