Zrównoważone opakowanie

Opakowania chronią produkty, które kochamy, i dostarczają informacji, jak bezpiecznie i odpowiedzialnie z nich korzystać - ale powinny stać się częścią gospodarki o obiegu zamkniętym.

Haiti-Branded-Market-2-1024x683_eciRGBv2

Nasza strategia opakowaniowa: ambitne cele

W Henklu zdajemy sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za opakowania. Promujemy zrównoważony rozwój i stawiamy sobie w tym obszarze ambitne cele. Punktem wyjścia dla naszej strategii jest koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym. Koncentrujemy się na wykorzystywaniu surowców ze zrównoważonych źródeł oraz inteligentnym projektowaniu opakowań – dążąc do stopniowego zamykania gospodarczego obiegu – dla dobra dla ludzi i naszej planety.

Odsłony:

Ambitious packaging targets

Henkel is stepping up its commitment for sustainability and has set further ambitious packaging targets for 2025 to promote a circular economy.

0:20 Min.

1047188

Nasze cele w zakresie opakowań

  • Do 2025 roku 100% opakowań produktów firmy Henkel będzie zdatnych do recyklingu, ponownego użycia lub kompostowania*.
  • Tworzywa sztuczne: Do 2025 roku chcemy zwiększyć do 35% udział tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w opakowaniach naszych produktów konsumenckich w Europie.
  • Metal: Do 2020 roku chcemy w naszych europejskich opakowaniach zwiększyć do 9% udział aluminium pochodzącego z recyklingu. 
  • Papier/miazga: 100% papieru i tektury zostanie wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu lub - w razie potrzeby - ze świeżego włókna pochodzącego ze zrównoważonej gospodarki leśnej.
  • Chcemy usunąć oraz unikać stosowania polichlorku winylu (PCW) i innych substancji potencjalnie niebezpiecznych.
  • Naszym celem jest dotarcie do ponad 1 miliarda konsumentów z komunikacją na temat recyklingu.

* Z wyjątkiem środków klejących, w przypadku których osad może znacznie ograniczać skuteczność recyklingu.

Wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym (cyrkularnej): Nowe podejście Henkla do kwestii zrównoważonych opakowań odzwierciedla trzy kluczowe fazy cyrkularnego łańcucha wartości.

Współpraca wzdłuż łańcucha wartości: Silni razem

Aby osiągać ambitne cele wyznaczone w naszej strategii opakowaniowej nawiązujemy cross-sektorową współpracę, która stymuluje innowacyjność w projektowaniu opakowań. Na przykład, jesteśmy częścią inicjatywy New Plastics Economy , która jest platformą wspólnej dyskusji nad przyszłością tworzyw sztucznych i wspierania rozwoju idei gospodarki cyrkularnej.  Od stycznia 2019 r. firma Henkel jest również członkiem-założycielem nowej światowej inicjatywyw Alliance to End Plastic Waste. Sojusz ten opracuje i wprowadzi w życie rozwiązania odnośnie ograniczania ilości plastikowych odpadów, lepszego zarządzania nimi oraz lepszego wykorzystania wtórnego plastiku, przyczyniając się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym.

Poza tym współpracujemy z różnymi organizacjami, które pracują nad poprawą infrastruktury recyklingu, szczególnie w krajach rozwijających się, gdzie często nie ma odpowiednich systemów recyklingu odpadów opakowaniowych. W tym kontekście staliśmy się pierwszą globalną firmą produkującą dobra szybkozbywalne, która w 2017 roku podjęła współpracę z Plastic Bank (Bankiem Tworzyw Sztucznych): Celem tego przedsiębiorstwa społecznego jest ograniczenie ilości tworzyw sztucznych trafiających do oceanów oraz zapewnienie ludziom żyjącym w ubóstwie możliwości zarobkowych lub korzystania z pewnych usług w zamian za wykonanie pracy polegającej na usuwanie odpadów plastikowych ze środowiska naturalnego. W ramach tego inicjatywy do końca 2018 roku zebrano i posortowano, a następnie wprowadzono na powrót do gospodarczego obiegu - jako tzw. plastik społeczny (Social Plastic®) - blisko 63 tony plastiku. Działania weryfikacyjne potwierdziły, że zbierające go osoby otrzymały ponadrynkową cenę za odpady z tworzyw sztucznych oddane do punktów zbiórki. W Henklu z powodzeniem zastosowaliśmy ten plastik do produkcji 25 tysięcy sztuk opakowań naszych środków piorących i czystości. W przyszłości zamierzamy go wykorzystać w naszych opakowaniach na jeszcze większą skalę.

2020-01-infographic-plastic-bank-poland-1960px

Co dalej: Jeszcze bardziej zrównoważony rozwój

Opakowania zmieniają się w wyniku innowacyjnego wzornictwa i zmieniających się oczekiwań konsumentów. To szansa na dalsze ograniczanie negatywnego wpływu opakowań na środowisko naturalne. W Henklu nasi eksperci nieustannie poszukują pomysłów na coraz bardziej zrównoważone opakowania, które z jednej strony będą skutecznie chroniły produkty a równocześnie lepiej służyły naszej planecie.