Dialog z interesariuszami

Dialog z interesariuszami i grupami społecznymi jest dla firmy Henkel bardzo ważny. Dlatego aktywnie uczestniczymy w licznych inicjatywach umożliwiających otwartą wymianę poglądów i dyskusje na temat zrównoważonego rozwoju.

Taka otwarta wymiana poglądów stanowi podstawę wzajemnego zrozumienia i jest szansą na pozyskanie akceptacji dla naszych biznesowych decyzji. Jednocześnie dialog jest źródłem nowych pomysłów, mając wpływ na nasze procesy rozwoju innowacji i zarządzania ryzykiem oraz tworząc fundamenty dla dalszego rozwoju strategii zrównoważonego rozwoju i raportowania.

Prowadzimy więc trwały dialog z:

 • Klientami
 • Konsumentami
 • Dostawcami
 • Pracownikami
 • Udziałowcami
 • Społecznościami lokalnymi
 • Agencjami ratingowymi i analitykami
 • Przedstawiecielami władz
 • Organizacjami pozarządowymi (NGO)
 • Politykami
 • Uczelniami i naukowcami.

Identyfikacja kluczowych tematów zrównoważonego rozwoju

Jakie są najważniejsze wyzwania zrównoważonego rozwoju i kluczowe oczekiwania wobec Henkla? Aby znaleźć właściwą odpowiedź na to pytanie, wykorzystujemy szereg różnych narzędzi i procesów, dzięki którym możemy zidentyfikować najważniejsze wątki i właściwie ocenić ich znaczenie dla zarządzania zrównoważonym rozwojem i jego raportowania w Henklu. Prowadzimy więc dialog z instytucjami związanymi ze zrównoważonym rozwojem, międzynarodowymi agencjami ratingowymi i analitykami oraz uczelniami wyższymi. Bierzemy także pod uwagę kryteria oceny w rankingach finansowych i zrównoważonego rozwiązania oraz wytyczne Global Reporting Initiative (GRI).

 • Zintegrowany Dialog
 • Międzynarodowy dialog ekspertów
 • Dialog z decydentami

Henkel prowadzi systematyczny dialog z interesariuszami, co odzwierciedla różnorodność wykorzystywanych przez firmę narzędzi i kanałów komunikacji. W dialog ten zaangażowani są także nasi pracownicy. Dzięki temu mamy pewność, że regionalne i lokalne wyzwania są dyskutowane w gronie właściwych ekspertów i najbardziej zainteresowanych interesariuszy. Dzięki temu nasze strategie i rozwiązania rodzą się w miejscu, gdzie mogą być właściwie ocenione i wprowadzone w życie. Czytaj więcej o najnowszych wydarzeniach i efektach naszych działań. Czytaj więcej (w jęz. angielskim)

Od 2005 r. zapraszamy ekspertów z różnych części świata do współpracy przy dalszym rozwijaniu naszej strategii. Kryterium doboru specjalistów jest ich wiedza na temat najważniejszych wyzwań, z jakimi mierzą się ich kraje oraz ich doświadczenia z zakresu zarządzania zrównoważonym rozwojem. Dialog prowadzony z ekspertami pomaga nam dostosowywać naszą politykę dotyczącą zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej do zewnętrznych oczekiwań poszczególnych regionów i znajdować właściwe odpowiedzi – zwłaszcza gdy chodzi o opracowywanie dobrych rozwiązań na poziomie lokalnym. Czytaj dalej o najnowszych wydarzeniach I efektach naszych działań (w jęz. angielskim).

public-affairs-standard-pl-PL.pdfPreviewImage (1)

Sprawy publiczne. Standard korporacyjny

Reprezentowanie interesów w Sprawach Publicznych

Henkel wierzy, że dzielenie się doświadczeniami w kontekście polityki społecznej jest kluczowe, by skutecznie mierzyć się ze społecznymi wyzwaniami a równocześnie zapewnić, że interesy pracowników, partnerów biznesowych, konsumentów i interesariuszy będą właściwie reprezentowane. Uważamy dialog z politykami, przedstawicielami władz, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i innymi grupami interesu za szansę osiągnięcia najlepszego kompromisu. Nasz międzynarodowy standard “Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych” dostarcza nam przejrzyste wytyczne w tej kwestii. Otwarcie informujemy o naszych zainteresowaniach oraz działaniach poprzez obecność w rejestrze przejrzystości “Transparency Register of the European Union.”