Różnorodność i Inkluzja

W Henklu promujemy holistyczne podejście do różnorodności i inkluzji. Różnorodność naszych pracowników - ich pochodzenia, doświadczeń, talentów, posiadanej wiedzy, kreatywności - oraz szacunek dla różnic indywidualnych są fundamentem, na którym budujemy naszą przewagę konkurencyjną. Prowadząc działalność na całym świecie, Henkel zatrudnia pracowników reprezentujących 120 narodowości w niemal 80 krajach. Około 85 procent naszych pracowników zatrudnionych jest poza Niemcami, z czego ponad połowa na rynkach rosnących. Wierzymy, że różnorodność i kultura inkluzywna to kluczowe czynniki pobudzające kreatywność, innowacjność i pomysłowość. Nasz biznesowy sukces zależy od tego, czy różnorodność i inkluzja znajdą odzwierciedlenie w naszej kulturze korporacyjnej i w sposobie prowadzenia biznesu.

W naszej organizacji dbamy o różnorodność zespołów pracowniczych. Wszystko po to, by jak najlepiej odpowiadać na potrzeby rynku i klientów, wykorzystując potencjał zasobów wiedzy, umiejętności i pochodzenia kulturowego. Jesteśmy przekonani, że zróżnicowany zespół pobudza innowacyjność i nowe sposoby rozwiązywania problemów; jednak to inkluzywna kultura i sposób przywództwa stanowią postawę skutecznej pracy różnorodnych zespołów.

Różnorodność i inkluzja to nasz biznesowy wybór i konieczność, zakorzenione w wartościach naszej firmy. Aktywnie promujemy je wśród pracowników, tworząc środowisko pracy otwarte na różne punkty widzenia, wielokulturowość i różnorodność sposobów myślenia.

Różnorodność i inkluzja są mocno osadzone w naszej kulturze korporacyjnej. Pozwalają nam - w odpowiedzi na coraz bardziej zróżnicowane potrzeby rynków i interesariuszy – oferować kreatywne rozwiązania oraz innowacyjne produkty i usługi. Przekładają się także na wzmacnianie inkluzywnej kultury organizacyjnej i inkluzywnych praktyk zarządzania zespołami, dzięki którym możliwe jest wykorzystanie pełnego potencjału naszych zespołów. Kluczowi są liderzy. Ich zrozumienie i wsparcie dla idei Różnorodności i Inkluzji oraz zrozumienie związanych z nią oczekiwań firmy wobec nich samych. To dlatego kładziemy szczególny nacisk na wzmacnianie inkluzywnego przywództwa.

Cenimy, ale także stawiamy wyzwania i nagradzamy naszych pracowników. Stanowimy globalny zespół kierujący się wspólnym zestawem wartości. Odnosimy się do siebie z szacunkiem, chcemy się rozwijać, promujemy różnorodność. Bierzemy osobistą odpowiedialność, zawsze postępujemy uczciwie i służymy dobrym przykładem.

Fakty i liczby