28 kwi 2015

Wiadomości z Henkel

Henkel podpisał Deklarację Polskiego Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju

Henkel Polska dołączył do grona sygnatariuszy Deklaracji Polskiego Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, zobowiązując się tym samym do podążania drogą zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialności i etyki w biznesie w zgodzie z 10 postulatami deklaracji.

Uroczyste podpisanie dokumentu odbyło się 24 kwietnia 2015 roku w siedzibie Ministerstwa Gospodarki podczas inauguracji IV etapu projektu Wizja Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050. W imieniu Henkel Polska dokument podpisał Janusz Gołębiowski, prezes firmy Henkel Polska.

Projekt Wizja 2050, realizowany w 2015 roku przez Ministerstwo Gospodarki, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firmę doradczą Deloitte, nawiązuje do inicjatywy podjętej przez światową Radę Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (World Business Council for Sustainable Development). Celem projektu jest integracja biznesu w Polsce wokół idei zrównoważonego rozwoju, wskazanie wyzwań w tym obszarze oraz wzmocnienie dialogu administracji i biznesu na rzecz wypracowania konkretnych rozwiązań dla wspierania realizacji celów rozwojowych Polski.

Deklaracja zobowiązuje sygnatariuszy między innymi do prowadzenia działalności w oparciu o zaufanie i dialog oraz w zgodzie w wymogami etyki, podejmowania działań na rzecz zmniejszania śladu środowiskowego, do współpracy z ośrodkami akademickimi i szkołami w zakresie edukacji przyszłych pracowników. Treść Deklaracji Polskiego Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju dostępna jest na stronie Ministerstwa Gospodarki: http://www.mg.gov.pl/files/upload/8383/Wizja%202050_Deklaracja_2015.pdf.

Podpisując dokument Deklaracji firma Henkel Polska dołączy do grona kilkudziesięciu innych firm, działających w Polsce, które są już jej sygnatariuszami.

Zrównoważony rozwój firmy Henkel

Henkel prowadzi codzienną działalność biznesową w duchu zrównoważonego rozwoju. Długofalowa strategia zrównoważonego rozwoju Henkla do 2030, ogłoszona w 2012 roku, zakłada – w myśl hasła „więcej za mniej” - potrojenie efektywności działania firmy w kontekście relacji pomiędzy wartością wytwarzaną w efekcie działania firmy a ilością wykorzystywanych zasobów naturalnych. Dla firmy Henkel zrównoważony rozwój jest nie tylko kwestią korporacyjnej odpowiedzialności, ale także szansą wzmocnienia swojej rynkowej konkurencyjności. Realizację strategii zrównoważonego rozwoju firma opiera na trzech filarach: produktach, partnerach i pracownikach. Firma skupia się na rozwijaniu produktów, które oferują wyższą wartość i skuteczność działania, przy jednoczesnym mniejszym śladzie środowiskowym. Razem ze swoimi partnerami Henkel dąży do ciągłego udoskonalania równoważonych procesów biznesowych wzdłuż całego łańcucha wartości. A zaangażowanie pracowników jest warunkiem realizacji ambitnych celów na 2030.

Sygnatariusze Deklaracji | Zdjęcie: Ministerstwo Gospodarki Pobierz

Janusz Gołębiowski podpisuje Deklarację | Zdjęcie: Ministerstwo Gospodarki Pobierz