Oświadczenie dotyczące ochrony danych w związku z rekrutacją

W firmie Henkel rozumiemy potrzebę ochrony prywatności osób poszukujących pracy. Henkel zobowiązuje się chronić Państwa prywatność. Uzyskane za pośrednictwem naszej platformy rekrutacyjnej informacje wykorzystamy wyłącznie do celów, które podano poniżej.

1. Administrator

Administratorem danych osobowych zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych jest firma Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Niemcy

(dalej „Henkel”, „my” lub „nas”).

Jeśli mają Państwo pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną lub tradycyjną do inspektora ochrony danych, c/o Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, D 40191, Niemcy, e-mail: Datenschutz@henkel.com

2. Zbieranie danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe kandydatów ubiegających się o stanowisko w grupie Henkel lub chcących dołączyć do naszej puli talentów. W przypadku ubiegania się o stanowisko i/lub tworzenia konta w naszej społeczności talentów, zbieramy następujące dane osobowe:

 • Dane podstawowe ubiegającego się o pracę (takie jak imię i nazwisko, wiek itp.);
 • Dane kontaktowe (adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu itp.);
 • Dane aplikacyjne (informacje o wykształceniu, historii zatrudnienia, CV itp.);
 • Obszary zainteresowań (informacje o stanowiskach, którymi kandydat jest lub mógłby być zainteresowany itp.).

Zbieramy te dane osobowe bezpośrednio od kandydatów ubiegających się o stanowisko w grupie Henkel, podczas procesu aplikacji i selekcji (na przykład podczas zdalnych rozmów kwalifikacyjnych) lub w przypadku wyrażenia zainteresowania dołączeniem do naszej puli talentów do celów kontaktu w związku z rekrutacją w przyszłości (na przykład poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru podczas procesu aplikacji). Pola danych oznaczone gwiazdką (*) są wymagane do przeprowadzenia procesu aplikacji i selekcji, dodatkowe informacje mogą być pomocne w tym procesie w zależności od stanowiska, na które aplikuje kandydat.

Możemy również zbierać publicznie dostępne informacje zawodowe w portalu LinkedIn, do celów składania propozycji zatrudnienia.

3. Przetwarzanie danych osobowych i podstawa prawna

3.1 Realizacja procesu aplikacji i selekcji  Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 • Stworzenie ogólnego profilu rekrutacyjnego, z którego będziemy korzystać na potrzeby wszystkich procesów rekrutacyjnych kandydata (w dowolnym momencie można zmienić swój profil rekrutacyjny, logując się na swoje konto );
 • Tworzenie spersonalizowanych alertów umożliwiających otrzymywanie informacji o nowych ofertach pracy publikowanych na stronie i odpowiadających kryteriom wyszukiwania. Aby przestać otrzymywać powiadomienia o ofertach pracy, należy skorzystać z odnośnika znajdującego się w każdej wiadomości e-mail lub zaktualizować preferencje w swoim profilu;
 • Przeprowadzenie procesu aplikacji i selekcji, w tym ocena aplikacji kandydata i przeprowadzenie (zdalnej) rozmowy kwalifikacyjnej; 
 • Niezbędne procesy pomocnicze w procesie aplikacji i selekcji (np. do obowiązkowych celów sprawozdawczych i sprawdzania wykazu osób objętych środkami ograniczającymi itp.); 

Przetwarzamy te dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu aplikacji i selekcji, zatrudnienia kandydata w przypadku pozytywnego wyniku tego procesu oraz włączenia kandydata do naszej puli talentów i świadczenia usług na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO.

Wszystkie podania i ich status będą widoczne dla naszych rekruterów i wybranych menedżerów ds. personalnych w celu zapewnienia przejrzystości w procesie selekcji.

Podanie będzie przechowywane przez 6 miesięcy w celu spełnienia legalnych wymagań dotyczących udokumentowania procesu aplikacji i selekcji, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Profil kandydata będzie przechowywany przez 12 miesięcy od daty ostatniej aktualizacji.

