Różnorodność i inkluzja

Działamy na bardzo wielu, różnych rynkach, mając w ofercie wiele, bardzo różnych produktów. Taka sama różnorodność charakteryzuje zespół naszych pracowników. Różnorodność odnosi się do całego zestawu odmiennych cech – które czynią firmę Henkel jedyną w swoim rodzaju – cech, które są widoczne gołym okiem (jak płeć) i tych, które trudniej dostrzec od razu (jak doświadczenie, wartości, poglądy, wykształcenie, orientacja seksualna, kultura, religia). Gdy w obrębie pracowniczego zespołu indywidualne różnice dobrze się uzupełniają, a pracownicy są doceniani, możemy mówić o prawdziwej inkluzji. W Henklu na różnorodność i inkluzję patrzymy w sposób holistyczny i promujemy kulturę, w której doceniane są indywidualne różnice. Szczególny nacisk kładziemy na trzy wymiary: płeć, wiek i kulturę.

 

Kultura

 • Henkel zatrudnia około 53 000 około 120 narodowości.
 • Blisko 85% naszych pracowników pracuje poza granicami Niemiec. 
 • W 2018 rynki rozwijające się odpowiadały za 40% ogólnej wartości światowej sprzedaży firmy. 
 • Jednym z kluczowych elementów naszej strategii zarządzania personelem jest tzw. „Filozofia 3 razy 2”. Oznacza ona, że nasi najlepsi menadżerowie na swojej drodze rozwoju zawodowego zdobywają stopniowo doświadczenie w dwóch różnych specjalnościach (np. marketing i sprzedaż), na dwóch rynkach, w dwóch różnych sektorach biznesu.

Płeć

 • Na całym świecie kobiety stanowią około 35% naszych pracowników.
 • Liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych wzrosła z 22% w roku 2003 do ok. 35% w roku 2018.
 • Henkel na równi wspiera wszystkich pracowników w godzeniu obowiązków zawodowych z życiem osobistym. Zdajemy sobie sprawę, że tylko wtedy możemy w pełni korzystać z umiejętności i talentów naszych pracowników, gdy zapewniamy im warunki zatrudnienia, umożliwiające godzenie życia rodzinnego i zawodowego.

Wiek

 • W Henklu pracują przedstawiciele wszystkich pokoleń – od osób urodzonych w połowie ubiegłego stulecia, przez generacje X i Y, po wchodzące na rynek pracy pokolenie Z.
 • Henkel wspiera międzypokoleniową wymianę doświadczeń i wiedzy, co pozwala uruchomić i wykorzystać potencjał wszystkich pracowników.
 • Sytuacja demograficzna na świecie powoduje, że coraz ważniejsza staje się umiejętność nieustannego uczenia się. Poprzez programy opieki zdrowotnej wspieramy pracowników w radzeniu sobie z wyzwaniami zdrowotnymi wynikającymi z wieloletniego stażu pracy.
 • Wielokrotnie byliśmy nagradzani za działania na rzecz ochrony zdrowia naszych pracowników.

Obrazy