2 mar 2017  Düsseldorf / Niemcy

Henkel rozszerzy ofertę działu Adhesive Technologies

Firma Henkel złożyła wartą 1,050 mld USD wiążącą ofertę nabycia Darex Packaging Technologies

  • Transakcja wzmocniłaby czołową pozycję Henkel na rynku
  • Obie spółki zyskałyby silną pozycję na atrakcyjnym rynku opakowań metalowych, dzięki dużej wytrzymałości oferowanych rozwiązań
  • Przejęcie jest szansą na kontynuowanie globalnego rozwoju

Firma Henkel rozpoczęła wyłączne negocjacje z GCP Applied Technologies w sprawie nabycia spółki Darex Packaging Technologies za kwotę 1,050 mld USD (około 995 mln EUR), przy założeniu zerowego stanu gotówki i zadłużenia.

W dniu dzisiejszym Henkel złożył wiążącą ofertę nabycia Darex Packaging Technologies. Darex to spółka z siedzibą w Cambridge w stanie Massachusetts w USA, będąca dostawcą wysokowydajnych uszczelniaczy i powłok dla przemysłu opakowań metalowych na całym świecie. Klientami spółki są światowi producenci puszek do napojów i żywności oraz puszek aerozolowych, którym Darex dostarcza najwyższej jakości rozwiązania. W roku obrotowym 2016 spółka Darex Packaging Technologies osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie ok. 300 mln USD (ok. 285 mln EUR). Darex zatrudnia 700 pracowników i posiada 20 oddziałów w 19 krajach.

– Planowana transakcja wpisuje się w naszą strategię rozszerzania posiadanego portfela poprzez przejęcia innych podmiotów. Wzmocni ona również czołową pozycję działu Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) na rynku globalnym, zarówno pod względem wielkości udziału jak i oferowanych technologii – powiedział Hans Van Bylen, prezes zarządu Henkel.

– Cieszy nas możliwość włączenia oferty Darex do portfela działu Adhesive Technologies. Jesteśmy zadowoleni, że rozpoczęliśmy wyłączne negocjacje w sprawie nabycia Darex Packaging Technologies. Doświadczenie firmy Darex w obszarze innowacyjnych, wysokowydajnych uszczelniaczy pozwoli nam jeszcze skuteczniej realizować nasz cel, jakim jest dostarczanie naszym klientom na całym świecie najlepszych rozwiązań w swojej klasie. Darex Packaging Technologies będzie doskonałym uzupełnieniem naszej oferty dla przemysłu opakowań metalowych i wzmocni naszą pozycję na tym niezwykle atrakcyjnym i niepodlegającym cyklicznym wahaniom rynku. Z radością powitamy tak sprawny i doświadczony zespół w rodzinie Henkel – powiedział Jan-Dirk Auris, wiceprezes w firmie Henkel odpowiedzialny za dział Adhesive Technologies.

W związku ze złożeniem wiążącej oferty, GCP rozpocznie proces konsultacji z radami pracowniczymi oraz związkami zawodowymi działającymi w spółce. Po zakończeniu tego procesu strony zamierzają zawrzeć ostateczną umowę sprzedaży. Transakcja ta będzie jednak uzależniona od spełnienia standardowych warunków, w tym zgody organów nadzoru.

W roku obrotowym 2016 dział Adhesive Technologies zanotował przychody na poziomie 9 mld EUR, co plasuje firmę Henkel na pozycji czołowego dostawcy klejów, uszczelniaczy oraz powłok funkcyjnych.


Niniejszy dokument zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które bazują na obecnych szacunkach i założeniach dokonanych przez kierownictwo spółki Henkel AG & Co. KGaA. Stwierdzenia dotyczące przyszłości charakteryzują się użyciem takich słów, jak „oczekiwać", „zamierzać", „planować", „przewidywać", „zakładać", „sądzić", „szacować", „spodziewać się", „prognozować" oraz innych podobnych sformułowań. Tego typu stwierdzeń nie należy rozumieć jako gwarancji, że wyrażone w nich oczekiwania okażą się prawdziwe. Przyszłe wyniki i rezultaty faktycznie osiągnięte przez Henkel AG & Co. KGaA oraz podmioty powiązane uzależnione są od szeregu czynników ryzyka i niepewności, w związku z czym mogą się zasadniczo różnić od wyników przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Wiele z tych czynników znajduje się poza kontrolą firmy Henkel, a ich precyzyjne oszacowanie z wyprzedzeniem nie jest możliwe. Należą do nich m.in. przyszła sytuacja gospodarcza oraz działania podejmowane przez konkurencję i innych uczestników rynku. Henkel nie planuje i nie zobowiązuje się do aktualizacji jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości.