Co oferujemy?

Co oferujemy? Atrakcyjne świadczenia dla naszych pracowników

Ty masz talent i oczekujesz perspektyw. My szukamy osób, które wzmocnią nasz globalny zespół. Jeżeli zrobisz na nas dobre wrażenie swoją osobowością i talentem, zaoferujemy Ci wspaniałe perspektywy — i to na całym świecie.

Możesz być dobry, ale my chcemy, żebyś był jeszcze lepszy. Jeżeli jesteś bardzo dobry, mamy dla Ciebie wyzwanie - dołącz do grona najlepszych. Niezależnie czy jesteś studentem, absolwentem, ekspertem czy specjalistą, dajemy Ci szansę na wszechstronny rozwój kariery zawodowej, zapraszając do udziału w naszym globalnym programie szkoleniowym.

W firmie Henkel czeka na Ciebie światowy rynek i nasz międzynarodowy zespół - to dwie drogi rozwoju Twojej kariery zawodowej, które przynoszą potrójny zysk.
Nasz wyjątkowy program rotacji "Triple Two” daje niewiarygodne możliwości zdobycia doświadczenia w skali międzynarodowej, świadomości kulturowej i sieci kontaktów osobistych.

Twoje osiągnięcia są dla nas istotne, dlatego będziemy Cię nagradzać w zależności od nich. Struktura płac jest uzależniona od osiągnięć, podobnie jak opcje na wykup akcji i atrakcyjne świadczenia.
 

ŚWIADCZENIA DLA NASZYCH PRACOWNIKÓW

 • Szkolenie i rozwój kompetencji przywódczych
 • Zarządzanie najzdolniejszymi pracownikami
 • Międzynarodowe możliwości
 • Wynagrodzenie

Rozwój na każdym poziomie
Nieustannie dążymy do optymalizacji jakości naszych produktów oraz udoskonalania codziennych procesów i działań Henkla jako globalnej firmy. Pracownicy Henkla, korzystają z rozmaitych szkoleń zawodowych i wielu innych form kształcenia wykorzystujących najnowsze techniki i technologie. Dzięki temu wzmacniają swoją wiedzę i kompetencje, rozwijają umiejętności oraz poszerzają horyzonty. Program „Lifelong Learning” oznacza ciągły rozwój jednostek, zespołów, a także firmy Henkel.

Globalna Akademia Henkla
Bez względu na to, czy jesteś studentem, absolwentem czy wykwalifikowanym specjalistą, naszym celem jest zapewnienie Tobie szerokiej gamy możliwości rozwoju osobistego i zawodowego. Będziesz mógł uczestniczyć w zajęciach językowych i szkoleniach obejmujących różne obszary tematyczne – począwszy od fachowej wiedzy zawodowej, aż po specjalnie dostosowane sesje warsztaty z umiejętności menedżerskich i interpersonalnych. W ten sposób Henkel dostarcza swoim pracownikom wiedzę najwyższej klasy, dostosowaną zarówno do ich potrzeb jak i wymagań biznesowych.

Learning Center: globalne i praktyczne
„Learning Center” jest dostępne dla wszystkich pracowników Henkla — przekazywane są tam wiedza i umiejętności, z których każdy może skorzystać. Oto kilka przykładów z naszego harmonogramu szkoleń: zarządzenie czasem, zarządzanie projektami, umiejętności w zakresie prezentacji, narzędzia do przekazywania informacji zwrotnych, i wiele innych.

Oprócz tego zostaniesz przeszkolony, abyś był w stanie sprostać określonym wyzwaniom w różnych działach i na różnych stanowiskach. Renomowani, zewnętrzni specjaliści i menedżerowie wyższego szczebla w Henklu podzielą się swoim doświadczeniem podczas specjalnie dostosowanych i maksymalnie praktycznych szkoleń, np. dotyczących marketingu lub finansów. Jednocześnie będziesz budował swoją międzynarodową sieć kontaktów z kolegami z całego świata.

