11 lut 2014

Trwa rekrutacja do trzeciej tury projektu aktywizacji zawodowej kobiet finansowanego przez firmę Henkel

Projekt wspierający powrót kobiet na rynek pracy

Fundacja Miejsce Kobiet i Henkel Polska zapraszają kobiety z woj. mazowieckiego, pozostające minimum rok bez zatrudnienia, do udziału w trzeciej turze projektu aktywizacji zawodowej W drodze do pracy. Dwumiesięczny intensywny kurs ułatwiający skuteczny powrót do życia zawodowego rusza w połowie marca 2014 r. – na chętne osoby czeka 20 miejsc.

Fundacja Miejsce Kobiet i Henkel Polska zapraszają kobiety z woj. mazowieckiego, pozostające minimum rok bez zatrudnienia, do udziału w trzeciej turze projektu aktywizacji zawodowej W drodze do pracy. Dwumiesięczny intensywny kurs ułatwiający skuteczny powrót do życia zawodowego rusza w połowie marca 2014 r. – na chętne osoby czeka 20 miejsc.

- Naszym celem jest pomoc bezrobotnym kobietom w nabyciu szeregu niezbędnych umiejętności wspierających ich powrót na rynek pracy – mówi Agnieszka Kramm, psycholożka i psychoterapeutka, przedstawicielka zarządu Fundacji Miejsce Kobiet, koordynującej projekt. - Pozostając bez zatrudnienia dłużej niż 12 miesięcy, często w związku z przypisaną im rolą społeczną głównej opiekunki dzieci lub seniorów, kobiety mają do pokonania wiele barier, także natury psychologicznej - np. nie potrafią realnie ocenić swoich szans zawodowych i wykazują tendencję do zaniżonej auto-oceny własnych kompetencji. My te bariery pomagamy niwelować.

Poszczególnymi elementami kursu są m.in. trening psychologiczny, ćwiczenia z autoprezentacji, zajęcia z przedsiębiorczości czy konkretne szkolenia zawodowe. W programie zawiera się także kompletny kurs aktywizacji zawodowej „Spadochron”, realizowany według najlepszych międzynarodowych wzorców, który pozwoli uczestniczkom odkryć swój potencjał, najlepszy sposób na jego wykorzystanie oraz wzmocnić wewnętrzną motywację zmiany. W ramach zajęć planowane są także wspólne warsztaty z menedżerkami firmy Henkel, dzięki którym uczestniczki kursu będą miały okazję zetknąć się z bliska z realiami pracy i pracownikami międzynarodowej organizacji.

Pierwsze efekty

W grudniu 2013 r. pierwszy z kursów w ramach projektu W drodze do pracy skończyło 20 kobiet, które zgłosiły się do Fundacji Miejsce Kobiet już we wrześniu, a obecnie trwa druga tura projekty, w którym również uczestniczy 20 kobiet. Przez kilka dni w tygodniu biorą one udział w różnorodnych zajęciach grupowych i indywidualnych pod okiem ekspertek. – Przebyty kurs wniósł do moich utartych przekonań na kwestię i poszukiwanie pracy świeże, a przede wszystkim użyteczne spojrzenie. Pomógł mi wydobyć i uaktywnić moje mocne strony oraz pokonać zakodowane stereotypy i bariery, które nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. Wierzę, że udział w programie pozwoli mi odnaleźć się na rynku pracy po długiej przerwie spowodowanej urlopem wychowawczym i dość trudnymi doświadczeniami życiowymi związanymi z opieką nad chorym członkiem rodziny – powiedziała Sława Gilarska, uczestniczka pierwszej tury projektu.

Organizatorzy konkursu również są zadowoleni z dotychczasowego przebiegu projektu. - Mamy już pierwsze wymierne sukcesy, wśród uczestniczek są kobiety, które znalazły pracę, kolejne rozpoczęły staż z szansą na zatrudnienie, jeszcze inne odbywają rozmowy rekrutacyjne – podsumowuje Agnieszka Kramm z Fundacji Miejsce Kobiet.

Jak się zgłosić

Organizatorzy zapraszają do udziału w programie kobiety pełnoletnie, z wykształceniem średnim lub wyższym, zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego, posiadające status osoby bezrobotnej (zarejestrowane w urzędzie pracy), ale także osoby nieaktywne zawodowo (niezarejestrowane), pozostające co najmniej rok bez pracy. Udział w kursach jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie w pierwszej kolejności powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy, który można pobrać ze strony www.miejscekobiet.pl. W przypadku pytań lub wątpliwości organizatorzy zapraszają do kontaktu mailowego lub telefonicznego: kontakt@miejscekobiet.pl, 504191699.

W ramach projektu W drodze do pracy w okresie do czerwca 2014 r. przeprowadzone zostaną w sumie 3 tury treningowe, każda dla 20 uczestniczek. Zajęcia dla drugiej grupy rozpoczęły się w połowie stycznia 2014, dla trzeciej wystartują w połowie marca 2014.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki środkom finansowym firmy Henkel przekazanym z okazji 15-stej rocznicy ogólnoświatowego programu wolontariatu pracowniczego MIT firmy. – W drodze do pracy to projekt, który wspiera rozwój zawodowy i szanse kobiet na polskim rynku pracy. Wspólnie z Fundacją mamy nadzieję, że wiele uczestniczek przy jego pomocy tę drogę odnajdzie – mówi Dorota Strosznajder, koordynatorka projektu z ramienia firmy Henkel.

Więcej informacji o projekcie na www.miejscekobiet.pl