13 kwi 2015  Düsseldorf / Niemcy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2015 r.

Henkel potwierdza cele finansowe na 2015 r.

W trakcie dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kasper Rorsted, prezes zarządu Henkla, omówił wyniki spółki w udanym roku obrotowym 2014. Akcjonariuszom zaproponowano podwyższenie dywidendy o 9 eurocentów, czyli do 1,31 euro w wypadku akcji uprzywilejowanych oraz do 1,29 euro w wypadku akcji zwykłych. Rekomendowana kwota przekłada się na stopę wypłaty dywidendy w wysokości 30%. Pomimo utrzymujących się wymagających warunków rynkowych Kasper Rorsted potwierdził prognozę na bieżący rok obrotowy, która zakłada wzrost skorygowanego zysku na akcję uprzywilejowaną o ok. 10%.

2014 − dobry rok dla Henkel

Komentując trudną sytuację gospodarczą w roku obrotowym 2014 r. Kasper Rorsted powiedział: − Jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągniętych wyników. Cele finansowe, jakie wyznaczyliśmy sobie na 2014 r., zostały zrealizowane. Prezes zarządu spółki podkreślił również dotychczasowe osiągnięcia w realizacji strategii do 2016 r., ilustrując wypowiedź konkretnymi przykładami działań służących realizacji czterech strategicznych priorytetów firmy, do których należą: dystansowanie konkurencji, globalizacja, upraszczanie procesów i inspirowanie pracowników.

Simone Bagel-Trah, przewodnicząca Komitetu Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej, podziękowała zarządowi oraz wszystkim pracownikom firmy Henkel za ich ogromne zaangażowanie w 2014 r.

Prognozy wyników w 2015 r. podtrzymane, pomimo utrzymującej się wymagającej sytuacji gospodarczej

− Rok 2015 będzie kolejnym rokiem wyzwań dla firmy Henkel – powiedział Kasper Rorsted, podkreślając duży poziom niepewności na rynkach. − Rynki walutowe będzie nadal charakteryzował wysoki poziom zmienności. Oczekujemy dalszego wzmacniania się dolara wobec euro, jak również osłabienia walut rynków wschodzących. Ze względu na trwający konflikt rosyjsko-ukraiński przewidujemy stagnację na rynkach Europy Wschodniej oraz dalsze pogłębienie trudnej sytuacji gospodarczej i walutowej w Rosji.

Pomimo trudnego otoczenia rynkowego Kasper Rorsted potwierdził wcześniejsze prognozy na bieżący rok finansowy. − W całym roku obrotowym 2015 oczekujemy organicznego wzrostu sprzedaży w granicach 3%-5%. Spodziewany jest wzrost skorygowanej rentowności sprzedaży do poziomu ok. 16%, jak również ok. 10-procentowy wzrost skorygowanego zysku na akcję uprzywilejowaną.

W odniesieniu do działalności spółki w Rosji i na Ukrainie Kasper Rorsted podkreślił, że oba kraje pozostają ważne dla firmy Henkel. − Konflikt pomiędzy Rosją a Ukrainą odbija się spółkach prowadzących tam działalność. Pomimo tego zamierzamy pozostać na tych rynkach. Osiągnęliśmy na nich istotny wzrost i wierzymy, że mają dobre perspektywy – stwierdził.

Dalsze informacje na temat wyników działalności w I kw. 2015 r. ukażą się w raporcie kwartalnym 7 maja.

Więcej informacji na temat Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zamieszczono pod adresem:
http://www.henkel.com/press-and-media/press-releases-and-kits/2015-04-13-annual-general-meeting-2015/418822