Różnorodność i inkluzja

Działamy na bardzo wielu, różnych rynkach, mając w ofercie wiele, bardzo różnych produktów. Taka sama różnorodność charakteryzuje zespół naszych pracowników. Różnorodność odnosi się do całego zestawu odmiennych cech, które czynią firmę Henkel jedyną w swoim rodzaju, cech, które są widoczne gołym okiem – jak płeć – i tych, które trudniej dostrzec od razu – jak doświadczenie, wartości, wykształcenie, orientacja seksualna, pochodzenie lub religia. Gdy w obrębie pracowniczego zespołu indywidualne różnice dobrze się uzupełniają, a pracownicy są doceniani, możemy mówić o prawdziwej inkluzji. Henkel chce tworzyć inkluzywne środowisko pracy, w którym każdy pracownik jest doceniany, podobnie jak jego indywidualne osiągnięcia. W Henklu na różnorodność i inkluzję patrzymy w sposób holistyczny i promujemy kulturę, w której doceniane są indywidualne różnice. Szczególny nacisk kładziemy między innymi na takie konteksty różnorodności jak kultura, płeć i sposoby myślenia.

Płeć

  • Naszym celem jest ciągłe zwiększanie udziału kobiet na wszystkich szczeblach organizacji. Na całym świecie kobiety stanowią około 36% naszych pracowników.
  • Liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych wzrosła z 22% w roku 2003 do ok. 37% w roku 2020.
  • Henkel na równi wspiera wszystkich pracowników w godzeniu obowiązków zawodowych z życiem osobistym. Zdajemy sobie sprawę, że tylko wtedy możemy w pełni korzystać z umiejętności i talentów naszych pracowników, gdy zapewniamy im warunki zatrudnienia, umożliwiające godzenie życia rodzinnego i zawodowego.

Kultura

  • Henkel zatrudnia około 53 tysięcy pracowników około 125 narodowości.
  • Blisko 85% naszych pracowników pracuje poza granicami Niemiec. 
  • W 2020 rynki rozwijające się odpowiadały za 40% ogólnej wartości światowej sprzedaży firmy. 
  • Jednym z kluczowych elementów naszej strategii zarządzania personelem jest tzw. „Filozofia 3 razy 2”. Oznacza ona, że nasi najlepsi menadżerowie na swojej drodze rozwoju zawodowego zdobywają stopniowo doświadczenie w dwóch różnych specjalnościach (np. marketing i sprzedaż), na dwóch rynkach, w dwóch różnych sektorach biznesu.

Sposoby myślenia

  • Różnorodność sposobów myślenia oznacza przyjmowanie i docenianie różnych postaw, perspektyw i opinii. 
  • Jesteśmy przekonani, że jest to źródło naszej przewagi konkurencyjnej. Pozwala podejmować lepsze decyzje i kreować skuteczne innowacje, co przekłada się na lepsze wyniki biznesowe.
  • W ramach programu Newcomer's Pulse Check mierzymy akceptację dla różnorodności postaw w naszej organizacji.

Obrazy