W przypadku ubiegania się o stanowisko w USA lub Portoryko podanie będzie przechowywane przez 36 miesięcy w celu spełnienia lokalnych wymagań dotyczących udokumentowania procesu aplikacji i selekcji, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W przypadku ubiegania się o stanowisko w Indonezji podanie będzie przechowywane przez 60 miesięcy w celu spełnienia lokalnych wymagań dotyczących udokumentowania procesu aplikacji i selekcji, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W przypadku ubiegania się o stanowisko w Singapurze podanie będzie przechowywane przez 24 miesięcy w celu spełnienia lokalnych wymagań dotyczących udokumentowania procesu aplikacji i selekcji, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3.2 Pula talentów

Przetwarzamy również dane osobowe kandydatów w ramach naszej puli talentów poprzez: 

 • Utworzenie profilu kandydata w naszej puli talentów, który będzie wykorzystywany do celów procesów rekrutacyjnych w przyszłości i pozostania w kontakcie z kandydatem (jeśli wyraził na to zgodę np. poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru podczas składania podania o pracę lub procesu aplikacji i selekcji). 
 • Dostarczania informacji dotyczących grupy Henkel jako pracodawcy, możliwości zatrudnienia i nowych ofert pracy, jeśli kandydat wyraził zgodę na włączenie do naszej puli talentów (patrz powyżej). 
 • W przypadku zarejestrowania się w puli talentów i wyrażenia zgody na otrzymywanie takich informacji, będziemy przesyłać informacje dotyczące naszych działań w zakresie budowania marki pracodawcy za pośrednictwem poczty e-mail. 

Dane osobowe przetwarzamy w tych celach na podstawie zgody kandydata, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Kandydaci zostaną poproszeni o wyrażenie zgody bezpośrednio podczas procesu aplikacji i selekcji, za pośrednictwem poczty e-mail lub poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas wypełniania formularza. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie za pomocą ustawień swojego konta, a także usunąć swoje konto w dowolnym momencie. Można również skontaktować się z nami za pośrednictwem danych kontaktowych podanych powyżej, aby poinformować nas o wycofaniu zgody. Przestaniemy wówczas przetwarzać dane osobowe do celów przesyłania takich informacji. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Profil w puli talentów będzie przechowany przez 24 miesiące od daty rejestracji lub ostatniej aktualizacji profilu. Można również usunąć swój profil w puli talentów wraz ze wszystkimi powiązanymi z nim danymi osobowymi, logując się do niego i korzystając z opcji usunięcia.

Jeśli znajdujesz się w Ameryce Północnej, Profil Puli Talentów będzie przechowywany przez 36 miesięcy od daty rejestracji lub ostatniej aktualizacji profilu. Można również usunąć swój profil w puli talentów wraz ze wszystkimi powiązanymi z nim danymi osobowymi, logując się do niego i korzystając z opcji usunięcia.

3.3 Zdalna rozmowa kwalifikacyjna

Będziemy również przetwarzać dane kandydata w ramach procesu rekrutacji na niektóre stanowiska podczas zdalnej rozmowy kwalifikacyjnej. Należy zwrócić uwagę, że zdalna rozmowa kwalifikacyjna zawsze jest opcjonalnym krokiem w procesie rekrutacji. Odrzucenie regulaminu zdalnej rozmowy kwalifikacyjnej nie powoduje wykluczenia kandydata z udziału w procesie rekrutacji i nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji.

W kwestiach związanych z pomocą techniczną dostęp do danych osobowych kandydata może uzyskać zespół pomocy technicznej firmy HireVue z siedzibą w USA.

Dane osobowe przetwarzamy w tych celach na podstawie zgody kandydata, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Powiązane dane są przesyłane do państw trzecich – w tym przypadku: do USA – na podstawie zgody kandydata oraz art. 49 ust. 1 pkt 1 lit. a) RODO. Kandydaci zostaną poproszeni o wyrażenie zgody na dostęp zespołu pomocy technicznej firmy HireVue do danych przed rozpoczęciem zdalnej rozmowy kwalifikacyjnej / zbierania danych. Zgodę można wycofać, kontaktując się z nami za pośrednictwem danych kontaktowych podanych powyżej, aby poinformować nas o wycofaniu zgody. Przestaniemy wówczas przetwarzać dane osobowe do celów przesyłania takich informacji. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Więcej informacji na temat dostępu zespołu pomocy technicznej firmy HireVue do danych kandydatów: 

