8 lis 2016

9. edycja Programu Stypendialnego „Wiem, że warto się uczyć”

Henkel Polska wspiera edukację wychowanków domów dziecka

Henkel Polska i Fundacja Przyjaciółka po raz dziewiąty przyznały stypendia naukowe uczniom będącym wychowankami domów dziecka w ramach programu „Wiem, że warto się uczyć”. W tegorocznej edycji przyznano 16 stypendiów. Łącznie, we wszystkich dotychczasowych edycjach wsparcie finansowe otrzymało niemal 300 uczniów, osiągających najlepsze wyniki w nauce lub wyróżniających się innymi osiągnięciami.

Szanse edukacyjne wychowanków powierzanych pod opiekę domów dziecka, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych oceniane są jako niższe, niż ich rówieśników pozostających pod stałą opieką rodziny. Dlatego też, nadrzędnym celem programu „Wiem, że warto się uczyć” jest wyrównywanie szans dzieci z placówek opiekuńczych poprzez niwelowanie różnic w zakresie dostępu do edukacji.

O stypendia w ramach tegorocznej edycji programu „Wiem, że warto się uczyć” ubiegać się mogli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Roczne wsparcie dla każdego dziecka uczącego się w szkole gimnazjalnej to kwota 3000 zł, z kolei uczeń szkoły ponadgimnazjalnej otrzyma 4200 zł. Uczniowie w ramach otrzymywanego wsparcia finansowego mogą m.in. dofinansowywać zakup komputera, encyklopedii i słowników, kursy językowe czy pokrywać wydatki związane z rozwojem swoich zainteresowań.

Fundacja Przyjaciółka realizuje Program Stypendialny „Wiem, że warto się uczyć” we współpracy z Henkel Polska od 2005 roku. Na stypendia dla 289 wychowanków domów dziecka z całej Polski Henkel przekazał już łączną kwotę 335 tysięcy złotych.

- Wielu z naszych podopiecznych zmaga się z decyzją, czy kontynuować naukę. Dzięki programowi stypendialnemu młodzi ludzie mogą w pełni wykorzystywać własne talenty oraz podejmować decyzje życiowe zgodnie ze swoimi umiejętnościami i marzeniami Cieszymy się, że firmy takie jak Henkel Polska, które są z nami od wielu lat, zdają sobie sprawę z istoty pomocy tym dzieciom. – powiedziała Joanna Kuzebska z Fundacji Przyjaciółka.

Henkel Polska, realizując swoją strategię zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu, od lat intensywnie wspiera proces edukacji dzieci i młodzieży. Poza zaangażowaniem, razem z Fundacją Przyjaciółka, w program stypendialny „Wiem, że warto się uczyć”, realizuje także dedykowane programy edukacyjne dla najmłodszych. Jednym z nich jest Świat Młodych Badaczy – program dedykowany dzieciom ze szkół podstawowych, który poprzez interaktywne warsztaty w przejrzysty i ciekawy sposób przybliża dzieciom świat nauki i badań. Kolejnym programem, który warto wspomnieć, jest program realizowany na zasadzie wolontariatu pracowniczego -  Ambasadorzy Zrównoważonego Rozwoju. W jego ramach, przeszkoleni i certyfikowani pracownicy Henkla, prowadzą serię spotkań i zajęć z dziećmi na temat szeroko pojętego zrównoważonego rozwoju.