14 maj 2014  Warszawa

Henkel Polska wspiera Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Pracownicy firmy Henkel Polska „chodzą pomagać” potrzebującym

W ramach dwóch kolejnych edycji akcji sportowo-charytatywnej „Chodźmy pomagać” 80 pracowników firmy Henkel z całej Polski „wychodziło”  łącznie blisko 42 tysiące zł. Ten charytatywny fundusz został w całości przekazany na rzecz warszawskiego Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, którego misją jest przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji osób dotkniętych trudną sytuacją życiową.

Po raz pierwszy akcja „Chodźmy pomagać“ została ogłoszona w listopadzie 2013 r. Pracownicy warszawskiego oddziału Henkla zostali poproszeni o  wzięcie udziału w sportowej aktywności mającej na celu „wychodzenie” funduszu charytatywnego na rzecz Stowarzyszenia Otwarte Drzwi z przeznaczeniem na 20-stą edycję Warszawskich Igrzysk Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Swój akces zgłosiło 30 warszawskich pracowników. Każdy uczestnik wyposażony został w krokomierz, a każde 1000 kroków dodatkowego wysiłku oznaczało kolejne 5 zł doliczane do tworzącego się funduszu. W ciągu 2 tygodni akcji 30 uczestników wychodziło lub wybiegało 4,5 miliona kroków, które starczyłyby, aby pokonać pieszo dystans z Warszawy do Aten. W przeliczeniu dały kwotę 17,5 tysiąca złotych, którą firma Henkel przekazała Stowarzyszeniu w formie darowizny.  

Duże zainteresowanie pracowników pierwszą edycją akcji sprawiło, że po półrocznej przerwie firma Henkel ogłosiła jej kolejną edycję, także na rzecz Stowarzyszenia Otwarte Drzwi. Tym razem zainteresowanie pracowników było jeszcze większe. Udział w akcji wzięło 50 pracowników z Warszawy, Stąporkowa, Raciborza i Poznania. Wspólnie udało im pokonać 4 836 km, a więc trasę o długości podobnej do tej z Lizbony do Moskwy. Tym razem kroki uczestników zsumowały się w kwotę niemal 24 tysięcy złotych.

Przekazane nam właśnie przez firmę Henkel fundusze pomogą zakończyć projekt uruchamiania stołówki, która powstaje przy siedzibie Stowarzyszenia na Pradze Północ. Znajdą w niej pracę podopieczni Stowarzyszenia, którzy będą mieli szansę zdobyć tam nowy zawód – informuje Anna Machalica-Pułtorak, założycielka i prezeska zarządu Stowarzyszenia Otwarte Drzwi. Stołówka będzie przyrządzać posiłki dla podopiecznych Stowarzyszenia i okolicznych mieszkańców, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Planowane jest także uruchomienie usług cateringowych, co pozwoliłoby stołówce zarabiać na siebie oraz na pensje dla pracowników – dodaje. 

Akcja „Chodźmy pomagać” trafiła dobrze we wrażliwość i potrzeby naszych pracowników. Z jednej strony nawiązuje do tradycji zaangażowania społecznego i wolontariatu pracowniczego, które są w naszej firmie silne i kultywowane w polskim oddziale już od kilkunastu lat. Z drugiej strony promuje aktywność fizyczną, która jest nieodzownym elementem zdrowego trybu życia i jednym ze sposobów osiągania tak potrzebnej życiowej równowagi. – tak mówi o pomyśle akcji Dorota Strosznajder z działu komunikacji korporacyjnej firmy Henkel.