2 kwi 2014  Warszawa

Henkel Polska na 5. Targach CSR

Henkel Polska został Partnerem Strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Podczas tegorocznych Targów CSR firma Henkel Polska oficjalnie przystąpiła do grona Strategicznych Partnerów Forum Odpowiedzialnego Biznesu, będącego najważniejszą organizacją zrzeszającą odpowiedzialne firmy w Polsce.

Oficjalne dołączenie do grona partnerów - powtórne dołączenie po kilkuletniej przerwie - nastąpiło w czasie trwania targów, 1 kwietnia 2014. Dyplom z rąk prezeski i dyrektorki generalnej FOB, Mirelli Panek-Owsiańskiej, odebrała Dorota Strosznajder, dyrektor działu komunikacji korporacyjnej i pełnomocnik zarządu ds. odpowiedzialności społecznej w Henkel Polska.

Zrównoważony rozwój jest dla nas bardzo ważny. Jest częścią naszego korporacyjnego DNA i sposobem prowadzenia biznesu. W czasach kurczących się zasobów i drożejących cen surowców, idea zrównoważonego rozwoju jest nie tylko moralnie słuszna, ale oferuje także przedsiębiorstwom skuteczną receptę na sukces ekonomiczny– mówi Dorota Strosznajder. 

Dobrym początkiem powrotu do aktywnej współpracy była obecność Henkla na Targach CSR. Stoisko Henkla, na którym firma prezentowała się głównie ze strony dobrych praktyk dopracowniczych oraz programu społecznego aktywizacji zawodowej kobiet „W drodze do pracy“, przez cały dzień odwiedzali liczni goście zainteresowani tematyką zrównoważonego rozwoju, wśród których byli dziennikarze, partnerzy biznesowi, a także działacze organizacji pozarządowych.

W trakcie targów odbyła się premiera corocznej publikacji FOB - Raportu Dobrych Praktyk FOB, który zbiera najlepsze doświadczenia działających w Polsce firm z zakresu zrównoważonego rozwoju. Znalazły się w nim aż cztery praktyki Henkla.

Misją Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu jako standardu obowiązującego w Polsce w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw, rozwoju społecznego i poprawy stanu środowiska. FOB jest inicjatorem debat publicznych, wspólnych inicjatyw podejmowanych przez firmy, licznych publikacji i raportów z obszaru odpowiedzialnego biznesu. Członkostwo w tej organizacji jest dla Henkla naturalną konsekwencją wieloletnich działań na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz stanie się platformą dialogu i wymiany doświadczeń.

Zrównoważony rozwój jest dla nas bardzo ważny. Jest częścią naszego korporacyjnego DNA i sposobem prowadzenia biznesu. - Dorota Strosznajder