18 wrz 2014

Wiadomości z Henkel

Henkel Polska na VII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych (OFIP)

Firma Henkel Polska została zaproszona do udziału w VII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych, które odbyło w Warszawie między 8 a 15 września. Dorota Strosznajder, pełnomocnik zarządu ds. odpowiedzialności społecznej, wzięła udział w sesji „Było sobie partnerstwo biznes-NGO”, zainicjowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, którego parterem jest Henkel.

Celem sesji było stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń pomiędzy sektorem biznesu a organizacjami pożytku publicznego. Dla organizacji pozarządowych była to okazja do bezpośrednich kontaktów z firmami, a przez to poznania ich celów, jeśli chodzi o nawiązywanie partnerstw z sektorem NGO. W założeniu organizatorów wiedza ta ma pomóc przedstawicielom organizacji w efektywnym poszukiwaniu partnerów do swoich inicjatyw.

Także dla przedstawicieli biznesu - wśród których oprócz Henkla znalazły się takie firmy jak Tesco, GlaxoSmithKline, Orange, Kompania Piwowarska czy Grupa Allegro - spotkanie stanowiło okazję do poznania odmiennej perspektywy organizacji pozarządowych oraz pogłębienia wiedzy na temat ich rzeczywistych potrzeb i oczekiwań odnośnie współpracy z biznesem.

W pierwszej części spotkania przedstawiciele firm dzielili się swoimi doświadczenia z dotychczasowych projektów realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Dorota Strosznajder opowiedziała m.in. o projekcie „W drodze do pracy” prowadzonym z Fundacją Miejsce Kobiet, akcji „Chodźmy pomagać” prowadzonej na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia Otwarte Drzwi oraz o zaangażowaniu firmy Henkel w program wsparcia dzieci ze świetlic środowiskowych z ubogich rejonów Polski „Qurier Świętego Mikołaja”, który prowadzi Fundacja Przyjaciółka.

Podczas rozmów w trzech kolejnych sesjach tematycznych (narodzenie, dojrzewanie i dojrzałość partnerstwa), które odbyły się w drugiej części spotkania, zawiązały się ciekawe znajomości z przedstawicielami organizacji pozarządowych, co być może w przyszłości zaowocuje kolejnymi interesującymi projektami prowadzonymi wspólnie z organizacjami pożytku publicznego.

Ważnym elementem spotkania była także inauguracja publikacji FOB zatytułowanej „15 przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu. III część. Partnerstwa międzysektorowe". To kolejna już publikacja FOB zawierająca studia przypadków firm działających w Polsce i wdrażających zasady społecznej odpowiedzialności biznesu. Najnowsze wydanie opisuje przykłady partnerstw międzysektorowych szesnastu firm, wśród których znalazła się firma Henkel Polska z przykładem projektu  „W drodze do pracy”.