12 maj 2014  Warszawa

Wiadomości z Henkel

Henkel Polska partnerem VI Kongresu Kobiet

Henkel Polska został partnerem VI Kongresu Kobiet. Firma od lat realizuje strategię zrównoważonego rozwoju, której przejawem wewnątrz organizacji jest między innymi tworzenie takiego środowiska pracy, które pozwala pracownikom lepiej dbać o równowagę w życiu zawodowym i osobistym. Swoimi doświadczeniami w zakresie wspierania idei work-life balance w praktyce biznesowej Henkel dzielił się z uczestniczkami i uczestnikami Kongresu podczas jednego z paneli w centrum biznesowym pod tytułem: "Superwoman - doświadczenia polskie i zagraniczne".

Firma Henkel jest jednym z liderów zrównoważonego rozwoju na świecie i w Polsce. Przejawia się to między innymi odpowiedzialnymi i zrównoważonymi praktykami z dziedziny zarządzania organizacją i personelem. Firma aktywnie wdraża politykę różnorodności pod względem płci, wieku i narodowości, a jednym z mierzalnych celów jest zwiększanie udziału kobiet w kadrze zarządzającej firmy o 1-2 procent rok do roku. Wspieraniu karier zawodowych kobiet w Henklu służy także program networkingowy Women in Leadership, skierowany do kobiecej kadry kierowniczej, którego celem jest rozwijanie menadżerskich i biznesowych kompetencji członkiń programu. Firma dba o tworzenie środowiska pracy, które pozwala pracownikom lepiej zadbać o równowagę w życiu zawodowym i osobistym. Służą temu między innymi rozwiązania organizacyjne, takie jak elastyczny czas pracy, możliwość pracy z domu, praca w niepełnym wymiarze godzin czy tzw. job sharing. Firma wspiera także zaangażowania społecznego i pasje sportowe pracowników, czym podkreśla swój szacunek dla innych niż zawodowe zainteresowań swoich ludzi. 

Podczas panelu dyskusyjnego "Superwoman - doświadczenia polskie i zagraniczne" Dorota Strosznajder, dyrektor działu komunikacji korporacyjnej i pełnomocnik zarządu ds. zaangażowania społecznego, dzieliła się z uczestnikami i uczestniczkami Kongresu doświadczeniami firmy w zakresie wspierania i realizacji idei work-life balance w biznesowej praktyce. 

Zasadniczym zadaniem firmy wspierającej ideę work-life balance jest stworzenie takiego systemu pracy, który zagwarantuje pracownikom możliwość realizowania się w różnych rolach życiowych. Manager wdrażający w organizacji ideę work-life balance powinien zacząć od głębszego poznania pracowników: ich celów, motywacji oraz priorytetów życiowych. Dopiero na tej podstawie może stwierdzić, co dla każdej osoby oznacza równowagę pomiędzy pracą a życiem pozazawodowym – mówiła Dorota Strosznajder. - Dobrze prowadzona, przemyślana polityka personalna, uwzględniająca dostrzeganie przez organizację także innych niż zawodowe potrzeb swoich ludzi sprawia, że są oni o wiele bardziej zaangażowani w pracę i lojalni wobec pracodawcy. Pracują wydajniej i zazwyczaj udaje im się uniknąć wypalenia zawodowego. To z kolei przekłada się na wymierne korzyści dla firmy: szybciej kończone projekty, mniejszą fluktuację kadry, długotrwałe, stabilne relacje z klientami i dostawcami, a, co za tym idzie, na lepsze wyniki finansowe.
 
Podczas Kongresu Henkel miał również swoje stoisko w Parku Kobiet, gdzie uczestniczki mogły dowiedzieć się o szczegółach programu aktywizacji zawodowej kobiet "W drodze do pracy", realizowanego przez firmę Henkel w ramach korporacyjnego programu wolontariatu pracowniczego. Na stoisku przeprowadzana była również ankieta, w której uczestniczki Kongresu proszone były o osobistą ocenę sytuacji kobiet na polskim rynku pracy.