Nasze działy

Możliwości rozwoju w Henklu są tak różnorodne jak nasze produkty i technologie.

Badania i rozwój czy Zarządzanie marką, Ameryka Łacińska czy Azja, towary konsumenckie czy współpraca z klientami przemysłowymi — Henkel oferuje wyjątkowo zróżnicowane środowisko pracy. Prowadzimy działalność na całym świecie — w różnych krajach, sektorach i na różnych rynkach. Dzięki temu na naszych pracowników czekają niezliczone możliwości poznania różnych obszarów i zajmowania zróżnicowanych stanowisk w ciągu swojej kariery.

Co łączy pracowników Henkla: Chcemy zapewniać najlepsze rezultaty — zarówno w odniesieniu do produktów i technologii dostarczanych naszym klientów, jak i naszych wewnętrznych procesów i zadań.

Nasze działy biznesowe

Nasze innowacyjne marki jak Persil, Schwarzkopf czy Pattex są powszechnie znane. Ale wiele osób nie wie, że: Największy udział w obrotach Henkla generuje działalność w branży Adhesive Technologies — to technologie stosowane np. w samochodach, turbinach wiatrowych, samolotach czy telefonach komórkowych. Kleje stały się kluczową technologią, która towarzyszy nam na co dzień: meble, pieluchy, tapety ścienne, opakowania — lista rzeczy, które nie mogłyby funkcjonować bez klejów, jest naprawdę długa. Jednocześnie te technologie mają znaczny udział w bardziej ekologicznych procesach produkcyjnych, które są również fundamentem naszej strategii zrównoważonego rozwoju

 • Adhesive Technologies 
 • Beauty Care 
 • Laundry & Home Care 

Zaawansowane technologicznie produkty stosowane w samolotach lub produkty Pritt do użytku szkolnego: Henkel jest światowym liderem na rynku klejów, uszczelniaczy i powłok funkcjonalnych. Ten sukces zawdzięczamy pracownikom działu Adhesive Technologies oraz nieustannemu dążeniu do rozwoju poprzez innowacje.

Dowiedz się więcej o dziale Adhesive Technologies!

Schwarzkopf, Fa, Syoss: Nasze wiodące produkty jednostki Kosmetyki pielęgnacyjne i zapachowe są dostępne w 150 krajach na całym świecie. Inspirujące środowisko pracy, które charakteryzują silna dynamika i innowacyjna moc.

Dowiedz się więcej na temat jednostki biznesowej Beauty Care!

Dla konsumentów w ponad 100 krajach nasze marki stały się nieodłączną częścią każdego dnia. Jest to wynik pracy globalnego zespołu, który nieustannie udoskonala procesy prania i czyszczenia, aby nasze produkty zużywały coraz mniej wody i energii.

Dowiedz się więcej na temat jednostki biznesowej Laundry & Homes Care!

Niezależnie, czy jest to marketing, sprzedaż, kontroling, zakupy, badania i rozwój czy audyt — możliwości rozwoju w Henklu są tak różnorodne jak nasze produkty i technologie. Pracownicy — jeśli tylko chcą — mają możliwość zmiany obszaru odpowiedzialności, a nawet branży, co dwa, trzy lata. Jest to możliwe dzięki rozmiarowi i zróżnicowaniu działalności Henkla, której podstawą jest strategia zrównoważonego rozwoju i silna koncentracja na innowacyjności.

Aby dowiedzieć się więcej na temat interesującego Cię działu wybierz odpowiednią zakładkę poniżej.

 • Finanse i Kontroling
 • Zasoby Ludzkie
 • Zintegrowane rozwiązania biznesowe
 • Logistyka i Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Zarządzanie marką
 • Sprzedaż
 • Zakupy
 • Badania i rozwój
 • Opakowania
 • Komunikacja korporacyjna 
 • Produkcja i inżynieria

Dział Finance & Controlling (Finansów i kontrolingu) planuje, kontroluje i monitoruje wszystkie działania w ramach finansowego łańcucha wartości i zapewnia, że procesy w dziale usług finansowych pozostają „najlepsze w swojej klasie”: płynność finansowa, zarządzanie ryzykiem, optymalizacja podatkowa, zarządzanie walutami, zarządzanie stopą procentową, kwartalne i roczne sprawozdania, relacje z inwestorami.

