7 sty 2014

Finał konkursu ekologicznego marki Persil i drogerii Rossmann

10 najlepszych projektów badawczych nagrodzonych

Firma Henkel, właściciel marki Persil, oraz drogerie Rossmann ogłosiły wyniki konkursu ekologicznego Eko-Odkywcy kierowanego do placówek oświatowych i wychowawczych w całej Polsce.  Grantami o wartości do 5 tysięcy złotych każdy nagrodzono autorów 10 zgłoszeń, którzy otrzymali najwięcej głosów w internetowym głosowaniu. Zwycięskie projekty będą realizowane w tym roku.

Firma Henkel, właściciel marki Persil, oraz drogerie Rossmann ogłosiły wyniki konkursu ekologicznego Eko-Odkywcy kierowanego do placówek oświatowych i wychowawczych w całej Polsce. Grantami o wartości do 5 tysięcy złotych każdy nagrodzono autorów 10 zgłoszeń, którzy otrzymali najwięcej głosów w internetowym głosowaniu. Zwycięskie projekty będą realizowane w tym roku.

W konkursie, który rozpoczął się we wrześniu 2013 r., udział wzięły szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, przedszkola oraz inne placówki oświatowe i wychowawcze z całego kraju. Zadaniem było opracowanie autorskiego, niepublikowanego wcześniej pomysłu na projekt badawczy związany z ekologią i ochroną środowiska naturalnego. Projekt o charakterze stacjonarnym albo terenowym mógł dotyczyć eksperymentowania, odkrywania, doświadczania i poznawania zjawisk przyrodniczych.

Organizatorzy otrzymali w regulaminowym terminie do 10 listopada 2013 r. 110 zgłoszeń. Po dokonaniu ich wstępnej weryfikacji przez specjalistów z Fundacji Nasza Ziemia, partnera merytorycznego akcji, do konkursu zostały dopuszczone 72 projekty, których nazwy i autorzy zostali udostępnieni na stronie konkursu. Następnie, 25 listopada, komisja konkursowa wybrała do finałowego głosowania online 20 najlepszych zgłoszeń w oparciu o następujące kryteria: zgodność z celami konkursu, poprawność merytoryczna projektu, poprawność w zakresie zaproponowanych działań dydaktycznych oraz innowacyjność i oryginalność pomysłu.

Najwięcej głosów internautów w finale konkursu odbywającym się w grudniu 2013 r. za pośrednictwem strony www.rossnet.pl/ekoodkrywcy otrzymały następujące placówki:

  1. Zespół Szkół nr 9 im. dr M. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju za projekt pt. „Eko Goście Łąki Kwietnej” związany z zakładaniem przez uczniów łąki kwietnej i szkolnego ogrodu.
  2. Przedszkole nr 57 w Warszawie za projekt o nazwie „Lata-sie na tarasie” zakładający powstanie „hotelu” dla owadów na przedszkolnym tarasie obsadzonym bujną roślinnością.
  3. „Niepubliczne Przedszkole Językowo-Przyrodnicze TUMIRAI w Wołominie za projekt o nazwie „Eko wyprawa - Eko zabawa”, służący popularyzacji postaw proekologicznych wśród dzieci poprzez działania edukacyjne prowadzone stacjonarnie na terenie placówek przedszkola oraz w terenie.
  4. Zespół Szkół Technicznych Częstochowie za projekt „Akademia Talentów Przyrodniczych”, którego głównym celem jest edukacja uczniów na temat relacji występujących w przyrodzie, zjawisk zachodzących w życiu roślin i zwierząt w zależności od pór roku i zmieniających się warunków atmosferycznych.
  5. Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Łochowie, za projekt pt. „Z ekogleby roślinki to są dla nas witaminki”, dotyczący znaczenia zdrowej żywności oraz sposobów, w jaki można samemu ją wyhodować.
  6. Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych im. prof. Henryka Mierzejewskiego w Lęborku za projekt o nazwie „Mała pszczoła wiele zdoła - lęborski EKO-TEAM ratuje pszczoły” dotyczący działań ochronnych związanych z pszczołami.
  7. Przedszkole nr 6 w Dąbrowie Górniczej za projekt „O czym marzy złota rybka”, służący rozbudzeniu zainteresowań dzieci środowiskiem, w którym mieszkają, a w szczególności czystością wód rzeki Przemszy oraz zbiornika rekreacyjnego Pogoria.
  8. Przedszkole Publiczne nr 3 "Pentliczek" w Szczecinie za projekt „Co w lesie piszczy?” dotyczący poznawania przez dzieci pobliskich lasów, łąk i zbiornika wodnego.
  9. Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa w Pietrowicach Wielkich za projekt „Bocianie gniazdo”, zachęcający uczniów do aktywności i rozwijania swojej ciekawości światem przyrody poprzez obserwacje najbliższego otoczenia, w tym bocianiego gniazda na terenie gminy.
  10. Szkoła Podstawowa nr 11 w Parchowie za projekt „Wszyscy dorośli i dzieci segregują śmieci”, którego celem jest uświadomienie uczniom zagrożeń środowiska powodowanych przez „dzikie” wysypiska śmieci, oraz poszukiwanie skutecznych sposobów ich likwidacji

Pula grantowa konkursu „Eko Odkrywcy” wyniosła 50 tysięcy złotych. Środki na finansowanie projektu pochodziły ze sprzedaży proszku Persil podczas trwania promocji specjalnej zorganizowanej od 9 września do 31 października 2013 w drogeriach Rossmann.

Więcej informacji o konkursie oraz szczegółowe opisy zwycięskich projektów można znaleźć na stronach www.rossnet.pl/ekoodkrywcy i www.persil.pl.