13 maj 2015  Düsseldorf / Niemcy

Henkel podpisuje umowę na zakup marek środków piorących od Colgate-Palmolive

Henkel wchodzi na rynek środków piorących w Australii i Nowej Zelandii

  • Strategia selektywnych inwestycji o charakterze lokalnym
  • Budowanie wiodącej pozycji na rynku środków piorących w Australii i Nowej Zelandii
  • Dalszy rozwój segmentu Laundry & Home Care (środków piorących i czystości)

Spółka Henkel AG & Co. KGaA podpisała z firmą Colgate-Palmolive umowę na zakup całego portfela marek środków do prania i odplamiaczy sprzedawanych w Australii i Nowej Zelandii.

Po przejęciu marek proszków i płynów piorących oraz odplamiaczy, w tym Cold Power, Dynamo, Fab i Sard, Henkel dołączy do grona największych graczy na rynku detergentów w regionie Australii i Nowej Zelandii. W roku obrotowym 2014 r. marki będące przedmiotem transakcji wygenerowały przychody ze sprzedaży w łącznej kwocie ok. 110 mln euro.

− Podpisana umowa to kolejny krok w realizacji naszej globalnej strategii selektywnego inwestowania w kategorie produktów cieszących się popularnością na rynkach lokalnych − powiedział Bruno Piacenza, wiceprezes firmy odpowiedzialny za dział Laundry & Home Care. − Transakcja ta pozwoli nam wypełnić białą plamę w asortymencie kluczowego dla nas segmentu Laundry Care w atrakcyjnym regionie świata popularnymi markami produktów. Przejęcie to będzie także fundamentem dalszego rozwoju segmentu Laundry & Home Care w oparciu o rozbudowany portfel innowacyjnych marek.

Cena realizowanej sprzedaży wynosi 220 mln euro i zostanie pokryta w gotówce. Po sfinalizowaniu transakcja zwiększy poziom zysku na akcję. Zamknięcie transakcji ma nastąpić w trzecim kwartale 2015 r., pod warunkiem uzyskania wymaganych zgód organów nadzoru.

Firma Henkel jest już obecna na rynkach Australii i Nowej Zelandii, gdzie oferuje produkty z segmentów Beauty Care (kosmetyki) i Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu ), w tym produkty popularnych na całym świecie marek Schwarzkopf i Loctite.

Niniejszy dokument zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które bazują na obecnych szacunkach i założeniach dokonanych przez kierownictwo spółki Henkel AG & Co. KGaA. Stwierdzenia dotyczące przyszłości charakteryzują się użyciem takich słów, jak „oczekiwać", „zamierzać", „planować", „przewidywać", „zakładać", „sądzić", „szacować", „spodziewać się", „prognozować" oraz innych podobnych sformułowań. Tego typu stwierdzeń nie należy rozumieć jako gwarancji, że wyrażone w nich oczekiwania okażą się prawdziwe. Przyszłe wyniki i rezultaty faktycznie osiągnięte przez Henkel AG & Co.KGaA oraz podmioty powiązane uzależnione są od szeregu czynników ryzyka i niepewności, w związku z czym mogą się zasadniczo różnić od wyników przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Wiele z tych czynników znajduje się poza kontrolą firmy Henkel, a ich precyzyjne oszacowanie z wyprzedzeniem nie jest możliwe. Należą do nich m.in. przyszła sytuacja gospodarcza oraz działania podejmowane przez konkurencję i innych uczestników rynku. Henkel nie planuje i nie zobowiązuje się do aktualizacji jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości.