8 wrz 2015

Rusza kolejna odsłona projektu społecznego „W drodze do pracy”

Zatrudnienie po długiej przerwie – to możliwe!

Henkel Polska i Fundacja Miejsce Kobiet ogłaszają rekrutację do kolejnej edycji projektu aktywizacji zawodowej kobiet „W drodze do pracy”. Dwuipółmiesięczny intensywny kurs ułatwiający skuteczny powrót do życia zawodowego rozpocznie się 5 października - na chętne osoby czeka 20 miejsc.

- Nadrzędnym celem naszego projektu jest wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy oraz wspieranie ich rozwoju zawodowego. W praktyce, poprzez kurs aktywizacji zawodowej, pomagamy bezrobotnym kobietom w nabyciu szeregu umiejętności wspierających ich powrót do pracy. Niwelujemy bariery powstałe w związku z długą przerwą w życiu zawodowym, m.in. pomagając uczestniczkom odbudować samo-ocenę oraz realnie ocenić szanse zawodowe - mówi Agnieszka Kramm, psycholożka i psychoterapeutka, przedstawicielka zarządu Fundacji Miejsce Kobiet, koordynującej projekt.

Ze względu na bariery psychologiczne dominujące u kobiet pozostających długo poza rynkiem pracy, kluczowymi elementami kursu są m.in. trening psychologiczny oraz kompletny kurs aktywizacji zawodowej „Spadochron”,  który pozwala uczestniczkom odkryć swój potencjał, najlepszy sposób na jego wykorzystanie oraz wzmocnić wewnętrzną motywację zmiany. W ramach zajęć odbywają się także ćwiczenia z autoprezentacji, zajęcia z przedsiębiorczości czy konkretne szkolenia zawodowe. W planach organizatorzy projektu mają również wspólne warsztaty z menedżerkami firmy Henkel, dzięki którym uczestniczki kursu będą miały okazję zetknąć się z bliska z realiami pracy i pracownikami międzynarodowej organizacji.

Doskonałe efekty projektu

Dodatkową motywacją do udziału w projekcie mogą być jego dotychczasowe efekty. Spośród 80 uczestniczek, które ukończyły intensywne szkolenia i treningi psychologiczne, już ponad połowa wróciła na rynek pracy. Spektrum zawodów i miejsc pracy, w których po przerwie się odnalazły, jest bardzo szerokie. Niektóre pracują w swoim zawodzie, inne w zupełnie nowym, co w dużej mierze umożliwiły im odbyte w ramach projektu kursy zawodowe. Panie pracują w małych i dużych firmach, prowadzą własną działalność artystyczną czy spółdzielnię socjalną.

Jak się zgłosić

Organizatorzy zapraszają do udziału w programie kobiety pełnoletnie, z wykształceniem średnim lub wyższym, zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego, posiadające status osoby bezrobotnej (zarejestrowane w urzędzie pracy), ale także osoby nieaktywne zawodowo (niezarejestrowane), pozostające co najmniej rok bez pracy. Udział w kursach jest bezpłatny.

Kobiety zainteresowane udziałem w projekcie w pierwszej kolejności powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy, który można pobrać ze strony www.miejscekobiet.pl. W przypadku pytań lub wątpliwości organizatorzy zapraszają do kontaktu mailowego lub telefonicznego: kontakt@miejscekobiet.pl, 504191699.

W ramach projektu W drodze do pracy w okresie od 5 października do połowy grudnia 2015r. przeprowadzony zostanie kurs dla 20 uczestniczek.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki środkom finansowym przekazanym przez firmę Henkel. – W drodze do pracy to projekt, który - podobnie jak nasza firma - wspiera rozwój zawodowy kobiet. Wspólnie z Fundacją liczymy, że wiele z kolejnych uczestniczek przy jego pomocy odnajdzie na nowo swoje miejsce na rynku pracy – mówi Dorota Strosznajder, koordynatorka projektu z ramienia firmy Henkel.

Więcej informacji o projekcie na www.miejscekobiet.pl