23 maj 2016

Henkel wyróżniony za działania CSR

Henkel Polska został ponownie wyróżniony „Białym Listkiem CSR Polityki” w corocznym przeglądzie podsumowującym dokonania firm w obszarze CSR i zrównoważonego rozwoju.  Firma została także finalistą konkursu HR Innovator, do którego zgłosiła projekt realizowany na zasadzie wolontariatu pracowniczego.

Tygodnik opinii „Polityka” przygotował zestawienie liderów CSR już piąty rok z rzędu, a drugi - we współpracy z firmą doradczą Deloitte. Ranking powstał dzięki analizie wyników ankiety rozesłanej do firm o przychodach powyżej 250 mln złotych, która dotyczyła społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju w polskich przedsiębiorstwach.

W tegorocznych zestawieniu wyróżnienia – Złotych, Srebrnych i Białych Listków CSR - otrzymały w sumie 64 ze 104 firm, które zdecydowały się wziąć udział w badaniu.  Ankieta, którą wypełniały firmy, przygotowana została na podstawie normy ISO 26000, a pytania dotyczyły: ochrony środowiska, dbałości o klienta, uczciwości biznesowej i zaangażowania społecznego.

Henkel został także wyróżniony w trzeciej edycji odbywającego się od 2014 roku konkursu HR Innovator. Jego ideą jest wyłanianie i nagradzanie innowacyjnych projektów HR. Firma została jednym z 6 laureatów - finalistów, którzy zostali wybrani z grupy ponad 40 zgłoszeń. Do konkursu zgłosiła realizowany na zasadzie wolontariatu pracowniczego projekt Ambasadorzy Zrównoważonego Rozwoju służący edukacji prośrodowiskowej uczniów.

Henkel – lider zrównoważonego rozwoju i CSR

Zrównoważony rozwój jest jedną z pięciu podstawowych wartości firmy Henkel. To sposób, w jaki firma zarządza biznesem i kształtuje jego przyszłość. Realizacji celów Henkla w zakresie zrównoważonego rozwoju służy Strategia Zrównoważonego Rozwoju do roku 2030,  która jest odpowiedzią na największe globalne wyzwania w dzisiejszym świecie: troskę o środowisko naturalne i wyczerpywanie się naturalnych zasobów Ziemi. W perspektywie sięgającej 2030 roku, Henkel zamierza potroić efektywność działań firmy, mierzonej stosunkiem wartości wytworzonej do ilości wykorzystanych zasobów.

Firma jest także aktywnym członkiem społeczności, w których działa i wspiera je w rozwiązywaniu problemów. Aktywnie włącza się w dialog z różnymi grupami interesariuszy, dzieląc się swoim doświadczeniem i dobrymi praktykami.

Osiągnięcia Henkla na polu CSR i zrównoważonego rozwoju potwierdzają liczne rankingi oraz otrzymywane nagrody i wyróżnienia, zarówno krajowe jak i międzynarodowe. Dobre praktyki Henkla są publikowane rokrocznie w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” tworzonym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Firma znalazła się w indeksie “Global 100 Most Sustainable Corporations in the World” Index oraz osiągnęła status „Złoty” w rankingu EcoVadis. Henkel otrzymał także nagrodę RobecoSAM’s Silver Class.