 • Tożsamość odbiorcy: 
  • Zespół pomocy technicznej firmy HireVue 
 • Kraj, do którego dane mają być przekazywane w celu uzyskania pomocy technicznej:
  • Jordan, Utah – Stany Zjednoczone Ameryki 
 • Dlaczego (ograniczone) przekazywanie danych jest konieczne?
  • Wymiana danych jest konieczna do świadczenia usług pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej będzie zaangażowany w przypadku problemów technicznych związanych z systemem HireVue; 
  • Zespół pomocy technicznej będzie okresowo musiał uzyskać dostęp do platformy HireVue w celu zbadania/przeglądu problemów technicznych związanych z platformą. 
 • Rodzaj danych, do których uzyskiwany jest dostęp
  • Zespół pomocy technicznej firmy HireVue będzie miał dostęp tylko do danych bezpośrednio związanych z problemem technicznym; 
  • Zespół pomocy technicznej firmy HireVue nie ma dostępu do innych danych; 
  • Dane, do których można uzyskać dostęp to: dane kontaktowe, dane dotyczące historii zatrudnienia, dane dotyczące życia osobistego, dane wideo. 
 • Ryzyko związane z przekazywaniem danych: 
  • Należy pamiętać, że państwo trzecie (USA), do którego dane mogą być przekazywane, może nie mieć wdrożonych właściwych środków ochrony; 
  • Zgodnie z prawem europejskim USA nie zapewniają właściwego poziomu ochrony danych;
  • Należy również pamiętać, że w państwie trzecim (USA):
   • może nie istnieć organ nadzorczy, 
   • i/lub zasady przetwarzania danych, 
   • i/lub prawa osoby, której dane dotyczą, mogą nie być zabezpieczone. 

Potencjalne ryzyko związane z przekazywaniem danych dotyczyć nieuprawnionego dostępu, utraty danych lub niepożądanej modyfikacji danych

3.4 Sprawdzenie przeszłości

Wszyscy ubiegający się o pracę w Ameryce Północnej (bez względu na narodowość) będą musieli przejść sprawdzenie przeszłości przed podpisaniem umowy zgodnie z przepisami północnoamerykańskimi.

Sprawdzenie przeszłości jest niezbędnym narzędziem do identyfikacji kandydatów, którzy stanowią uzasadnione zagrożenie dla organizacji ze względu na swoje wcześniejsze zachowania. Sprawdzenie przeszłości zwykle stanowi najlepszą ochronę przed roszczeniami z tytułu zaniedbań podczas zatrudniania i retencji pracowników. Pracodawcy mogą chronić swoją markę, reputację, klientów, pracowników i zabezpieczać się przed stratami finansowymi.

Głównym powodem sprawdzania przeszłości jest uniknięcie szkód lub różnego rodzaju odpowiedzialności prawnej wobec pracodawcy lub innych osób. Obejmuje to szkody odniesione przez:

 • Innych pracowników wskutek molestowania seksualnego lub przemocy w miejscu pracy. 
 • Wewnętrznych i zewnętrznych klientów organizacji wskutek np. napaści seksualnej na terenie firmy. 
 • Pracodawcę wskutek strat finansowych lub problemów dotyczących wizerunku i reputacji. 
 • Obrona przed roszczeniami dotyczącymi zaniedbań w zatrudnianiu jest ważnym powodem uważnego sprawdzania rejestrów karnych osób ubiegających się o pracę. Wielopoziomowe sprawdzenie rejestrów karnych w danej jurysdykcji może być mocnym dowodem na to, że pracodawca dochował należytej staranności podczas zatrudniania pracownika. 

4. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Firma Henkel jako podmiot nadrzędny grupy Henkel prowadzącej działalność globalną będzie udostępniała dane osobowe kandydatów oddziałom firmy Henkel lub spółkom zależnym w krajach, których dotyczy podanie o pracę, w tym w krajach spoza UE lub EOG, które mogą nie zapewniać ochrony danych na równoważnym poziomie. Wszystkie te podmioty podlegają niniejszemu Oświadczeniu o ochronie danych oraz dalszym środkom w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych odpowiadającego poziomowi obowiązującemu w UE, takim jak zawarcie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO. Wszystkie biura Henkel i firmy zależne można znaleźć na naszej stronie internetowej. 

