24 lis 2016  Warszawa

Henkel zaprezentował się na 6. Targach CSR

Projekty Henkel Polska na liście najbardziej znaczących inicjatyw edukacyjnych w Polsce

„Kongres Różnorodności” oraz „W drodze do pracy” to inicjatywy Henkel Polska, które znalazły się na Liście najbardziej znaczących działań edukacyjnych prowadzonych przez biznes w Polsce. Oficjalne ogłoszenie nastąpiło podczas 6. Targów CSR, największego w Polsce wydarzenia poświęconego społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonemu rozwojowi.

Organizowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przy wsparciu medialnym dziennika „Rzeczpospolita”, projekt „Edukacyjne działania biznesu. Lista najbardziej znaczących inicjatyw” to zestawienie i przegląd projektów prowadzonych przez firmy. Zgłoszonych zostało 271 działań, z czego w ramach wieloetapowej selekcji wytypowano 51 najbardziej znaczących inicjatyw. W tym gronie znalazły się m.in. realizowane przez Henkel Polska: spotkanie promujące różnorodność w organizacjach - „Kongres Różnorodności” oraz projekt aktywizacji zawodowej kobiet - „W drodze do pracy”.

Zestawienie pokazuje, że firmy coraz częściej podejmują działania na rzecz zwiększenia świadomości interesariuszy i pokazują, że są podmiotami odpowiedzialnymi społecznie także w praktyce. Nas również cieszy fakt, że Henkel Polska jest jedną z siedmiu organizacji w Polsce, których więcej niż jedna inicjatywa została doceniona i wyróżniona – powiedziała Dorota Strosznajder, pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej Henkel Polska.

Odbywające się 17 listopada br. Targi CSR to już 6. edycja największego w Polsce wydarzenia skupiającego osoby zainteresowane odpowiedzialnością społeczną. Firma Henkel Polska była jednym z tegorocznych wystawców i przedstawiała swoje kluczowe inicjatywy. Wśród nich, obok nagrodzonych, znalazł się m.in. projekt edukacyjny „Świat Młodych Badaczy”, który skierowany jest do dzieci z klas 2, 3 i 4 szkół podstawowych. Projekt realizowany jest w formie interaktywnych, atrakcyjnych warsztatów przez wykwalifikowanych edukatorów, podczas których dzieci wykonują proste eksperymenty badawcze i są zachęcane do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi. Inicjatywa cieszyła się dużym zainteresowaniem, a goście odwiedzający stoisko Henkel mogli dowiedzieć się więcej o projekcie, porozmawiać z przedstawicielami firmy – ambasadorami inicjatywy, obejrzeć film promujący warsztaty czy wziąć udział w ankiecie na temat edukacji z zakresu nauk przyrodniczych w Polsce.