22 lut 2016

Rekrutacja do kolejnej odsłony projektu „W drodze do pracy”

Cel: wrócić do pracy

Henkel Polska i Fundacja Miejsce Kobiet od 2013 roku organizują projekt aktywizacji zawodowej kobiet „W drodze do pracy”. Dotychczas z intensywnych kursów  skorzystało już 100 osób z województwa mazowieckiego, z których kilkadziesiąt wróciło na rynek pracy. Właśnie rusza rekrutacja do wiosennej odsłony projektu – na chętne panie czeka 20 miejsc.

Głównym celem projektu zainicjowanego przez firmę Henkel  jest pomoc bezrobotnym kobietom w powrocie na rynek pracy. - Chcemy przyczyniać się do wspierania rozwoju zawodowego i szans kobiet na polskim rynku pracy, co jest zbieżne z celami wewnątrz naszej organizacji – mówi Dorota Strosznajder, pełnomocnik ds. społecznej odpowiedzialności biznesu, koordynatorka projektu z ramienia Henkel Polska. – Nasza firma bowiem aktywnie promuje kulturę różnorodności w odniesieniu do płci pracowników, a jednym z podstawowych celów polityki personalnej jest wspieranie karier kobiet i stopniowe zwiększanie udziału kobiet w kadrze menedżerskiej w Henklu.

Program „W drodze do pracy” skierowany jest do kobiet pozostających co najmniej rok bez pracy. Osoby, które zgłaszają się do projektu, biorą udział w 3-miesięcznych intensywnych, bardzo praktycznych kursach, podczas których nabywają szereg umiejętności niezbędnych do znalezienia zatrudnienia.

– Nasz program jest opracowany tak, żeby krok po kroku kobiety nabierały pewności siebie i pokonywały bariery, także natury psychologicznej, związane z pozostawaniem dłuższy czas poza rynkiem pracy. Dlatego kluczowymi elementami kursu są m.in. trening psychologiczny oraz kompletny kurs aktywizacji zawodowej „Spadochron”. Pozwalają one uczestniczkom na nowo odkryć swój potencjał, najlepszy sposób na jego wykorzystanie oraz wzmocnić wewnętrzną motywację do zmiany – mówi Agnieszka Kramm, psycholożka i psychoterapeutka, przedstawicielka zarządu Fundacji Miejsce Kobiet, koordynującej projekt.
Kolejnymi elementami kursu są ćwiczenia z autoprezentacji, symulacje rozmów kwalifikacyjnych, zajęcia z przedsiębiorczości czy konkretne szkolenia zawodowe. W każdej kolejnej edycji uczestniczki odbywają również wspólne warsztaty z menedżerkami firmy Henkel, dzięki którym mogą zetknąć się z bliska z realiami pracy i pracownikami międzynarodowej organizacji.

W ramach projektu „W drodze do pracy” w okresie od 9 marca do 20 maja 2016 r. przeprowadzony zostanie kurs dla kolejnych 20 uczestniczek. Organizatorzy zapraszają do udziału w programie kobiety pełnoletnie, z wykształceniem średnim lub wyższym, zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego, posiadające status osoby bezrobotnej (zarejestrowane w urzędzie pracy), ale także osoby nieaktywne zawodowo (niezarejestrowane), pozostające co najmniej rok bez pracy. Udział w kursie jest bezpłatny dzięki środkom finansowym przekazanym przez firmę Henkel.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w kursie w pierwszej kolejności powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy, który można pobrać ze strony www.miejscekobiet.pl. W przypadku pytań lub wątpliwości organizatorzy zapraszają do kontaktu mailowego lub telefonicznego: kontakt@miejscekobiet.pl, 504191699.

- Zachętą dla wszystkich pań, które chciałyby pokonać bariery i wrócić do pracy, mogą być doskonałe dotychczasowe efekty projektu - na rynek pracy wróciła już blisko połowa ze 100 uczestniczek. Biorąc pod uwagę fakt, że 20 z nich ukończyła kurs dopiero 2 miesiące temu, wynik uznajemy za ogromny sukces. Jesteśmy przekonani, że z tygodnia na tydzień będziemy mogli się pochwalić jeszcze lepszymi efektami – mówi Dorota Strosznajder.  

Wśród uczestniczek projektu „W drodze do pracy”, które znalazły zatrudnienie, są kobiety, które pozostawały bez pracy rok lub dwa lata, ale i takie, które były bezrobotne nawet kilkanaście lat. Także spektrum zawodów i miejsc pracy, w których odnalazły się uczestniczki, jest bardzo szerokie. Niektóre pracują w swoim zawodzie, inne w zupełnie nowym, co w dużej mierze umożliwiły im odbyte w ramach projektu kursy zawodowe. Panie pracują w małych i dużych firmach, prowadzą własną działalność artystyczną, spółdzielnię socjalną czy sklep z bielizną.

Więcej informacji o projekcie na www.miejscekobiet.pl


Informacje o Fundacji
Fundacja Miejsce Kobiet to organizacja non-profit, która działa na rzecz rozwoju osobistego i zawodowego kobiet oraz wyrównywania szans kobiet w społeczeństwie. Najwyższy poziom i profesjonalny przebieg kursów gwarantuje zespół ekspertek – pracowniczek i współpracowniczek Fundacji, w skład którego wchodzą psycholożki, terapeutki, socjolożki i menedżerki, posiadające odpowiednie wykształcenie i doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi.

Informacje o firmie Henkel
Henkel aktywnie wspiera w ramach swojej organizacji kulturę różnorodności w odniesieniu do wieku, narodowości i płci pracowników. Jednym z podstawowych celów polityki personalnej w firmie jest wspieranie karier kobiet i stopniowe zwiększanie udziału kobiet w kadrze menadżerskiej. Służą temu liczne programy HR wdrożone w firmie, m.in. projekt networkingowy Women in Leadership, program mentoringu koleżeńskiego dla kobiet, czy rozwiązania organizacyjne takie jak elastyczne formy zatrudnienia, możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin czy korzystanie z tzw. opcji home office.