Podczas prowadzenia procesu aplikacji i selekcji oraz tworzenia puli talentów korzystamy również z zewnętrznych dostawców usług, którzy są ściśle związani naszymi zamówieniami i nie mogą przetwarzać danych osobowych kandydatów do własnych celów. Działają one jako podmioty przetwarzające dane zgodnie z art. 28 RODO.

W przypadku zaangażowania headhunterów lub agencji rekrutacyjnych, konkretne informacje związane z procesem rekrutacji zostaną udostępnione headhunterowi / agencji na potrzeby konkretnego procesu.

5. Korzystanie z plików cookie

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie. Pliki cookie, to małe jednostki danych tymczasowo przechowywane na dysku twardym Państwa urządzenia przez przeglądarkę, niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej. Często zawierają unikalny identyfikator, który jest losowo wygenerowanym numerem i jest przechowywany na Państwa urządzeniu. Niektóre z nich wygasają po zakończeniu sesji na stronie internetowej, inne pozostają na nim przez dłuższy czas. Pliki cookie, konieczne z technicznego punktu widzenia będą używane automatycznie. Inne pliki cookie (lub podobne technologie) będą stosowane na podstawie Państwa uprzedniej zgody.

Istnieje kilka rodzajów plików cookie. Własne pliki cookies (first party cookies) stanowią te ciasteczka, które są umieszczane przez odwiedzaną stronę internetową na urządzeniu końcowym użytkownika i mogą być odczytywane tylko przez tę stronę. 

Pliki cookie stron trzecich to pliki umieszczane przez inne podmioty, z których usług. Na przykład, korzystamy z zewnętrznych dostawców usług analitycznych, którzy umieszczają pliki cookie w naszym imieniu, aby przekazać nam informacje o tym, co jest i dlaczego lubiane na naszej stronie internetowej. Ponadto witryna może zawierać osadzone treści np. z serwisu YouTube, który z kolei może umieszczać własne pliki cookie.

Piksel to zazwyczaj nie więcej niż 1-piksel x 1-piksel przezroczystego obrazu, który jest umieszczony na stronie internetowej w celu gromadzenia danych, takich jak adres IP, typ przeglądarki, czas połączenia lub wcześniej ustawione pliki cookie w celu personalizacji treści lub uczynienia przeglądania bardziej wydajnym i łatwiejszym. Są one często używane w połączeniu z plikami cookies, ponieważ piksele generują i zarządzają tymi plikami.

Jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę, strona internetowa będzie gromadzić dane dotyczące systemu operacyjnego urządzenia, przeglądarki, języka, zainstalowanych czcionek, adresu IP, wtyczek i innych informacji. W ten sposób urządzenie może zostać ponownie zidentyfikowane w celach marketingowych dostosowanych do potrzeb użytkownika. 

Więcej informacji na temat plików cookie wykorzystywanych przez naszą stronę internetową oraz ich celów znajduje się w naszej Polityce dotyczącej plików cookie. Zawiera ona także informacje na temat sposobu wycofania zgody na wykorzystywanie tych technologii w przyszłości.

Jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, ta strona internetowa gromadzi i przechowuje dane do celów marketingowych i optymalizacyjnych używając technologii Mapp Digital c/o Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, Niemcy. Plik ten gromadzi dane takie jak informacje o przeglądarce i urządzeniu, adres IP, odwiedzane strony internetowe i czas dostępu.  Dane te są przechowywane i przetwarzane dalej w oparciu o anonimowe lub speudonimizowane profile użytkowników (w zależności od zastosowanej technologii i usługi). Profile użytkowników są przechowywane w plikach cookie za pomocą innych, podobnych technologii, jak opisano powyżej.

Poza danymi gromadzonymi podczas korzystania ze strony internetowej (jak opisano powyżej), mogą to być również informacje dotyczące strony internetowej, z której przechodzą Państwo na naszą witrynę, stron internetowych, które odwiedzają Państwo przebywając na naszej witrynie oraz ewentualnie wyrażenia, słowa, które wpisują Państwo do wyszukiwarki, aby znaleźć naszą stronę internetową.

Bez wyraźnej zgody użytkownika, dane zgromadzone z wykorzystaniem technologii Mapp nie są wykorzystywane do identyfikacji osób odwiedzających i nie są dołączane do innych danych osobowych użytkownika.