Pomóż nam realizować naszą misję — i miej swój udział w długotrwałym sukcesie Henkla!

Zadania, które realizuje dział Finansów i kontrolingu, są tak zróżnicowane jak nasza firma. Możesz:

 • współpracować z nami przy realizacji naszych projektów mających na celu poprawienie międzynarodowych przepływów pieniężnych lub optymalizację struktury finansowania naszych spółek stowarzyszonych i spółek joint-venture;
 • wykorzystywać swoje zdolności analityczne w zakresie kalkulacji ekonomicznej i opłacalności zamierzanych przedsięwzięć
 • uczestniczyć w przygotowaniu kwartalnych i rocznych sprawozdań zgodnie z lokalnymi i międzynarodowymi zasadami księgowości;
 • dostarczać informacje dla kierownictwa jednostek lub w celu monitorowania realizacji zadań;
 • pracować w obszarze zarządzania ryzykiem,
 • obsługiwać cały proces rozpoczynający się od złożenia zamówienia zakupu, a kończący na odbiorze płatności;
 • pracować w naszym systemie cen transferowych w zakresie materiałów, towarów, usług wewnątrzgrupowych i licencji;
 • lub przyjąć na siebie odpowiedzialność za wprowadzanie do systemu, sprawdzanie i dokonywanie płatności zewnętrznych faktur.
 • a nawet wprowadzać nasze korporacyjne standardy księgowości.

 

Z pomocą zaangażowanych członków globalnego zespołu przyczyniamy się do pomyślnego wdrażania naszej strategii, z uwzględnieniem przede wszystkim kluczowych obszarów „Silne przywództwo”, „Koncentracja na talentach i wynikach” oraz „Zróżnicowane zespoły”. Dzięki naszemu globalnemu modelowi operacyjnemu zorientowanemu na przedsiębiorczość stanowimy silną i aktywną organizację HR charakteryzującą się zrównoważonym rozwojem.

 • Wizerunek pracodawcy i rekrutacja: Mając na uwadze globalny i gospodarczy sukces naszej firmy, naszym zadaniem jest pozyskiwanie utalentowanych i ambitnych pracowników. Szukamy specjalistów zainteresowanych długoterminową pracą w naszej firmie.
 • Cykl zarządzania talentami: Proces zarządzania talentami ma charakter globalny. Obejmuje stosowanie zróżnicowanych narzędzi w zakresie rozwoju i zarządzania, zapewniając zorganizowaną strukturę oceny i rozwoju pracowników.
 • Przywództwo i rozwój pracowników: Wspierając strategię naszej firmy, dział Henkla Learning Management (Zarządzania nauczaniem) opracował najlepszą w swoim rodzaju koncepcję szkoleniową. Tym samym pomagamy naszym pracownikom realizować swój potencjał i umożliwiamy osiąganie doskonałych wyników w pracy.
 • Różnorodność i integracja: Ważnym elementem sukcesu naszej firmy jest różnorodność. Jesteśmy przekonani, że wielość kultur i kompetencji naszych pracowników sprawia, że lepiej rozumiemy zasady rządzące rynkami, na których działamy. Różnorodność zasila nasze pokłady kreatywności, innowacyjności i siły gospodarczej.
 • Wynagrodzenie i świadczenia pracownicze: Stosowana przez nas polityka wynagrodzeń jest zgodna z naszymi priorytetami strategicznymi, dzięki czemu wzmacnia naszą „kulturę sukcesu”. Pracownicy są promowani i nagradzani za osiąganie bardzo dobrych wyników. To sprawia, że jesteśmy wysoce wydajną organizacją.
 • Odpowiedzialność korporacyjna: Doskonale wiemy, że zrównoważony rozwój odgrywa coraz ważniejszą rolę. Dlatego też chcemy mieć własny wkład w realizacji tego założenia. Określiliśmy istotne ekologiczne i społeczne wyzwania w zakresie łańcucha wartości dodanej i podzieliliśmy je na pięć głównych obszarów.
 • Globalny HR Governance: HR Governance stanowi fundament do realizacji strategicznych i operacyjnych celów w obszarze HR. Obejmuje cztery kluczowe obszary: Shared Service Center (Centrum usług wspólnych), Narzędzia i systemy HR, Procesy HR oraz ustalony zakres ról i obowiązków.