Leadership Center: nowatorska edukacja dla kadry kierowniczej
W odniesieniu do naszego globalnego grona liderów obdarzonych wyjątkowym potencjałem i pracowników uzyskujących największe osiągnięcia Globalna Akademia Henkla zapewnia wyjątkową, ambitną platformę do rozwoju kompetencji przywódczych. Globalna Akademia Henkla zapewnia szeroki zakres rozwiązań szkoleniowych i możliwości rozwoju poprzez współpracę z renomowanymi partnerami — międzynarodowymi szkołami biznesu, np. Thunderbird School of Global Management, IESE Business School oraz Cranfield University. Naszej kadrze kierowniczej oferujemy kursy rozwoju kompetencji przywódczych w słynnej Harvard Business School w Bostonie, USA. Dzięki połączeniu najnowszej wiedzy na temat zarządzania oraz najlepszych praktyk nasza Globalna Akademia Henkla zapewnia zdobycie pełnej fachowej wiedzy potrzebnej do pracy w Henklu, a także promuje wartość zarządzania i przywództwa.

Nauka na żądanie — Henkel „eCademy”
W dzisiejszych czasach aktualność wiedzy i umiejętności jest znacznie krótsza, tym samym wzrasta istota ciągłego kształcenia się. Naszą odpowiedzią na te wymogi są szkolenia wykorzystujące technologie informatyczne – e-Learning. Stanowią one dodatek do standardowych szkoleń i umożliwiają zdobycie nowego know-how wszędzie i zawsze tam, gdzie chcesz.

Platforma „eCademy” jest dostępna dla wszystkich pracowników na całym świecie za pośrednictwem intranetu przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Dostępne jest ponad 250 kursów w nawet 16 językach. Materiały w różnych formatach, np. quizy, samouczki lub szkolenia wideo, pozwalają na dostosowanie formy i tempa nauki do indywidualnych potrzeb.

My dajemy feedback — Ty kierujesz swoją karierą
Szukamy najlepszych: Wysoce wykwalifikowanych i zmotywowanych pracowników. Osób, które są otwarte na nowe doświadczenia i globalną różnorodność. Utalentowanych pracowników, którzy wzmocnią nasz globalny zespół. Osobowości, które są ambitne i z pasją dążą do osiągnięcia sukcesu. Czy rozpoznajesz w powyższym opisie siebie? Jeżeli tak, skontaktuj się z nami koniecznie, bez względu na to, czy dopiero zaczynasz, czy też jesteś już doświadczonym specjalistą.

 • Pomożemy Ci rozwijać Twoje umiejętności i zaplanować karierę w perspektywie długoterminowej, kładąc nacisk zarówno na kwestie zarządzania jak i specjalistyczne.
 • Będziemy Cię wspierać w rozwijaniu Twoich umiejętności zawodowych oraz przekażemy Ci ogromne znaczenie rotacji stanowisk.
 • Przekazujemy naszym pracownikom szczegółowe informacje zwrotne dotyczące ich bieżących osiągnięć, jak również rokrocznie oficjalne informacje zwrotne z zakresu wyników i potencjału w ramach naszego globalnego procesu Zarządzania Talentami.

Zarządzanie Talentami: Podstawa Twojej kariery i rozwoju osobistego
Nasz globalny proces Zarządzania Talentami realizowany jest w cyklu rocznym i obejmuje cztery etapy:

 • Potential and Performance Assessment (Ocena potencjału i osiągnięć): Menedżerowie oceniają pracowników na podstawie ich osiągnięć i potencjału rozwojowego.
 • Development Round Table: Menedżerowie omawiają ocenę osiągnięć i potencjału rozwojowego swoich najzdolniejszych pracowników.
 • Performance and Development Dialogue (Rozmowa dotycząca osiągnięć i rozwoju): Każdy pracownik otrzymuje podczas rozmowy z przełożonym informacje zwrotną dotyczącą jego wyników i potencjału. Wynikiem tego spotkania jest wytyczenie przyszłych działań rozwojowych pracownika.

