Moja biblioteka

Factor 3 formula on chalkboard.

Zrównoważony rozwój

Jako lider zrównoważonego rozwoju chcemy być pionierem nowych zrównoważonych rozwiązań a równocześnie zarządzać naszym biznesem w sposób odpowiedzialny i dbać o sukces ekonomiczny przedsiębiorstwa. Takie ambitne podejście charakteryzuje wszystkie nasze działania – wzdłuż całego łańcucha wartości.

Kathrin Menges, Corporate Senior Vice President

Nasza strategia zrównoważonego rozwoju

"Faktor 3": Potroić wytwarzaną wartość w relacji do wielkości śladu środowiskowego naszych biznesowych operacji – oto nasz cel na 2030 r.

Happy school girl in Tansania

Odpowiedzialność społeczna

Zaangażowanie społeczne – obywatelstwo korporacyjne – jest od zawsze integralną częścią odpowiedzialności naszej firmy. 

Dążenie do bycia liderem zrównoważonego rozwoju jest głęboko zakorzenione w wartościach firmy Henkel. Zachowanie równowagi pomiędzy sukcesem ekonomicznym, ochroną środowiska naturalnego i odpowiedzialnością społeczną od wielu dekad stanowi fundament naszej kultury korporacyjnej. Takie podejście cechuje wszystkie obszary naszej działalności, a 47 tys. pracowników Henkla na całym świecie mocno zaangażowało się w realizację zasad zrównoważonego rozwoju, kierując się nimi w codziennej pracy.

Strategia zrównoważonego rozwoju: osiągać więcej za mniej
Aby utrzymać wiodącą pozycję również w przyszłości, opracowaliśmy długoterminową strategię zrównoważonego rozwoju i wyznaczyliśmy sobie jasny i jednocześnie ambitny cel: do roku 2030 zamierzamy potroić efektywność wszystkich procesów i produktów firmy Henkel (“Faktor 3”). 

Powyższy cel odnosi się do jednego z głównych wyzwań przyszłości: uniezależnienia wzrostu gospodarczego od zwiększania zużycia surowców naturalnych. W zamian za to chcemy oferować więcej korzyści – naszym klientom i konsumentom, społecznościom, w których działamy oraz naszej firmie – jednocześnie ograniczając nasz wpływ na środowisko. Osiągać więcej za mniej – ta właśnie idea leży u podstaw naszej strategii zrównoważonego rozwoju i kieruje wszystkimi naszymi działaniami.

Zrównoważony rozwój – Aktualności

Więcej komunikatów prasowych

W praktyce