18 wrz 2014  Düsseldorf / Niemcy

Ósmy rok z rzędu w Dow Jones Sustainability Index

Henkel ponownie wśród światowych liderów zrównoważonego rozwoju

Ósmy rok z rzędu firma Henkel została uwzględniona w Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) oraz Dow Jones Sustainability Index Europe (DJSI Europe). Obecność w obu indeksach potwierdza mocną pozycję Henkla w kategorii produktów gospodarstwa domowego. Indeksy te uwzględniają przedsiębiorstwa, które w swojej działalności biznesowej kierują się zasadami zrównoważonego rozwoju.

S&P Dow Jones Indices oraz szwajcarska agencja RobecoSAM ogłosiły dziś wyniki oceny działań firm w aspekcie zrównoważonego rozwoju za 2014 r. Ranking powstał w oparciu o szczegółową analizę wyników ekonomicznych, środowiskowych i społecznych z uwzględnieniem takich kwestii, jak ład korporacyjny, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie marką, efektywność zużycia zasobów, standardy łańcucha dostaw i warunki pracy. Tylko 10 proc. spośród 2500 największych światowych korporacji wchodzi w skład indeksu DJSI World, a tylko 20 proc. spośród 600 największych europejskich przedsiębiorstw należy do indeksu DJSI Europe.

„Wzrost światowej populacji i nieustannie zwiększający się popyt sprawiają, że musimy uniezależnić dalszy rozwój i podnoszenie jakości życia od ilości zużywanych zasobów — powiedziała Kathrin Menges, wiceprezes ds. zasobów ludzkich oraz przewodnicząca Rady Zrównoważonego Rozwoju w firmie Henkel. — Na bazie naszych doświadczeń tworzymy zupełnie nowe rozwiązania, które realizują w praktyce ideę zrównoważonego rozwoju a równocześnie pozwalają nam osiągać biznesowy sukces. Wyniki Dow Jones Sustainability Index i innych globalnych rankingów potwierdzają, że zmierzamy we właściwym kierunku, realizując naszą ambitną strategię zrównoważonego rozwoju”.

Liczne agencje ratingowe i rynki kapitałowe wielokrotnie doceniały doskonałe wyniki Henkla w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Firma została po raz trzeci wymieniona w indeksach Stoxx ESG Leaders jako globalny lider w takich kategoriach, jak dbałość o środowisko, odpowiedzialność społeczna i ład korporacyjny. Od 2010 r. w uznaniu jej zaangażowania w zrównoważony rozwój firma jest notowana w ideksie Global Challenge Index. Po raz drugi potwierdzono obecność Henkla w trzech nowych indeksach: Euronext Vigeo World 120, Europe 120 i Eurozone 120. Firma uzyskała również status Prime w analizie zrównoważonego rozwoju przeprowadzonej przez Oekom, co oznacza, że jest jednym z najlepszych przedsiębiorstw na świecie w swojej branży.

Do 2030 r. Henkel zamierza potroić wytwarzaną wartość w odniesieniu do skali oddziaływania swoich produktów i technologii na środowisko naturalne. Ten ambitny cel ma pozwolić utrzymać wysoki poziom życia rosnącej populacji naszej planety przy ograniczonym dostępie do naturalnych zasobów. W ciągu 11 minionych lat firma zmniejszyła zużycie wody i energii odpowiednio o 51 proc. oraz o 44 proc. na tonę produkcji, a ilość odpadów o 47 proc. na tonę produkcji. W tym samym okresie liczba wypadków przy pracy spadła o 90 proc.


Henkel publikuje obszerne informacje o zrównoważonym rozwoju wraz z przeglądem odpowiednich rankingów i ratingów w swojej witrynie internetowej pod adresem henkel.com - sustainability.