Moja biblioteka

Zrównoważone innowacje

W Henklu zrównoważony rozwój to jeden z podstawowych kierunków rozwoju innowacji. Dzięki systematycznie stosowanym narzędziom i procesom, Henkel konsekwentnie rozwija innowacyjne produkty i rozwiązania, które zapewniają klientom i konsumentom więcej korzyści i lepszą skuteczność działania przy jednoczesnym ograniczeniu śladu środowiskowego. Celem Henkla nie jest włączenie do oferty zaledwie kilku „zrównoważonych produktów”, ale nieustanne doskonalenie całej oferty produktowej firmy, z korzyściami środowiskowymi obserwowanymi wzdłuż całego łańcucha wartości.

Od 2008 roku kluczowe obszary zrównoważonej odpowiedzialności, zdefiniowane w strategii zrównoważonego rozwoju Henkla, mają swoje odzwierciedlenie w procesach innowacji. Oznacza to, że naukowcy w Henklu muszą pamiętać, by każdy nowy produkt, nad którym pracują, oferował dodatkowe zrównoważone korzyści w co najmniej jednym z sześciu obszarów odpowiedzialności: skuteczności działania, postępu społecznego, zdrowia i bezpieczeństwa, energii i klimatu, wody i ścieków oraz surowców i odpadów.

Henkel opracował system oceny, nazwany Matrycą Zrównoważonego Rozwoju, umożliwiający wskazanie tych miejsc wzdłuż całego łańcucha wartości i w ramach strategicznych obszarów zrównoważonej odpowiedzialności firmy, gdzie potencjalne innowacje mogą przynieść najwięcej korzyści. Tylko biorąc pod uwagę cały cykl życia produktów, Henkel może zapewnić, że wdrażane innowacje przyniosą oczekiwane całościowe efekty. Matryca wykorzystywana jest nie tylko do oceny potencjalnych innowacji, ale także podczas dialogu z partnerami handlowymi, organizacjami pozarządowymi i innymi zainteresowanymi stronami.

Infografiki

Obrazy

Dzięki zastosowaniu wysokowydajnch enzymów i innym działaniom zmierzającym do optymalizacji formuły płynu do zmywania Pril Henkel ogranicza zużycie substancji powierzchniowo czynnych i emisję CO2.

Henkel trzy ostatnie dekady poświęcił na badania nad wysokowydajnymi enzymami, które bedą usuwać zabrudzenia szybko i efektywnie.

Henkel prowadzi pilotażowy projekt wykorzystania 25% dodatku aluminium z odzysku przy produkcji opakowań dezodorantów.

Dzięki niepowtarzalnemu portfolio innowacyjnych rozwiązań technologicznych Henkel umożliwia tworzenie zaawansowanych i lekkich komponentów samochodowych.

Rozwiązania Henkla pozwalają budować cichsze, lżejsze i bardziej wytrzymałe pojazdy bez rezygnacji z komfortu, mocy i bezpieczeństwa.

Pobierz

Więcej informacji