Oświadczenie

Aktualizacja: 23 styczeń, 2022

Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta wydał nowe oświadczenie w sprawie nieporozumienia, do którego doszło na otwarciu Pralni Społecznie Odpowiedzialnej we Wrocławiu.
https://www.facebook.com/BratAlbert.Org/posts/4893242327437049


Oświadczenie firmy Henkel Polska z dnia 21 stycznia 2022

W dniu 20 stycznia br. we Wrocławiu przy ul. Małachowskiego 15 odbyła się uroczystość otwarcia Pralni Społecznie Odpowiedzialnej oferującej pomoc osobom w kryzysie bezdomności. Jest to wspólna inicjatywa firmy Henkel Polska, Fundacji Społecznie Bezpieczni, Stowarzyszenia Pomocy „Akson” i Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.

W nawiązaniu do przebiegu uroczystości pragniemy oświadczyć, iż jest nam bardzo przykro z powodu późniejszych kontrowersji co do uzgodnionej między stronami formuły i programu wydarzenia. Tym bardziej, że jesteśmy przekonani, że stało się tak na skutek głębokiego organizacyjnego nieporozumienia.

Nadrzędną wartością dla firmy Henkel jest dobro podopiecznych Towarzystwa Pomocy im Św. Brata Alberta, dlatego chcemy kontynuować nasze zaangażowanie w ten projekt.


Statement

Update January 23, 2022

The General Board of St. Brother Albert Aid Society has issued a new statement (in Polish) about the misunderstanding that occurred during the opening of the Socially Responsible Laundry: https://www.facebook.com/BratAlbert.Org/posts/4893242327437049


Henkel Polska Statement January 21, 2022

On January 20 a ceremony of opening of the Socially Responsible Laundry, which offers help to people in crisis of homelessness, took place in Wrocław, at Małachowskiego 15 street. It is a joint initiative of Henkel Polska, Socially Safe Foundation, Akson Relief Association and St. Brother Albert's Aid Society.

We would like to inform you that we are very sorry to hear about the controversies that arose afterwards concerning the agreed program of the event. We are convinced that it was caused by a deep organizational misunderstanding.

The overriding value for Henkel is the welfare of the residents of St. Brother Albert's Aid Society, therefore we want to continue our engagement in this project.