21 maj 2015

Wiadomości z Henkel

Henkel w gronie liderów odpowiedzialnego biznesu

Henkel Polska został wyróżniony „Białym Listkiem CSR Polityki” w corocznym zestawieniu największych firm w Polsce, które prowadzą działania w duchu zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności.

Zestawienie liderów CSR to realizowana od czterech lat inicjatywa tygodnika opinii „Polityka”. Tegoroczna lista, przygotowane we współpracy z firmą doradczą Deloitte, powstała dzięki analizie wyników ankiety rozesłanej do firm o przychodach powyżej 250 mln złotych, która dotyczyła społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju w polskich przedsiębiorstwach.

Ankieta przygotowana została na podstawie normy ISO 26000, która wskazuje obszary, w jakich firmy odpowiedzialne społecznie powinny podejmować działania. Pytania dotyczyły: ładu korporacyjnego, praw człowieka, zachowań wobec pracowników, ochrony środowiska, dbałości o klienta, uczciwości biznesowej i zaangażowania społecznego.

W tegorocznych zestawieniu wyróżnienia – Złotych, Srebrnych i Białych Listków CSR - otrzymały w sumie 44 firmy ze 113 firm, które zdecydowały się wziąć udział w badaniu.

Osiągnięcia Henkla na polu zrównoważonego rozwoju potwierdzają także inne rankingi oraz otrzymywane nagrody i wyróżnienia, zarówno krajowe jak i międzynarodowe. Dobre praktyki Henkla są publikowane rokrocznie w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” tworzonym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Firma jest obecna w indeksie Dow Jones Sustainability od jego powstania w 1999 roku, w tym osiem razy była notowana jako lider branży. Henkel został także uwzględniona, po raz 14 z rzędu, w indeksie etycznych firm FTSE4Good.

Dorota Strosznajder wraz z Ireną Picholą z Deloitte oraz Jerzym Baczyńskim, redaktorem naczelnym Polityki Pobierz