2017-12-11

Henkel podsumowuje dwa lata realizacji projektu edukacyjnego „Świat Młodych Badaczy”

Już ponad 1500 dzieci w całej Polsce wcieliło się w rolę młodych badaczy

Realizowany od 2016 r. projekt edukacyjny firmy Henkel „Świat Młodych Badaczy” objął swoim zasięgiem półtora tysiąca uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych przede wszystkim w mniejszych miastach i miejscowościach w Polsce. Uczestnicząc w fascynujących doświadczeniach naukowych dzieci poznawały prawa rządzące otaczającym światem a zarazem tajniki pracy naukowca. Miały dzięki temu szansę prawdziwie zainteresować się naukami przyrodniczymi i ścisłymi. Jak bowiem przekonuje Wiktor Niedzicki, ambasador projektu, inicjatywy takie jak „Świat Młodych Badaczy”, kładące nacisk na praktykę, pozwalają odczarować złą sławę przedmiotów ścisłych.

„Świat Młodych Badaczy” to edukacyjna inicjatywa kierowana do uczniów 2, 3 i 4 klas szkół podstawowych. Głównym celem projektu jest rozbudzenie w dzieciach ciekawości praw rządzących otaczającym światem, by w ten sposób zainteresować je naukami przyrodniczymi i ścisłymi.

- Projekt „Świat Młodych Badaczy”, zainicjowany w Polsce pod koniec 2016 r. swoim zasięgiem objął już kilkadziesiąt szkół podstawowych, a w warsztatach wzięło udział ponad 1500 dzieci. Z programem docieramy między innymi tam, gdzie Henkel ma swoje siedziby. W ubiegłym roku była to Warszawa, a w obecnym – Wrząca i Racibórz. Okazuje się, że szczególnie w mniejszych ośrodkach istnieje ogromne zapotrzebowanie na tego typu programy, wykraczające poza ofertę edukacyjną, dostępną w szkołach. Cieszymy się, że możemy wypełnić tę realnie istniejącą lukę” – powiedziała Dorota Strosznajder, pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej, koordynatorka projektu z ramienia Henkel Polska.

Partnerem edukacyjnym projektu jest organizacja Nauka Jest Fajna!. Pod okiem wykwalifikowanych edukatorów uczniowie przeprowadzają eksperymenty w dwóch zakresach tematycznych, związanych z głównymi obszarami działalności firmy Henkel. W module edukacyjnym „Z ziemniakiem na tropie kleju” uczniowie odkrywają tajemnice związane ze zjawiskiem lepkości, m. in. wytwarzają klej z produktów dostępnych w każdej kuchni. Z kolei w module „Słodko czyli kwaśno”, poświęconym obecności kwasów w życiu codziennym, dowiadują się m.in., jak działa pasta do zębów i dlaczego jej regularne stosowanie jest takie ważne. Podczas każdego trwającego ok. 90 minut warsztatu dzieci zachęcane są do zadawania pytań, stawiania hipotez i samodzielnego poszukiwania rozwiązań.

- Podczas spotkań w szkołach obserwujemy z ogromną satysfakcją, ile radości sprawia dzieciom możliwość wcielenia się w rolę naukowców i samodzielnego wykonywania eksperymentów. Zachęcamy je, by podczas procesu poznawczego używały wszystkich swoich zmysłów, co sprawia, że świetnie się bawią, a przy tym dużo zapamiętują. Dopełnieniem warsztatów są broszurki edukacyjne „Eksperymentuj w domu”, które uczniowie otrzymują na koniec zajęć, z opisem kolejnych kilkunastu prostych lecz zaskakujących doświadczeń – aby wspólnie z rodzicami mogły kontynuować swoją naukową przygodę – powiedziała Justyna Karpińska, z Nauka Jest Fajna!

Ambasadorem polskiej edycji projektu „Świat Młodych Badaczy” jest Wiktor Niedzicki, wieloletni popularyzator nauki, dziennikarz, wykładowca akademicki, z wykształcenia fizyk.  

- Wielu z nas ma bardzo złe wspomnienia z czasów szkolnych związane z przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi. Wszystko dlatego, że lekcje w polskich szkołach prowadzone są głównie z naciskiem na teorię, a na praktyczne wykorzystanie wiedzy nie ma często czasu lub warunków. Projekty takie jak „Świat Młodych Badaczy” pomagają „odczarować” złą sławę przedmiotów typu fizyka czy chemia. Jest to ogromnie ważne w kontekście dalszej edukacji i wyboru ścieżki kariery obecnych uczniów szkół podstawowych. Na polskim rynku pracy wciąż brakuje bowiem specjalistów z dziedzin nauk ścisłych i przyrodniczych, które bardzo szybko się rozwijają – mówi Wiktor Niedzicki.

Według danych firmy Henkel brak popularności przedmiotów ścisłych nauczanych w szkole obserwowany jest we wszystkich pokoleniach uczniów. Z mini-badania ankietowego1 „Przedmioty przyrodnicze: teoria vs empiria” przeprowadzonego przez firmę w 2016 na grupie dorosłych respondentów wynika, że zaledwie 10% z nich pamięta z czasów szkolnych przedmioty przyrodnicze jako interesujące, w przeciwieństwie do 48% osób, które określiły je jako nudne. Większość respondentów zadeklarowało również, że przedmioty takie jak fizyka czy chemia były dla nich abstrakcyjne, bez związku z otaczającym światem. Co istotne, okazuje się, że percepcja ta jest całkiem odmienna w grupie osób, które podczas lekcji miały możliwość uczestniczenia w doświadczeniach naukowych. Dla nich przedmioty ścisłe i przyrodnicze były w czołówce ulubionych przedmiotów szkolnych, a, co więcej, jako uczniowie rzadko miały jakiekolwiek kłopoty z ich zrozumieniem.


1Badanie zrealizowane w listopadzie  2016 r. z udziałem 100 uczestników Targów CSR, organizowanych w Warszawie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.