Różnorodność i Inkluzja

W Henklu promujemy różnorodność i inkluzję jako koncepcje i działania komplementarne. Różnorodność naszych pracowników - ich wykształcenia, doświadczeń, umiejętności, posiadanej wiedzy, kreatywności - oraz szacunek dla idywidualnych różnic są fundamentem, na którym budujemy naszą przewagę konkurencyjną. Prowadząc działalność na całym świecie, Henkel zatrudnia pracowników 120 narodowości w ponad 75 krajach. Ponad 85 procent naszych pracowników zatrudnionych jest poza Niemcami, z czego ponad połowa na rynkach rosnących. Tworzenie zrównoważonej wartości to cel, który jednoczy wszystkich pracowników Henkla. Wierzymy, że różnorodność i kultura inkluzywna to kluczowe czynniki pobudzające kreatywność, innowacjność i pomysłowość. Nasz biznesowy sukces zależy od tego, czy różnorodność i inkluzja znajdą odzwierciedlenie w naszej kulturze korporacyjnej i w sposobie prowadzenia biznesu..

W naszej światowej organizacji dbamy o różnorodność zespołów pracowniczych. Każdy zespół jest tak zbudowany, by odpowiadał potrzebom danego rynku i klientów w zakresie oferowanej wiedzy, umiejętności i pochodzenia kulturowego. Jesteśmy przekonani, że zróżnicowany zespół pobudza innowacyjność myślenia i nowatorskie podejście do rozwiązywania problemów; jednak aby różnorodne zespoły pracowały skutecznie, konieczne są inkluzywne kultura i zarządzanie.

Fakty i liczby Henkel Polska