3 cze 2015

Henkel wspiera edukację o CSR

Firma Henkel Polska, będąc członkiem Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB), zaangażowała się w tym roku także w działania Ligii Odpowiedzialnego Biznesu. LOB to największy w Polsce program szerzący wiedzę z zakresu CSR w środowisku akademickim oraz w szkołach średnich, realizowany przez FOB.

W edycji 2014/2015 Ligi Odpowiedzialnego Biznesu firma Henkel została partnerem Konkursu Wiedzy o CSR oraz Akademii Odpowiedzialnego Biznesu – największej i najstarszej ogólnopolskiej konferencji dla studentów poświęconej zagadnieniom CSR i zrównoważonego rozwoju.

Tegoroczna, 10. edycja Akademii, zgromadziła studentów z całej Polski, którzy przez dwa dni wydarzenia – 29 i 30 maja w Warszawie – zdobywali wiedzę na temat różnych wymiarów społecznej odpowiedzialności biznesu. Umożliwiły to liczne warsztaty prowadzone przez przedstawicieli firm, organizacji pozarządowych oraz uczelni.

Jeden z warsztatów w ramach konferencji – poświęcony tematyce różnorodności – przygotowały i przeprowadziły przedstawicielki Henkel Polska. Podczas dwugodzinnego spotkania uczestnicy warsztatu mieli okazję dowiedzieć się, jak na co dzień realizuje się politykę różnorodności w dużej, międzynarodowej organizacji oraz poznać korzyści, jakie to przynosi przedsiębiorstwu i pracownikom.

Zaangażowanie Henkla w edukację o CSR i zrównoważonym rozwoju

Współpraca z Ligą Odpowiedzialnego Biznesu to kolejna inicjatywa firmy Henkel w Polsce, służąca promocji idei CSR i zrównoważonego rozwoju. Temu celowi służy także realizowany od 2013 w Polsce światowy program Ambasadorów Zrównoważonego Rozwoju. W ramach tego programu pracownicy Henkla prowadzą zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych, przybliżając dzieciom ideę zrównoważonego rozwoju oraz zachęcając je do pro-ekologicznych zachowań i postaw w życiu codziennym.

Szerzeniu idei CSR służą także konferencje tematyczne, które Henkel od 2012 organizuje we współpracy z CR Navigatorem, poświęcone między innymi zrównoważonemu rozwojowi, różnorodności i etyce w biznesie.

Więcej informacji na: www.lob.org.pl