Działania w zakresie rozwoju: Nasi pracownicy samodzielnie realizują działania rozwojowe - indywidualny coaching, możliwość odbycia specjalistycznych szkoleń, rotacje na kolejne stanowiska, ewentualnie w połączeniu z wyjazdem za granicę lub przeniesieniem się do innego działu biznesowego.

Rotacja stanowisk za granicą
W Henklu działania biznesowe są zawsze prowadzone na poziomie międzynarodowym. W naszej centrali w Düsseldorfie pracują ludzie z ponad 70 krajów tworząc różnorodne, zorientowane na pracę zespołową środowisko pracy, zjednoczone dzięki wspólnemu dążeniu do doskonałości. 80% z naszych ponad 53 tysięcy pracowników pracuje poza granicami Niemiec.

Henkel pomoże Ci poszerzyć horyzonty, ponieważ to dzięki osobom posiadającym międzynarodowe, różnorodne doświadczenie i globalną sieć kontaktów firma odnosi sukcesy.

Właśnie dlatego stworzyliśmy program rotacji „Triple Two” (3x2): W trakcie swojej kariery najzdolniejsi pracownicy pracują na co najmniej dwóch stanowiskach, w dwóch różnych krajach i w dwóch działach.

Program „Triple Two” (3x2) Międzynarodowy, różnorodny i wymagający.
Program rotacji „Triple Two” (3x2) stanowi kluczowy czynnik w zarządzaniu naszymi najzdolniejszymi pracownikami. Udostępnia naszym pracownikom międzynarodowe i międzyjednostkowe ścieżki kariery, a także zapewnia niepowtarzalne możliwości.

 • Będziesz tworzyć w firmie wartościową sieć kontaktów.
 • Będziesz wymieniać doświadczenia i pomysły z osobami na całym świecie.
 • Będziesz pracować w międzynarodowym środowisku.
 • Uzyskasz wgląd w procesy podejmowania decyzji w różnych krajach.
 • Zostaniesz przygotowany do wyzwań dotyczących kadry kierowniczej wyższego szczebla, gdzie gotowość do pracy za granicą jest niezwykle istotna.

Dzięki programowi „Triple Two” wzmacniamy naszą globalny zespół, wspierając jednocześnie Twój rozwój zawodowy i osobisty. Przed każdym przeniesieniem zagranicę przygotowujemy rodziny naszych pracowników do nowych warunków życia.
 

Twoje osiągnięcia mają duże znaczenie i właśnie dlatego są wynagradzane.
Istotnym elementem naszej kultury organizacyjnej jest wynagrodzenie uzależnione od osiągnięć oraz obejmujące premie motywacyjne dla pracowników. Uwielbiamy wyznaczać ambitne cele, ale wiemy też w jaki sposób odpowiednio wynagrodzić ich realizacje. Ponadto pracownicy otrzymują ochronę socjalną oraz atrakcyjne świadczenia.

Program „Target Dialog” i system premii motywacyjnych
Menedżerowie i pracownicy wspólnie uzgadniają indywidualne cele i założenia. Osiągnięcia jednostki wpływają na wyniki zespołu, a te przesądzają o sukcesie Henkla i wykonania celów wyznaczonych dla całej korporacji. Przyznana premia jest więc uzależniona od celów realizowanych na poziomie indywidualnym, zespołu i firmy.

Programy akcji pracowniczych
Henkel umożliwia swoim pracownikom bezpośrednie uczestniczenie w sukcesie firmy. Do każdych trzech zakupionych przez Ciebie akcji dodajemy Ci jedną dodatkową akcję. Plan ten jest tak atrakcyjny, że zapisało się już ponad 11 000 pracowników Henkla w 54 krajach.

Pakiet socjalny
Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników traktujemy w Henklu priorytetowo. Wszyscy mają zapewnioną prywatną opiekę zdrowotną w Centrum Medycznym Medicover. Ponadto nasi pracownicy mają możliwość korzystania z usług klubów sportowych na terenie całego kraju na preferencyjnych warunkach dzięki współpracy firmy z Benefit System.