Różnorodność i inkluzja

Działamy na bardzo wielu, różnych rynkach, mając w ofercie wiele, bardzo różnych produktów. Taka sama różnorodność charakteryzuje zespół naszych pracowników. Różnorodność odnosi się do całego zestawu odmiennych cech – które czynią firmę Henkel jedyną w swoim rodzaju – cech, które są widoczne gołym okiem (jak płeć) i tych, które trudniej dostrzec od razu (jak doświadczenie, wartości, poglądy, wykształcenie, orientacja seksualna, kultura, religia). Gdy w obrębie pracowniczego zespołu indywidualne różnice dobrze się uzupełniają, a pracownicy są doceniani, możemy mówić o prawdziwej inkluzji. W Henklu na różnorodność i inkluzję patrzymy w sposób holistyczny i promujemy kulturę, w której doceniane są indywidualne różnice. Szczególny nacisk kładziemy na trzy wymiary: płeć, wiek i kulturę.

 

Płeć

  • Na całym świecie kobiety stanowią około 35% naszych pracowników.
  • Liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych wzrosła z 22% w roku 2003 do ok. 36% w roku 2019.
  • Henkel na równi wspiera wszystkich pracowników w godzeniu obowiązków zawodowych z życiem osobistym. Zdajemy sobie sprawę, że tylko wtedy możemy w pełni korzystać z umiejętności i talentów naszych pracowników, gdy zapewniamy im warunki zatrudnienia, umożliwiające godzenie życia rodzinnego i zawodowego.

Kultura

  • Henkel zatrudnia więcej niż 52 000 około 120 narodowości.
  • Blisko 85% naszych pracowników pracuje poza granicami Niemiec. 
  • W 2019 rynki rozwijające się odpowiadały za 40% ogólnej wartości światowej sprzedaży firmy. 
  • Jednym z kluczowych elementów naszej strategii zarządzania personelem jest tzw. „Filozofia 3 razy 2”. Oznacza ona, że nasi najlepsi menadżerowie na swojej drodze rozwoju zawodowego zdobywają stopniowo doświadczenie w dwóch różnych specjalnościach (np. marketing i sprzedaż), na dwóch rynkach, w dwóch różnych sektorach biznesu.

Obrazy