14 wrz 2017  Warszawa

Kolejna edycja Kongresu Różnorodności już 13 października

Ruszyły zapisy na IV Kongres Różnorodności

Platforma BE.NAVIGATOR oraz firma Henkel Polska zapraszają na IV Kongres Różnorodności „O tolerancji”, który odbędzie się 13 października 2017 r. w Och-Teatrze w Warszawie. W tym roku chcemy przyjrzeć się bliżej kondycji idei różnorodności w Polsce oraz temu, czy i jak wpływa na kształtowanie się postaw indywidualnych i funkcjonowanie różnego rodzaju społeczności. Zapisy na Kongres potrwają do 6 października. Jak co roku, wydarzenie ma charakter bezpłatny.

Równość szans, wielokulturowość miast, tolerancja i język w mediach społecznościowych to tylko kilka z zaplanowanych tematów IV Kongresu Różnorodności, o których dyskutować będą tradycyjnie przedstawiciele biznesu, świata akademickiego i organizacji pozarządowych.

- O różnorodności i inkluzji w Henklu rozmawiamy już od 10 lat. O wspieraniu szans kobiet na rynku pracy, wielonarodowości zespołów czy skutecznym zarządzaniu wiekiem. Od wielu lat idea różnorodności pojawia się także w dyskursie publicznym. Dlatego w tym roku chcemy się przyjrzeć bliżej efektom jej oddziaływania. Czy i co zmieniła w nas samych i naszym otoczeniu. Jaką rolę odgrywa w kształtowaniu organizacji biznesowych i społeczeństw - powiedziała Dorota Strosznajder, pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej Henkel Polska.

Ważnym punktem tegorocznego Kongresu będzie wystąpienie gościa specjalnego, Louise Pulford. Dyrektorka Social Innovation Exchange (SIX), od wielu lat związana z zarządzaniem innowacjami społecznymi, opowie nam o znaczeniu różnorodności w partycypacji społecznej, o roli kobiet w zarządzaniu innowacyjną organizacją a także o budowaniu organizacji w oparciu o wartości takie jak tolerancja i szacunek.

W programie znajdzie się także prezentacja wyników badania przeprowadzonego specjalnie na zlecenie Kongresu Różnorodności pt. „Obecność tolerancji dla różnorodności w społeczeństwie polskim 2017 roku”.

- To, w jaki sposób ludzie postrzegają dyskryminację, jak widzą i oceniają tolerancję i czy w ogóle doceniają jej wartość, jest kluczowe dla zrozumienia postaw społecznych, lepszego poznania motywacji pracowników, mieszkańców miast, społeczności lokalnych czy wirtualnych, a tym samym skuteczniejszego angażowania ludzi w propagowanie różnorodności – powiedział Paweł Niziński, CEO firmy BETTER., wydawcy platformy BE.NAVIGATOR - Dlatego cieszymy się, że udało nam się uchwycić kilka nowych ciekawych wątków i możemy Państwu o tym opowiedzieć – dodaje.

Po zeszłorocznym sukcesie, do programu Kongresu na stałe wpisał się Przegląd „Praktycy o Różnorodności”. Prezentacje najlepszych inicjatyw wyłonionych w ramach Przeglądu odbywać się będą docenianą przez publiczność i bardzo atrakcyjną metodą Pecha Kucha.

Wydarzenie odbywa się pod patronatem merytorycznym Karty Różnorodności, koordynowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Patronatem medialnym tegoroczny Kongres objęli: BIZON – Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny, Business&Prestige.pl, Employerbranding.pl, Kampaniespołeczne.pl, nienieodpowiedzialni.pl, Personel i Zarządzanie, proto.pl, Tebaby.pl

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać na adres: aleksandra.nowak@b-better.pl najpóźniej do 6 października.

Program wydarzenia

9:00 – 9:30Rejestracja uczestników
9:30 – 9:45Powitanie gości: Dorota Strosznajder oraz Paweł Niziński
9:45 – 10:15Wystąpienie gościa specjalnego:  Louise Pulford
10:15 – 10:45Przedstawienie wyników badań . „Obecność tolerancji dla różnorodności w społeczeństwie polskim 2017 roku”.
10:45 – 11:30Panel dyskusyjny: Komentarz do badań (w kontekście polityki równych szans)
11:30 – 11:45Przerwa kawowa
11:45 – 12:05Panel dyskusyjny: Rola wielokulturowości w budowaniu otwartych miast
12:05 – 12:25Panel dyskusyjny: Język sieci barometrem nastrojów i uprzedzeń społecznych?
12:25– 12:40Przerwa kawowa
12:40 – 14:20Przegląd „Praktycy o Różnorodności”: prezentacje 5 praktyk
14:20 – 14:30Podsumowanie IV Kongresu Różnorodności
14:30 – 15:00Poczęstunek i networking

Data spotkania: 13.10.2017r. (piątek)
Miejsce spotkania: Och-Teatr, ul. Grójecka 65 w Warszawie
Więcej informacji: http://be-navigator.pl/pl/kongres-roznorodnosci/