10 sty 2017  Warszawa

Henkel z kolejnym wyróżnieniem z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim

Henkel Polska otrzymał certyfikat HR Najwyższej Jakości

Henkel Polska został drugi rok z rzędu wyróżniony certyfikatem HR Najwyższej Jakości przyznawanym przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (PSZK). Otrzymują je firmy stosujące najlepsze praktyki i narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim.

Podczas gali HR Awards Ceremony, corocznego zjazdu Członków Instytucjonalnych PSZK, ogłoszono wyniki IV edycji badania certyfikacyjnego HR Najwyższej Jakości. Certyfikat Najwyższej Jakości został przyznany Henklowi, jako firmie o najwyższych standardach zarządzania kapitałem ludzkim. Badanie dotyczy m.in. takich obszarów jak rekrutacja i outplacement, systemy motywacyjne i wynagrodzenia, rozwój pracowników, komunikacja wewnętrzna, employer branding i CSR.

- Bardzo cieszymy się z kolejnego już wyróżnienia dla firmy Henkel w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim. Certyfikat potwierdza, iż kierunek, który obraliśmy, by być dobrym, wiarygodnym i rzetelnym pracodawcą, sprawdza się. Biorąc udział w takich inicjatywach, możemy przyczyniać się również do rozwijania standardów HR na polskim rynku pracy  – powiedziała Karolina Szmidt, dyrektor ds. HR w Henkel Polska.

Firma Henkel została wyróżniona za stworzenie autorskiego programu szkoleniowego iLead kierowanego do wszystkich pracowników na stanowiskach kierowniczych (liderów) Henkel Polska. Oferowany jest on w postaci spójnej platformy komunikacyjnej, której celem jest inspiracja i możliwość wymiany najlepszych praktyk i doświadczeń w obszarach szeroko rozumianego zarządzania zespołami i komunikacji. Firma realizuje program za pośrednictwem platformy online jak i poprzez serię bezpośrednich spotkań.