Więcej informacji na temat śledzenia stron internetowych można znaleźć w polityce ochrony danych osobowych naszego operatora: https://mapp.com/privacy/ 

Wycofanie zgody
W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość poprzez wyłączenie plików cookie na naszej stronie internetowej w sekcji "Pliki cookie" w "Ustawieniach plików cookie". Jeśli wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z plików cookie ogółem, ale nie odpowiada Ci korzystanie z plików cookie Mapp Intelligence, możesz skorzystać z tego linku (https://mapp.com/opt-out-mapp/) i ustawić plik cookie opt-out. Plik cookie jest ustawiany dla nazwanej domeny, dla każdej przeglądarki i urządzenia. Dlatego, jeśli odwiedzają Państwo naszą stronę w domu i w pracy lub za pomocą różnych przeglądarek, powinni Państwo odmówić przechowywania danych z każdego urządzenia lub przeglądarki. 

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę, niniejsza witryna korzysta z "Google Ads", usługi świadczonej przez Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"), w celu oceny skuteczności działań reklamowych. Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, "Google Ads" instaluje plik cookie na Państwa urządzeniu. Za pomocą tego pliku cookie Google przetwarza informacje generowane przez Państwa urządzenie dotyczące korzystania z naszej strony internetowej, wzajemnych kontaktów z naszą stroną internetową i środkami reklamowymi, jak również Państwa adresem IP, informacjami o przeglądarce, poprzednio odwiedzanymi stronami internetowymi oraz datą i godziną dostępu w celu analizy i wizualizacji pomiaru zasięgu naszych reklam oraz wyświetlania spersonalizowanych reklam. W tym celu możliwe jest również ustalenie, czy różne urządzenia finalne należą do Państwa lub Państwa gospodarstwa domowego. Dzięki "remarketingowi" użytkownicy naszej strony internetowej mogą być ponownie identyfikowani i rozpoznawani na innych stronach internetowych w ramach sieci reklamowej Google (np. w wyszukiwarce Google lub na YouTube) i mogą wyświetlać się im reklamy dopasowane do ich zainteresowań.

Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z prawem europejskim, USA nie gwarantuje odpowiedniego poziomu ochrony danych. Władze państwowe mogą mieć dostęp do tych danych ze względu na przepisy dotyczące masowej kontroli bezpieczeństwa. Po ujawnieniu danych osobowych, nie będą one objęte taką samą ochroną, a użytkownik może nie być w stanie skorzystać z przysługujących mu praw w odniesieniu do tych danych.

Zezwalając na stosowanie plików cookie na stronie internetowej Henkla, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie wyżej wymienionych danych oraz na opisane wcześniej przetwarzanie danych przez Google.

Więcej informacji na temat prywatności w usługach Google można znaleźć pod adresem: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Wycofanie zgody
W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę poprzez wyłączenie plików cookie na naszej stronie internetowej w zakładce "Pliki cookie" przy "Ustawieniach plików cookie". Jeśli ogólnie zgadzają się Państwo na stosowanie plików cookie, ale nie chcą Państwo otrzymywać spersonalizowanych reklam, pod tym linkiem (https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en). znajdą Państwo informacje o tym, jak indywidualnie dostosować ustawienia reklamowe w Google. Można również zainstalować wtyczkę opt-out (https://support.google.com/ads/answer/7395996).

Jeżeli wyraziliście Państwo na to zgodę, niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) oraz Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94040 USA) ("Google").  (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) i Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) ("Google"). W tym celu na Państwa urządzeniu instalowany jest plik cookie. Ten plik cookie gromadzi dane takie jak informacje o przeglądarce i urządzeniu, adres IP, odwiedzane strony internetowe oraz datę i godzinę zapytania serwera w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora witryny. Cookie zbiera również informacje o interakcjach użytkowników z reklamami (kliknięcie reklamy tekstowej lub obejrzenie reklamy wideo).

Henkel będzie wykorzystywał zebrane dane do optymalizacji kampanii, retargetowania i personalizacji reklam. W tym celu pliki cookie zapisane na Państwa urządzeniu przez Google umożliwiają z jednej strony retargetowanie (np. w ramach "Google Ads") na stronach internetowych Google, a z drugiej strony (np. w ramach "Google Campaign Manager 360") na naszych stronach internetowych oraz - w zależności od Państwa zainteresowań - podczas odwiedzania stron internetowych innych partnerów. W tym celu Państwa przeglądarka jest identyfikowana podczas dostarczania reklam i przyporządkowywana do grupy docelowej. Informacje te są wykorzystywane do wyświetlania Państwu odpowiednich i interesujących reklam.

