4 wrz 2015

Henkel z tytułem Solidny Pracodawca 2015

Henkel Polska otrzymał tytuł Solidny Pracodawca 2015 w ogólnopolskim konkursie Solidny Pracodawca Roku. Kapituła konkursu doceniła firmę za prowadzenie przemyślanej polityki personalnej, zwracając szczególną uwagę na doskonałe warunki pracy, w tym warunki socjalne oferowane pracownikom.

Solidny Pracodawca Roku to nagroda, której celem jest wyłonienie najlepszych pracodawców w Polsce. Polski oddział firmy Henkel został wyróżniony za tworzenie i zapewnianie pracownikom doskonałych warunków pracy, w tym za respektowanie przepisów prawa pracy i przepisów BHP, terminowość wypłat, warunki socjalne oraz możliwość rozwoju zawodowego pracowników.

Kapituła konkursu wyróżniła firmę Henkel w szczególności za działania związane z zarządzaniem różnorodnością takie jak wspieranie karier kobiet, prace nad przygotowaniem programu zarządzania wiekiem z uwzględnieniem starszej grupy pracowników, programy rozwoju młodych talentów czy inicjatywy kierowane do młodych rodziców. Zwrócono także uwagę na oferowane w firmie szerokie możliwości rozwoju zawodowego w kraju i za granicą, w tym planowanie kariery, rotację stanowisk oraz systematyczną ocenę i rozwój kompetencji. Wśród działań, które wpłynęły na przyznanie Henklowi najwyższej oceny, znalazły się także inicjatywy z obszaru odpowiedzialności społecznej,  m.in. program wolontariatu pracowniczego MIT.

- Cieszymy się, że nasze wysiłki w dążeniu do oferowania najlepszych możliwych warunków pracy są doceniane przez grono niezależnych ekspertów. Nagroda Solidny Pracodawca Roku stanowi także dla nas doskonałe referencje pomagające firmie pozyskać i utrzymać najlepszych pracowników, którzy zapewnią firmie dalsze sukcesy w przyszłości – powiedziała Karolina Szmidt, dyrektor ds. zarządzania zasobami ludzkimi w Henkel Polska.

Henkel zatrudnia w Polsce 950 osób. Pozycję firmy jako wiodącego pracodawcy na polskim rynku potwierdzają liczne nagrody i certyfikaty, takie jak trzykrotny tytuł Top Employer, statuetki w rankingach „Najlepszy Pracodawca” oraz „Pracodawca Godny Zaufania”. Firma jest sygnatariuszem Karty Różnorodności, która zobowiązuje firmę do aktywnego propagowania oraz wspierania równego traktowania pracowników w miejscu pracy.