Zrównoważone opakowanie

Opakowania chronią produkty, które kochamy, i dostarczają informacji, jak bezpiecznie i odpowiedzialnie z nich korzystać - ale powinny stać się częścią gospodarki o obiegu zamkniętym.

Haiti-Branded-Market-2-1024x683_eciRGBv2

Nasza strategia opakowaniowa: ambitne cele

W Henklu zdajemy sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za opakowania. Promujemy zrównoważony rozwój i stawiamy sobie w tym obszarze ambitne cele. Punktem wyjścia dla naszej strategii jest koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym. Koncentrujemy się na wykorzystywaniu surowców ze zrównoważonych źródeł oraz inteligentnym projektowaniu opakowań – dążąc do stopniowego zamykania gospodarczego obiegu – dla dobra dla ludzi i naszej planety.

Nasze cele w zakresie opakowań do 2025 r.

  • 100% opakowań produktów firmy Henkel będzie zdatnych do recyklingu lub ponownego wykorzystania.*
  • Dążymy do zmniejszenia o 50% ilości pierwotnych tworzyw sztucznych wytwarzanych z surowców kopalnych w opakowaniach naszych produktów konsumenckich. Osiągniemy to poprzez zwiększenie udziału tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu do ponad 30%, przez zmniejszenie ilości wykorzystywanego plastiku oraz coraz szersze stosowanie plastików biopochodnych. 
  • Chcemy pomóc zapobiegać zaleganiu odpadów w środowisku. Aby to osiągnąć, wspieramy inicjatywy w zakresie zbiórki i recyklingu odpadów. Inwestujemy w innowacyjne rozwiązania i technologie promujące recykling w obiegu zamkniętym i chcemy docierać z informacjami o recyklingu do ponad 2 miliardów konsumentów rocznie.

Ponadto, naszym celem jest, aby 100 procent papieru i tektury, które wykorzystujemy, było wytworzone z materiałów pochodzących z recyklingu lub - w przypadku wykorzystywania włókna pierwotnego - pochodziło ono ze zrównoważonej gospodarki leśnej.

Współpraca wzdłuż łańcucha wartości: Silni razem

Aby osiągać ambitne cele wyznaczone w naszej strategii opakowaniowej, nawiązujemy międzysektorową współpracę, która stymuluje innowacyjność w procesach projektowania opakowań. Na przykład, jesteśmy częścią inicjatywy New Plastics Economy, która jest platformą wspólnej dyskusji nad przyszłością tworzyw sztucznych i wspierania rozwoju idei gospodarki cyrkularnej. Firma Henkel jest również członkiem-założycielem nowej światowej inicjatywy Alliance to End Plastic Waste. Sojusz ten opracuje i wprowadzi w życie rozwiązania odnośnie ograniczania ilości plastikowych odpadów, lepszego zarządzania nimi oraz lepszego wykorzystania wtórnego plastiku, przyczyniając się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym.

Poza tym współpracujemy z różnymi organizacjami, które pracują nad poprawą infrastruktury recyklingu, szczególnie w krajach rozwijających się, gdzie często nie ma odpowiednich systemów recyklingu odpadów opakowaniowych. W tym kontekście staliśmy się pierwszą globalną firmą produkującą dobra szybkozbywalne, która w 2017 roku podjęła współpracę z Plastic Bank (Bankiem Tworzyw Sztucznych): Celem tego przedsiębiorstwa społecznego jest ograniczenie ilości tworzyw sztucznych trafiających do oceanów oraz zapewnienie ludziom żyjącym w ubóstwie możliwości zarobkowych lub korzystania z pewnych usług w zamian za wykonanie pracy polegającej na usuwanie odpadów plastikowych ze środowiska naturalnego.

Do końca 2019 roku na Haiti zebrano ponad 200 ton tworzyw sztucznych. Zostały one posortowane, a następnie wprowadzone do recyklingowego łańcucha wartości jako Social Plastic. Jak potwierdziła organizacja Plastic Bank, osoby uczestniczące w zbiórce otrzymały wynagrodzenie wyższe niż cena rynkowa zebranych odpadów. Przetworzony Social Plastic jest ponownie wykorzystywany, domykając cyrkularny obieg materiałów.

W 2019 roku Henkel podjął decyzję o przedłużeniu współpracy z organizacją Plastic Bank – zapoczątkowanej w 2017 – o kolejne pięć lat. Henkel zamierza wspierać projekty realizowane na Haiti, Filipinach i w Indonezji. Firma w znacznym stopniu przyczyni się także do stworzenia infrastruktury ponad 400 punktów zbiórki tworzyw sztucznych w Egipcie. Celem współpracy jest zwiększenie dostępności Social Plastic jako surowca do produkcji opakowań. Rozwój infrastruktury punktów zbiórki w Egipcie powiększy ich zdolności przerobowe o 5.000 ton rocznie, czyli o dodatkowy miliard butelek w ciągu 5 lat. Tylko w 2020 roku Henkel włączy do swoich opakowań ponad 600 ton społecznego plastiku - Social Plastic. Plastic Bank otwiera także dodatkowe centra zbiórki na Haiti. Ponadto, Henkel wsparł organizację w budowie łańcucha dostaw, który zapewnia możliwość przetwarzania i recyklingu zebranych odpadów, aby mogły one zostać ponownie włączone do łańcucha wartości.

2020-01-infographic-plastic-bank-poland-1960px

Co dalej: Jeszcze bardziej zrównoważony rozwój

Opakowania zmieniają się w wyniku innowacyjnego wzornictwa i zmieniających się oczekiwań konsumentów. To szansa na dalsze ograniczanie negatywnego wpływu opakowań na środowisko naturalne. W Henklu nasi eksperci nieustannie poszukują pomysłów na coraz bardziej zrównoważone opakowania, które z jednej strony będą skutecznie chroniły produkty a równocześnie lepiej służyły naszej planecie.