Google (jako administrator danych) może wykorzystywać Państwa dane do dowolnych celów własnych, jak np. do profilowania i łączenia Państwa danych z innymi danymi (np. poprzez Państwa konto Google).

Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (w tym jego adres IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z prawem europejskim, USA nie gwarantuje odpowiedniego poziomu ochrony danych. Władze państwowe mogą mieć dostęp do tych danych ze względu na przepisy dotyczące masowej inwigilacji. Po ujawnieniu danych osobowych nie będą one objęte takim samym poziomem ochrony, a użytkownik może nie być w stanie egzekwować swoich praw w odniesieniu do tych danych.

Aktywowaliśmy anonimizację IP, co oznacza, że Google będzie skracać/anonimizować o ostatni oktet (ostatnie osiem cyfr) adresu IP w przypadku państw członkowskich Unii Europejskiej, jak również innych państw będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany do serwerów Google w USA i tam skracany.

Zezwalając na stosowanie plików cookie na stronie internetowej Henkla, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie wyżej wymienionych danych oraz na opisane wcześniej przetwarzanie ich przez Google. Więcej informacji na temat prywatności w usługach Google można znaleźć tutaj: https://www.henkel.pl/cookies#pageID=442538

Wycofanie zgody

W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość poprzez wyłączenie plików cookie na naszej stronie internetowej w zakładce "Pliki cookie" przy "Ustawieniach plików cookie". Jeśli ogólnie zgadzają się Państwo na korzystanie z plików cookie, ale nie odpowiada Państwu korzystanie z plików cookie Google Analytics, mogą Państwo skorzystać z tego linku (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) i pobrać oraz zainstalować wtyczkę do przeglądarki, aby dezaktywować zbieranie i wykorzystywanie danych przez Google Analytics (pliki cookie i adres IP).

Usługi zarządzania treścią mediów społecznościowych, takie jak pliki cookie i wtyczki różnych sieci mediów społecznościowych, są wbudowane w nasze strony internetowe. Powiązane usługi są świadczone przez odpowiednie firmy ("dostawcy") tylko po wyrażeniu przez Państwa zgody. Celem tych usług jest umożliwienie Państwu przeglądania i dzielenia się naszymi treściami z Twoimi przyjaciółmi i sieciami. Tymi dostawcami są:

 • YouTube jest dostarczany przez Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA, a w UE przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"). Przegląd wtyczek YouTube można znaleźć pod adresem: https://developers.google.com/youtube/documentation

Aby zwiększyć ochronę Państwa danych podczas odwiedzania naszych stron internetowych, te usługi mediów społecznościowych są implementowane jako "przyciski 2-kliknięć". Ta forma integracji gwarantuje, że wchodząc na stronę z naszej witryny zawierającą takie narzędzia, nie są Państwo automatycznie łączeni z serwerami dostawców. Tylko wtedy, gdy aktywują Państwo usługi mediów społecznościowych i tym samym zezwolą na przesyłanie danych, przeglądarka utworzy bezpośrednie połączenie z serwerami dostawców. Zawartość różnych narzędzi jest następnie przekazywana przez danego oferenta bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i wyświetlana na ekranie.

Narzędzie społecznościowe przekazuje oferentowi informacje o poprzednio odwiedzanych stronach internetowych, adres IP, informacje o przeglądarce oraz datę i godzinę żądania serwera. W przypadku korzystania z którejkolwiek z funkcji mediów społecznościowych (np. kliknięcie przycisku "Udostępnij", pozostawienie komentarza), również te informacje są przekazywane przez przeglądarkę bezpośrednio do dostawcy w celu ich zachowania. Oferenci ci mogą wykorzystywać dane użytkownika do własnych celów, takich jak analityka, marketing, profilowanie i łączenie danych użytkownika z innymi danymi zebranymi na jego temat (np. poprzez konto użytkownika u danego oferenta), nawet jeśli użytkownik nie jest zalogowany na swoim koncie w mediach społecznościowych. 