Zintegrowane rozwiązania biznesowe stanowią jeden z głównych obszarów funkcjonalnych Henkla, który powstał w wyniku fuzji działów Information Technology i Shared Services (Technologii informacyjnej i Usług wspólnych). Naszym celem jest połączenie wiedzy z zakresu systemów, procesów i technologii poprzez wdrożenie i obsługę skalowalnych platform w całej firmie. Realizujemy ten cel, poprzez kompleksowe i innowacyjne rozwiązania w zakresie usług IT, które upraszczają i optymalizują naszą pracę. 

Pracownicy obszaru logistyki są odpowiedzialni za organizację łańcucha dostaw (supply chain — SC). Zakres odpowiedzialności obejmuje cały łańcuch dostaw — od planowania popytu po dystrybucję produktów do klientów.

Zarządzanie łańcuchem dostawców w Henklu wykracza poza tradycyjne granice.

 • Niektórym z naszych klientów oferujemy Vendor-Managed-Inventory (VMI), czyli zarządzanie zapasami przez dostawcę.
 • W celu optymalizacji procesów w ramach łańcucha dostaw Henkel korzysta z systemu zarządzania zapasami dostawcy. W tym celu dostawcy udostępniają nam swoje dane dotyczące oceny stanów magazynowych i popytu.

Do zadań pracowników działu supply chain management (SCM; Zarządzania łańcuchem dostaw) należy rozwiązywanie codziennych problemów i optymalizacja łańcucha dostaw oraz wbudowanych narządzi procesowych. Zespół SCM tworzy dział na skrzyżowaniu obszarów Zakupów, Produkcji, Logistyki i Marketingu.

Dział Marketingu w Henklu jest niezwykle wszechstronny:

Marketing B2C: Dla działów Laundry & Home Care oraz Beauty Care główną grupą docelową są konsumenci. To szybko zmieniające się, bardzo konkurencyjne środowisko biznesowe, w którym kluczową rolę odgrywają innowacje produktowe. W 2016 roku 45% naszych przychodów w dziale Beauty Care pochodziło ze sprzedaży produktów obecnych na rynku nie dłużej niż 3 lata. Dal działu Laundry & Home Care było to 43%. Nasze marki należą do wiodących na świecie i charakteryzują się wysokim wskaźnikiem obecności na rynku.

Marketing B2B: Jednostka biznesowa Adhesive Technologies ściśle współpracuje z przedsiębiorstwami z sektora przemysłowego. W takim środowisku technologicznym eksperci z obszaru marketingu utrzymują stały kontakt z działem Research & Development (Badań i rozwoju).

Przekrój naszych klientów przemysłowych jest bardzo rozległy — od uznanych firm samochodowych, przez przedsiębiorstwa lotnicze i grupy z obszaru elektroniki, po wyrafinowane rozwiązania z zakresu opakowań. Dzięki naszemu know-how jesteśmy ważnym partnerem projektów produkcji samochodu przyszłości i turbin wiatrowych.

W zależności od doświadczenia i preferencji nowych pracowników oferujemy różny zakres obowiązków w obszarze marketingu Henkla:

