20 kwi 2016

Henkel Polska partnerem Tygodnia Kobiet Sukcesu

Henkel Polska został partnerem Tygodnia Kobiet Sukcesu, wydarzenia wspierającego rozwój zawodowy młodych kobiet, które jest organizowane przez Zrzeszenie Studentów Polskich SGH w Warszawie. Firma, która na co dzień realizuje politykę różnorodności względem płci, zaprosiła uczestniczki do wysłuchania wykładu motywacyjnego autorstwa Olgi Kozierowskiej, twórczyni  organizacji Sukces Pisany Szminką.

Tydzień Kobiet Sukcesu to projekt skierowany do młodych kobiet, które chcą rozwijać się zarówno zawodowo, jak i poszerzać własne zainteresowania i pasje. Tegoroczna, 10. edycja odbyła się w dniach 11-15 kwietnia w siedzibie Szkoły Głównej Handlowej i obfitowała w cykl wykładów i warsztatów dotyczących różnych aspektów budowania kariery zawodowej przez kobiety.

W ramach partnerstwa jubileuszowej edycji Tygodnia Sukcesu Kobiet firma Henkel Polska zaprosiła uczestniczki wydarzenia do wysłuchania wykładu prowadzonego przez Olgę Kozierowską, mówczynię motywacyjną, bizneswoman, dziennikarkę i twórczynię pierwszej w Polsce organizacji kompleksowo wspierającej rozwój i przedsiębiorczość kobiet pod nazwą Sukces Pisany Szminką. Olga Kozierowska w wykładzie zatytułowanym Dekalog Sukces Woman opowiedziała o 10 najważniejszych zasadach, o których powinny pamiętać kobiety dążące do osiągania założonych celów zawodowych.

Henkel był obecny podczas Tygodnia Kobiet Sukcesu także ze swoim stoiskiem firmowym w budynku głównym SGH, gdzie uczestniczki wydarzenia mogły zaczerpnąć informacji o firmie Henkel w Polsce, dowiedzieć się, jakie oferuje możliwości jako pracodawca.

Henkel – firma wspierająca rozwój zawodowy kobiet

Henkel aktywnie wspiera w ramach swojej organizacji kulturę różnorodności w odniesieniu do wieku, narodowości i płci pracowników. Jednym z podstawowych celów polityki personalnej jest wspieranie karier kobiet i stopniowe zwiększanie udziału kobiet w kadrze menedżerskiej. Służą temu liczne programy HR wdrażane w polskim oddziale firmy, takie jak program networkingowy Women in Leadership, którego celem jest rozwój pewności siebie i umiejętności przywódczych kobiet na kierowniczych stanowiskach, czy program mentoringu koleżeńskiego dla kobiet. Henkel oferuje także rozwiązania organizacyjne, pozwalające łatwiej łączyć pracę zawodową z życiem osobistym, takie jak elastyczne formy zatrudnienia, możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin czy korzystanie z tzw. opcji home office. Polityka ta przynosi wymierne efekty. Udział kobiet w kadrze zarządzającej Henkel Polska wyniósł na koniec 2015 roku 36% i był to wzrost o 2 pp w stosunku do 2014 roku.

Wykład Olgi Kozierowskiej w ramach partnerstwa Henkel Polska podczas Tygodnia Kobiet Sukcesu