15 wrz 2015

Henkel Polska partnerem VII Kongresu Kobiet

Henkel Polska został partnerem odbywającego się w dniach 11-12 września VII Kongresu Kobiet. Podczas wykładu inspiracyjnego oraz w ramach firmowego stoiska przedstawiciele firmy dzielili się z uczestnikami wydarzenia doświadczeniami w zakresie realizacji polityki różnorodności w dużej firmie, w tym przykładami praktyk służącymi wspieraniu karier kobiet.

Na stoisku Henkla podczas VII Kongresu Kobiet uczestniczki i uczestnicy wydarzenia mogli się dowiedzieć nie tylko o realizacji idei różnorodności w biznesie, ale także o szczegółach programu aktywizacji zawodowej kobiet "W drodze do pracy", realizowanego przez firmę od 2013 roku we współpracy z Fundacją Miejsce Kobiet. Na stoisku przeprowadzana była również ankieta „Polki o rynku pracy 2015”.

Podczas wykładu inspiracyjnego w ramach Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji, odbywającego się pierwszego dnia VII Kongresu Kobiet, Dorota Strosznajder, dyrektor działu komunikacji korporacyjnej i pełnomocnik zarządu ds. zaangażowania społecznego w Henkel Polska opowiedziała o doświadczeniach firmy w zakresie wspierania i realizacji idei różnorodności w biznesowej praktyce.

- Właściwie rozumiana koncepcja wspierania różnorodności powinna służyć wszystkim grupom. W zarządzaniu różnorodnością wartością nadrzędną jest szacunek, dla tego, jacy jesteśmy - dla potrzeb, aspiracji, możliwości i ograniczeń wszystkich i każdego z osobna. Chodzi o zapewnienie takich reguł funkcjonowania społeczności, w której wszyscy mają równe prawa i równe szanse na przykład na robienia kariery czy realizowanie się jako rodzic  – mówiła Dorota Strosznajder. - Tym bardziej realizacja polityki różnorodności jest wyzwaniem. W firmie Henkel, z racji na charakter działalności, skalę naszego działania, a także z uwagi na największe wyzwania demograficzne, zdecydowaliśmy się skupić na trzech  kluczowych aspektach: narodowości, płci i wieku. Płci choćby dlatego, że kobiety stanowią większość wykształconej ludzkości i są naturalnym rezerwuarem talentów, z którego musimy nauczyć się korzystać – dodała.

Drugiego dnia Kongresu firma zaprosiła na warsztat „Z wielką odwagą – być kobietą w świecie zawodowym”, który przeprowadziła Agnieszka Kramm, psycholożka i psychoterapeutka, ekspertka z Fundacji Miejsce Kobiet.

Realizacja polityki różnorodności w Henklu

Firma Henkel jest jednym z liderów zrównoważonego rozwoju. Przejawia się to między innymi odpowiedzialnymi i zrównoważonymi praktykami z dziedziny zarządzania organizacją i personelem. Firma stawia na prowadzenie przemyślanej polityki personalnej, której kluczowym elementem jest zarządzanie różnorodnością.

W zarządzaniu kwestiami różnorodności jednym z podstawowych wyzwań jest stworzenie równych szans rozwoju zawodowego kobiet. Jedną z inicjatyw, mających na celu wspieranie karier kobiet w Henklu, jest międzynarodowy program Women In Leadership, realizowany także w Polsce, w ramach którego odbywają się dodatkowe szkolenia i treningi szyte na miarę potrzeb uczestniczek. Celem tego typu działań jest stałe zwiększanie udziału kobiet w kadrze zarządzającej.

Firma dba o tworzenie środowiska pracy, które pozwala pracownikom lepiej zadbać o równowagę w życiu zawodowym i osobistym. Służą temu między innymi rozwiązania organizacyjne, takie jak elastyczny czas pracy, możliwość pracy z domu, praca w niepełnym wymiarze godzin czy tzw. job sharing. Rozwiązania te są promowane wśród kadry menadżerskiej w specjalnej kampanii o nazwie Work Life Flexibility Campaign. Firma wspiera także zaangażowania społecznego i pasje sportowe pracowników, czym podkreśla swój szacunek dla innych niż zawodowe zainteresowań swoich ludzi.

Dorota Strosznajder, pełnomocnik zarządu ds. odpowiedzialności społecznej w Henkel Polska, opowiada podczas VII Kongresu Kobiet o doświadczeniach firmy w zakresie wspierania i realizacji idei różnorodności