 • Obszar Marketingu krajowego odpowiada za wdrożenie strategii marketingu międzynarodowego na rynku lokalnym. W oparciu o analizy porównawcze i dane rynkowe razem z działem Sprzedaży rozwijasz strategię promocyjną mającą na celu zwiększenie udziału w rynku i aktywne jego kształtowanie poprzez skuteczne koncepcje komunikacji. Dużo współpracujesz z zespołami międzydziałowymi. Do Twoich najważniejszych partnerów w tym zakresie należą działy Supply Chain, Packaging Management, Sales i Market Research (Łańcucha dostaw, Zarządzania opakowaniami, Sprzedaży i Badań rynku) oraz — oczywiście — specjaliści ds. rozwoju produktu. Odpowiadasz za nadzór nad agencjami mediowymi i kreatywnymi oraz kontrolujesz optymalne wykorzystanie budżetu przyznanego na media i komunikację.
 • Marketing cyfrowy łączy wiedzę specjalistyczną z zakresu Zarządzania marką w świecie wirtualnym. Od aplikacji przez koncepcje wideo po inteligentną integrację kampanii online w ramach koncepcji komunikacji 360° — w tym obszarze praktycznie nie ma wyznaczonych granic.
 • Shopper Marketing i Badania rynku to obszary obejmujące kompleksowy zakres marki. Pracownicy zajmują się analizą danych badań z zakresu zachowań nabywczych i rodzajów kupujących. Analizują dane, przygotowują wyniki panelowe i zajmują się, na przykład, zachowaniami nabywczymi i różnymi rodzajami kupujących. Tacy specjaliści, do których należy przetwarzanie złożonych informacji dotyczących trendów i preferencji kupujących, odgrywają kluczową rolę w opracowaniu produktów i koncepcji komunikacyjnych w celu poszerzania naszego przywództwa na rynku.

Dział Sprzedaży odpowiada za kanały dystrybucji oraz zarządzanie relacjami z klientami.

 • Field Service (terenowa obsługa klienta) to połączenie jasno określonych celów i szeroko zakresowych działań. Jako przedsiębiorca działający w firmie odpowiadasz za wyraźnie sprecyzowany obszar — możesz pracować w domu, w elastycznym wymiarze pracy.
 • Mając silne wsparcie naszych marek, utrzymujesz bezpośrednie kontakty z klientami i wdrażasz kampanie we współpracy z kierownikami sklepów naszych spółek handlowych. Twoje działania spotkają się z bezpośrednią odpowiedzią, która pozwoli cieszyć się sukcesem z pracy i naszych silnych marek.
 • Nasi pracownicy w dziale Key Account Management czuwają nad naszymi kluczowymi klientami. Specjalną uwagę poświęca się odpowiedzialności za duże wolumeny — również bez ograniczeń działowych. W segmentach B2B jednostki Technologie klejenia często wiąże się to ze ścisłą współpracą w zakresie rozwoju produktów naszych klientów.
 • Category Management wspiera działania działu Marketingu w Henklu i naszych zewnętrznych partnerów biznesowych. Pracownicy zajmują się opracowywaniem strategii w zakresie lokowania, promocji i tworzenia portfolio różnych grup towarów handlowych w supermarketach. Realizując powyższe zadania, będziesz określać i wykorzystywać synergie różnych marek Henkla.

 

Naszym najważniejszym zadaniem jest zapewnienie możliwie najlepszych globalnych wyników w obszarze zakupów poprzez scalenie najlepszych rozwiązań w zakresie sourcingu z celami gospodarczymi i strategicznymi Henkla. Oprócz warunków, na jakich przeprowadzane są zakupy, niezmiernie istotną rolę odgrywają jakość i niezawodność naszych partnerów biznesowych.

Pomóż nam realizować naszą misję i zmierz się z wyzwaniami, przed którymi staje globalny gracz — światowy lider zarówno na rynkach dojrzałych, jak i wschodzących w sektorach B2B i B2C. Niezależnie od wybranego obszaru zaangażowania mamy dla Ciebie odpowiednie wyzwania. Zakres zadań wykonywanych w dziale Zakupów sięga tak daleko, jak cała nasza firma. Zadania obejmują:

 • Zakup surowców, opakowań, towarów handlowych oraz produktów wytwarzanych na zamówienie;
 • Zakup materiałów pośrednich, takich jak zaopatrzenie techniczne, usługi IT i inne;
 • Budowanie kluczowych relacji strategicznych z dostawcami w celu optymalizacji naszego globalnego procesu sourcingu;
 • Powiązanie naszych strategii sourcingowych z potrzebami jednostek biznesowych poprzez zarządzanie kluczowymi klientami.

Inżynierowie z działu Research & Development (Badania i rozwój) tworzą fundamenty sukcesu firmy i prowadzą badania w różnych obszarach.

