25 maj 2017  Warszawa

Kolejne odznaczenie CSR dla Henkla

Dorota Strosznajder z prestiżową nagrodą „Ludzie, którzy zmieniają biznes"

Dorota Strosznajder, pełnomocnik zarządu ds. odpowiedzialności społecznej w firmie Henkel Polska, znalazła się w gronie laureatów nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes" przyznawanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

„Ludzie, którzy zmieniają biznes" to jedyna nagroda w Polsce w pełni dedykowana osobom działającym na rzecz rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu w swoich firmach i otoczeniu biznesu. W tym roku nagrody zostały przyznane w trzech kategoriach: Biznes, Sektor Pozabiznesowy oraz Różnorodność, a ich wręczenie odbyło się 24 maja podczas IV Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności FOB.  Dorota Strosznajder została wyróżniona w kategorii „Różnorodność”.

Sylwetka

Dorota Strosznajder jest wieloletnim dyrektorem działu komunikacji korporacyjnej firmy Henkel w Polsce i krajach bałtyckich, pełnomocnikiem zarządu ds. odpowiedzialności społecznej oraz Ambasadorem  Różnorodności w polskim oddziale firmy. Do jej obowiązków należy kreowanie i wdrażanie polityki zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności korporacyjnej. W polskim oddziale firmy realizuje programy networkingu i wspierania karier kobiet menedżerek oraz programy mentoringowe.  Jest inicjatorką i współorganizatorką corocznego wydarzenia Kongres Różnorodności oraz programu społecznego adresowanego do kobiet „W drodze do pracy”. Aktywnie propaguje ideę odpowiedzialności społecznej biznesu biorąc udział jako gość i panelistka w wielu wydarzeniach z zakresu CSR. Absolwentka studiów orientalistycznych na Uniwersytecie Warszawskim, Studium Praktyka i Mistrza NLP oraz Szkoły Profesjonalnych Mentorów.

Najważniejsze projekty w latach 2015-2016

KONGRES RÓŻNORODNOŚCI

Dorota Strosznajder jest inicjatorką i współtwórczynią konferencji tematycznej, która od 2014 roku odbywa się corocznie na jesieni w Warszawie. Wydarzenie zrzesza szerokie grono specjalistów, ekspertów, praktyków i przedstawicieli biznesu wokół tematu zarządzania różnorodnością. Podczas Kongresu prezentowane są różne spojrzenia na kwestię różnorodności w przedsiębiorstwach oraz sposoby rozumienia i realizacji tej idei w praktyce biznesowej. Zaproszeni goście poruszają tematy skutecznego zarządzania różnorodnością w organizacji, odpowiedzialnego przywództwa, skracania dystansu między pokoleniami pracowników oraz roli wartości w procesie budowania relacji w biznesie. Dorota nie tylko odpowiada za stronę merytoryczną wydarzenia, ale także bierze udział w panelach dyskusyjnych. Współorganizatorem Kongresu Różnorodności jest firma konsultingowa Better.
Do tej pory odbyły się:

  • październik 2015: I Kongres Różnorodności - nowe kierunki w CSR
  • październik 2015: II Kongres Różnorodności - Diversity 2.0  – w stronę wartości
  • listopad 2016: III Kongres Różnorodności - nowa perspektywa przywództwa

IV Kongres Różnorodności odbędzie się w październiku 2017 r.

PROJEKT "W drodze do pracy"

Dorota Strosznajder jest pomysłodawczynią i inicjatorką, a od 2013 roku także koordynatorką projektu CSR "W drodze do pracy", który służy wyrównywaniu szans kobiet na rynku pracy poprzez wspieranie ich rozwoju osobistego i zawodowego. Uczestnictwo w programie ma pomóc im w powrocie do pracy. Oferuje kobietom pozostającym bez pracy co najmniej od roku udział w trzymiesięcznym kursie, przygotowanym i przeprowadzonym przez ekspertów – pracowników i współpracowników Fundacji Miejsce Kobiet. Elementami kursu są m.in. trening z psychologiem, program aktywizacji zawodowej „Spadochron”, ćwiczenia z autoprezentacji, zajęcia z przedsiębiorczości, a także – jeśli zaistnieje taka potrzeba – konkretne szkolenia zawodowe, np. kurs księgowości czy florystyczny. Dorota Strosznajder wraz z innymi pracownicami Henkla wielokrotnie spotykała się z uczestniczkami kursu, wspierając je na drodze samorozwoju.

Debaty i panele:

2017

  • Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach, panel „Kobiety w biznesie”
  • IV Ogólnopolski Dzień Różnorodności FOB, panel na temat wieku w miejscu pracy oraz prowadzenie warsztatu „Zarządzanie wiekiem w dużej firmie“

2016

  • III Kongres Różnorodności, debata „Lider – motorniczy czy hamulcowy oczekiwanej zmiany?”
  • Biuro Edukacji Urzędu m. st. Warszawy – seminarium pt. Rola pracodawców we wspieraniu uczniów na drodze do rynku pracy

2015

  • VII Kongres Kobiet, wykład inspiracyjny w ramach Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji
  • II Kongres Różnorodności, debata „Różnorodni znaczy różni – czyli po co nam szacunek w pracy?”

Dorota Strosznajder Dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej oraz Pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej Henkel Polska +48-22-56-56-665 dorota.strosznajder@henkel.com Pobierz wizytówkę Dodaj do ulubionych