9 maj 2016

Raciborska fabryka wdraża Henkel Production System

Racibórz z kolejnym rekordem i kolejnym wyzwaniem

Zakład firmy Henkel w Raciborzu odnotował w 2015 roku kolejny rekord tonażu produkcji, osiągając wynik o  kilkanaście procent wyższy niż w 2014 roku. Ten rezultat został osiągnięty przy zachowaniu coraz wyższych wskaźników środowiskowych produkcji. Teraz, w poszukiwaniu dalszego wzrostu efektywności, mierzy się z nowym wyzwaniem – koncepcją Lean.

Sukces biznesowy zakładu w Raciborzu jest ściśle związany z rynkowymi sukcesami sprzedażowymi działu Laundry & Home Care (środków piorących i czystości) Henkla w Polsce i  innych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej w ostatnich latach. To właśnie rosnący popyt na henklowskie detergenty pozwala Raciborzowi notować kolejne rekordy produkcji.

- Jesteśmy obecnie drugim największym zakładem produkcji proszków na świecie w całej grupie Henkel. Możemy się także pochwalić najniższym zużyciem wody i energii oraz wytwarzaniem najmniejszej ilości odpadów stałych na tonę produkcji w tej grupie zakładów. Ten sukces zobowiązuje  - mówi Adrian Wycisk, dyrektor zakładu produkcji detergentów w Raciborzu.

Henkel Production System – nowy system w zgodzie z Lean

Obecnie przed zakładem stanęło nowe wyzwanie – wdrożenie systemu zarządzania procesami i kontrolą produkcji HPS (Henkel Production System). Nowy system opiera się na koncepcji Lean i ma pozwolić osiągać jeszcze lepsze wyniki i wyższą efektywność procesów produkcji.

System HPS opiera się na założeniu, że każdą rzecz można zrobić jeszcze lepiej, a każde rozwiązanie zastąpić rozwiązaniem jeszcze skuteczniejszym. Oferuje sprawdzone światowe standardy i daje równocześnie pracownikom wskazówki, jak je wdrożyć w praktykę procesów produkcyjnych. Kluczowym dla sukcesu programu jest zaangażowanie wszystkich pracowników. To oni mają być źródłem nowych, bardziej efektywnych rozwiązań i usprawnień – mniejszych bądź większych zmian w codziennych procedurach czy rutynowo wykonywanych czynnościach – które pozwolą stopniowo eliminować różnego rodzaju procesowe przeszkody i utrudnienia. W efekcie uczynią pracę na każdym stanowisku łatwiejszą, co przełoży się na wymierne efekty.

- Naszym celem jest eliminowanie błędów i niedoskonałości procesowych, generujących w systemie różnego rodzaju straty – przestoje maszyn, usterkowość, niewłaściwe zapasy surowców, itd. Stopniowe eliminowanie tych strat przekłada się na wyższą jakość gotowych produktów przy mniejszych kosztach wytwarzania, z korzyścią dla odbiorców - mówi Adrian Wycisk.

Doskonałe wskaźniki środowiskowe

Raciborski zakład Henkla produkuje proszki do prania na potrzeby polskiego rynku oraz kilkunastu innych krajów. Między innymi dostarcza cały asortyment proszków Persil na rynek austriacki. Jest także regionalnym producentem półproduktu służącego do produkcji innych środków piorących, wykorzystywanego w pozostałych detergentowych fabrykach Henkla w regionie CEE. Doskonały ubiegłoroczny wynik Raciborza jest związany także z rozpoczęciem w 2015 roku produkcji proszków E.

Te doskonałe wyniki wydajności produkcji idą w parze z ciągłą poprawą parametrów środowiskowych.  W ciągu ostatnich 5 lat udało się w Raciborzu ograniczyć o 17,9 % zużycie energii, o 14% zużycie wody i o 25,2% wytwarzanie odpadów na 1 tonę produkcji.  Pod względem efektywności środowiskowej procesów produkcji zakład raciborski jest niekwestionowanym liderem wśród wszystkich zakładów proszkowych Henkla na świecie.