 • Dostarczają nowe pomysły i udzielają odpowiedzi na temat potrzeb klientów, aby doskonalić nasze marki i technologie na całym świecie. Tym samym tworzą podstawy dla naszych marek i technologii, aby osiągały większe sukcesy na światowych rynkach.
 • Jesteś członkiem zespołu projektowego prowadzącego eksperymenty z zastosowaniem symulacji.
 • Do Twoich zadań należy opracowywanie innowacyjnych produktów za pomocą technologii bionaukowej.
 • Odpowiadasz też za dobre wyniki istniejących produktów, m.in. kontrolowanie ich jakości. Dlatego dobra znajomość podstawowych zasad opracowania receptur, cech surowców i metod pomiarów jest bardzo ważna.

Inżynier ds. opakowań (packaging engineer) w Henklu pracuje w międzynarodowej grupie produktowej. Projektuje i opracowuje nowe komponenty opakowań produktów i wdraża je na poszczególnych rynkach. Ponadto odpowiada za zapewnienie i optymalizację istniejących komponentów. Na tym stanowisku wymagana jest dogłębna wiedza z zakresu przetwarzania tworzyw sztucznych. Inżynier ds. opakowań musi na bieżąco śledzić nowe osiągnięcia branżowe, abyśmy utrzymywali czołową pozycję w obszarze wzornictwa opakowań.

Niezachwiane zaufanie do naszej firmy stanowi fundament sukcesu naszej działalności handlowej, współpracy i relacji z klientami. Dział Corporate Communications (Komunikacji korporacyjnej) odpowiada za wewnętrzną i zewnętrzną komunikację prowadzoną przez firmę. Naszym celem jest budowanie i ochrona renomy Henkla w opinii publicznej, a także wśród poszczególnych grup docelowych, włączając dziennikarzy i liderów opinii. W ramach komunikacji wewnętrznej dostarczamy naszym pracownikom i kadrze kierowniczej odpowiednie informacje dotyczące naszej strategii i działań korporacyjnych.

Pełnimy funkcję partnera strategicznego i doradcy najwyższej kadry kierowniczej, obszarów biznesowych i działów oraz wspieramy je w zrozumieniu i wdrożeniu profesjonalnej komunikacji.

Dział Komunikacji korporacyjnej o globalnym zasięgu kieruje komunikacją w większości ważnych regionów i rynków na całym świecie.

W centrali w Düsseldorfie w Niemczech dział Komunikacji korporacyjnej podzielony jest na sześć głównych zespołów, które kierują realizacją globalnych zadań:

 • Komunikacja zewnętrzna — prowadzi komunikację między firmą, a prasą i mediami, oraz innymi grupami docelowymi, jak firmy zewnętrzne i organizacje. Ponadto zespół odpowiada za kreowanie marki i działalność sponsorską/charytatywną Henkla.
 • Komunikacja wewnętrzna — informuje i angażuje wszystkich pracowników i kadrę kierowniczą w ramach różnych kanałów komunikacji. Do zadań zespołu należy zapewnienie, że tematyka i treść komunikacji są zgodne z celami korporacyjnymi. Pełni funkcję strategicznego doradcy w zakresie profesjonalnej komunikacji w firmie.
 • Komunikacja cyfrowa — kształtuje całościowy obraz komunikacji cyfrowej marki Henkel w Internecie i intranecie. Do zadań zespołu należy nadzór nad zawartością naszych korporacyjnych witryn internetowych, portali i mediów społecznościowych, a także wsparcie działań komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej w zakresie odpowiednich usług internetowych.

Optymalizacja bieżących procesów i bardziej wydajna praca to klucz do sukcesu wielu przedsiębiorstw. Nabiera również coraz większego znaczenia dla wydajnego, zrównoważonego zarządzania przedsiębiorstwem w przyszłości. Specjalista ds. inżynierii produkcji odpowiada za standaryzację procesów i maszyn w zakładach produkcyjnych. Do jego obowiązków należy również doskonalenie efektywności i jakości oraz wdrażanie nowych opakowań.