Dostawcy przetwarzają dane częściowo również w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z prawem europejskim, Stany Zjednoczone nie gwarantują odpowiedniego poziomu ochrony danych. Organy państwowe mogą mieć dostęp do tych danych ze względu na przepisy dotyczące masowej inwigilacji. Po ujawnieniu danych osobowych nie będą one objęte takim samym poziomem ochrony, a użytkownik może nie być w stanie skorzystać z przysługujących mu praw w odniesieniu do tych danych.

Zezwalając na stosowanie plików cookie na stronie internetowej Henkla, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie wyżej wymienionych danych oraz na opisane wcześniej ich przetwarzanie przez dostawców.

Dalsze informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez dostawców oraz na temat praw i możliwości ochrony prywatności w tych okolicznościach można znaleźć w polityce ochrony danych/prywatności dostawców:

Wycofanie zgody
W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, wyłączając pliki cookie na naszej stronie internetowej w sekcji "Pliki cookie" przy "Ustawieniach plików cookie". Mogą Państwo również dostosować swoje preferencje poprzez zmianę ustawień przeglądarki lub ustawień platformy mediów społecznościowych.

6. Korzystanie z plików cookie na stronach docelowych społeczności talentów i portalach rejestracyjnych

Strony docelowe społeczności talentów firmy Henkel i portale rejestracyjne wykorzystują pliki cookie, które są niezbędne, ponieważ umożliwiają poruszanie się po portalu i korzystanie z jego funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów, wielokrotnego składania podania bez ponownego wprowadzania danych lub korzystanie z połączeń z sieciami społecznościowymi w celu złożenia podania.

Niezbędne pliki cookie wykorzystywane w portalach

 • Pliki cookie sesji (ScustomPortal-{portalUrlPath}): wykorzystywane do niewylogowywania użytkownika w prywatnych obszarach portalu. 
 • Pliki cookie języka (portalLanguage-{portalId}): wykorzystywane do zapisywania języka wybranego przez użytkownika w portalu. 
 • Pole tokena CSRF (tokenField): Wykorzystywane do ochrony przed atakami CSRF (tylko dla zalogowanych użytkowników). 
 • Preferencje dotyczące zgody na pliki cookie (userCookieConsent-{portalUrlPath}): wykorzystywane do przechowywania typów plików cookie dozwolonych/odrzuconych przez użytkowników w portalach z włączoną funkcją zarządzania plikami cookie, dzięki czemu nie trzeba zaznaczać zgód przy każdym wyświetleniu/odwiedzeniu strony. 

Jak długo przechowywane są pliki cookie?

 • Pliki cookie sesji: do momentu zamknięcia przeglądarki. 
 • Pliki cookie języka: do momentu zamknięcia przeglądarki. 
 • Pole tokena CSRF: przez 1 godzinę. 
 • Preferencje dotyczące zgody na pliki cookie: bezterminowo. 

Więcej informacji o plikach cookie i innych technologiach wykorzystywanych przez naszą witrynę oraz ich celach można znaleźć na naszej stronie w zakładkach „Pliki cookie” i „Ustawienia plików cookie”. W tym miejscu można również wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem przyszłym, wyłączając odpowiednie ustawienia plików cookie.

7. Prawa osób, których dane dotyczą

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa w zakresie danych osobowych:

 • Prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania kopii; 
 • Prawo do sprostowania; 
 • Prawo do usunięcia (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”); 
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
 • Prawo do przenoszenia danych; 
 • Prawo do wycofania zgody; 
 • Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. 

W określonych okolicznościach przysługuje również prawo sprzeciwu wobec wykorzystywania danych osobowych. Na przykład (i) gdy kandydat ma podstawy związane z jego szczególną sytuacją, a my wykorzystujemy jego dane osobowe w naszym (lub strony trzeciej) uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; oraz (ii) gdy kandydat wyrazi sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

Można również w łatwy sposób uzyskać dostęp, prostować i usuwać swoje dane, a także wycofać zgodę, logując się do ogólnego profilu aplikacji lub profilu puli talentów. W dowolnym momencie można również usunąć swój ogólny profil rekrutacyjny i profil puli talentów.

Można również skorzystać ze swoich praw, kontaktując się z nami za pośrednictwem danych kontaktowych podanych powyżej.