4 mar 2015  Düsseldorf / Niemcy

Henkel publikuje 24. Raport Zrównoważonego Rozwoju

Henkel przed czasem osiąga pierwsze cele zrównoważonego rozwoju

Raport Zrównoważonego Rozwoju firmy Henkel informuje szczegółowo o środowiskowym i społecznym zaangażowaniu firmy w 2014 roku. Publikacja podkreśla aktywne zaangażowanie pracowników na całym świecie oraz znaczne postępy firmy w realizacji celów zrównoważonego rozwoju do 2030 roku.

„Strategia Zrównoważonego Rozwoju firmy Henkel okazała się wysoce skuteczna, pozwalając nam osiągnąć cztery z pięciu pośrednich celów przed czasem” – powiedziała Kathrin Menges, wiceprezes ds. zarządzania zasobami ludzkimi i członek Rady Zrównoważonego Rozwoju firmy Henkel. “Nasi pracownicy mieli wielki udział w tym sukcesie. W dalszym ciągu będziemy liczyć na ich zaangażowanie i kompetencje.”
 
Długofalowa strategia zrównoważonego rozwoju Henkla do 2030, ogłoszona w 2012 roku, zakłada – w myśl hasła „więcej za mniej” - potrojenie efektywności działania firmy. Cel pośredni na lata 2011-2015 mówił o zwiększeniu efektywności wykorzystania zasobów w stosunku do śladu środowiskowego o 30%.

Henkel zanotował znaczący postęp w realizacji tych celów, ograniczając zużycie energii i wody oraz wytwarzanie odpadów na jednostkę produkcji o odpowiednio 20, 19 i 18 procent  (lub 22 procent, jeśli odjąć odpady związane z budową i rozbiórką) oraz poprawiając o 25 procent bezpieczeństwo pracy. Firma będzie w dalszym ciągu dążyć do poprawiania tych wskaźników w 2015 oraz wyznaczy kolejne pośrednie, średniookresowe cele na 2020.

Dla Henkla zrównoważony rozwój jest nie tylko kwestią korporacyjnej odpowiedzialności, ale także szansą wzmocnienia swojej rynkowej konkurencyjności. Realizację strategii zrównoważonego rozwoju firma opiera na trzech filarach: produktach, partnerach i pracownikach. Firma skupia się na rozwijaniu produktów, które oferują wyższą wartość i skuteczność działania, przy jednoczesnym mniejszym śladzie środowiskowym. Razem ze swoimi partnerami Henkel dąży do ciągłego udoskonalania swoich produktów wzdłuż całego łańcucha wartości. A zaangażowanie pracowników jest warunkiem realizacji ambitnych celów na 2030.

Jednym z ważniejszych projektów firmy w 2014 był Program Ambasadorów Zrównoważonego Rozwoju. Dzięki niemu pracownicy dobrze rozumieją, czym jest zrównoważony rozwój, i potrafią przekazać tę wiedzę swoim współpracownikom, dostawcom, klientom, konsumentom i uczniom szkół. Od czasu rozpoczęcia programu w lipcu 2012 roku Ambasadorami Zrównoważonego Rozwoju zostało ponad 3 800 pracowników firmy w 70 krajach, którzy dotarli ze swoim przekazem do 36 tysięcy uczniów szkół podstawowych w 37 krajach.

Osiągnięcia Henkla na polu zrównoważonego rozwoju zostały ponownie docenione w 2014 roku. Firma zajmowała wiodące pozycje w różnych krajowych i międzynarodowych rankingach oraz indeksach spółek w tej kategorii. Między innymi Henkel został ponownie ujęty w indeksie Dow Jones Sustainability. Firma jest w nim obecna od jego powstania w 1999 roku, w tym osiem razy była notowana jako lider branży. Firma została także uwzględniona, po raz 14 z rzędu, w indeksie etycznych firm FTSE4Good.