9 lip 2014  Warszawa

Akademia Przyjaciół Planety obchodzi pierwsze urodziny

Henkel podsumowuje wyniki pierwszego roku realizacji programu edukacji ekologicznej dla dzieci z klas 1-3

Przez ostatni rok firma Henkel Polska prowadziła projekt edukacyjny Akademia Przyjaciół Planety skierowany do uczniów szkół podstawowych. Pod okiem 42 wolontariuszy, przeszkolonych pracowników firmy, blisko 1000 dzieci zapoznawało się z założeniami idei zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnej konsumpcji. Projekt jest częścią inicjatywy Ambasadorzy Zrównoważonego Rozwoju, realizowanej globalnie przez firmę.

Wieloletnia praktyka firmy Henkel w Polsce w prowadzeniu biznesu opartego na zasadach zrównoważonego rozwoju i chęć dzielenia się swoimi doświadczeniami z otoczeniem zewnętrznym zaowocowały w minionym roku szkolnym intensywną współpracą ze szkołami podstawowymi z całego kraju. W ramach projektu Akademia Przyjaciół Planety pracownicy firmy Henkel prowadzili szkolenia dla uczniów w wieku 7-10 lat, których celem było uwrażliwienie dzieci na kwestie związane z troską o środowisko naturalne i wyczerpywanie się naturalnych zasobów Ziemi. Edukatorzy w swoich interaktywnych prezentacjach skupiali się przede wszystkim na pokazaniu uczniom przykładów proekologicznych zachowań, dzięki którym każdy z nas w swoim codziennym życiu może przyczynić się do ograniczania zużycia wody czy energii. Pogłębieniu wiedzy posłużyły specjalnie przygotowane materiały edukacyjne, a na zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzymał dyplom Przyjaciela Planety oraz upominek – ekologiczne pudełko na drugie śniadanie. Specjalne listy z zaproszeniem do angażowania się w aktywną ochronę naszej Planety otrzymali także rodzice uczniów biorących udział w szkoleniach.

Projekt zainaugurowany w Polsce w czerwcu 2013 okazał się sukcesem obejmując swoim zasięgiem w ciągu minionego roku 960 dzieci. W ich edukację aktywnie włączyło się na zasadach wolontariatu pracowniczego 42 odpowiedzialnych społecznie ambasadorów – pracowników firmy Henkel w Polsce, reprezentujących różne działy biznesowe i funkcyjne firmy.

Nadzieją napawa fakt, że dzieci, które spotykaliśmy, miały już szeroką wiedzę na temat ochrony środowiska i wiele z naszych wskazówek przyjmowały z dużym zrozumieniem. Dla firmy Henkel, która od lat popularyzuje w swoim otoczeniu ideę zrównoważonego rozwoju, niezmiernie ważne jest docieranie do najmłodszej grupy odbiorców, ponieważ to właśnie w okresie szkoły podstawowej w bardzo dużej mierze kształtują się nasze postawy i zachowania, w tym także te proekologiczne. Dzieci, które szkolimy w ramach Akademii Przyjaciół Planety, za kilka, kilkanaście lat mają szansę stać się świadomymi konsumentami i prawdziwymi ambasadorami zrównoważonego rozwoju. – mówi Anna Kobierska, koordynatorka projektu Akademia Przyjaciół Planety.

Projekt będzie kontynuowany w kolejnym roku szkolnym. Pracownicy polskiego Henkla od września 2014 z nowym zapałem ruszą do szkół, oferując dyrektorom, nauczycielom i rodzicom dostosowany do dziecięcej percepcji program edukacji pro-środowiskowej.

Ambasadorzy Zrównoważonego Rozwoju to globalna inicjatywa edukacyjna firmy Henkel, której głównym zamierzeniem jest zwiększanie świadomości pro-ekologicznej dzieci na całym świecie poprzez szkolenia prowadzone na zasadach wolontariatu pracowniczego przez pracowników firmy. Od początku istnienia tego światowego programu zaangażowało się w niego ponad 2 tysiące pracowników firmy z 55 krajów całego świata, w tym 42 osoby z Polski.