Moja biblioteka

Różnorodność i inkluzja

Działamy na bardzo wielu, różnych rynkach, mając w ofercie wiele, bardzo różnych produktów. Taka sama różnorodność charakteryzuje zespół naszych pracowników. Różnorodność odnosi się do całego zestawu odmiennych cech – które czynią firmę Henkel jedyną w swoim rodzaju – cech, które są widoczne gołym okiem (np. płeć) i tych, które trudniej dostrzec (doświadczenie, wartości, poglądy, wykształcenie, orientacja seksualna, kultura, religia). Gdy w obrębie pracowniczego zespołu indywidualne różnice dobrze się uzupełniają, a pracownicy są doceniani, możemy mówić o prawdziwej inkluzji. W Henklu na kwestię różnorodności i inkluzji patrzymy w sposób holistyczny i promujemy kulturę, w której doceniane są indywidualne różnice. Szczególny nacisk kładziemy na trzy wymiary: płeć, wiek i narodowość.

Narodowość

Jako firma o światowym zasięgu, Henkel zatrudnia pracowników 120 narodowości w ponad 75 krajach. Ponad 80% z ponad 50 tysięcy naszych pracowników pracuje poza granicami Niemiec, a 53% na rynkach wschodzących. Taka różnorodność kultur i doświadczeń pozwala nam właściwie przewidywać potrzeby naszych klientów i rozwój rynków, i z sukcesem opracowywać i wprowadzać do światowego obrotu nowe produkty. Jedną z podstawowych zasad naszej polityki personalnej jest “Triple Two”: nasi najzdolniejsi menadżerowie zdobywają w trakcie trwania swojej kariery doświadczenia zawodowe w co najmniej dwóch różnych działach, dwóch krajach i dwóch różnych sektorach biznesowych.

Płeć

Na całym świecie kobiety stanowią około 33% naszych pracowników. Liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych wzrosła z 22% w roku 2003 do ok. 34% w roku 2016. Henkel na równi wspiera wszystkich pracowników w godzeniu obowiązków zawodowych z życiem osobistym. Zdajemy sobie sprawę, że tylko wtedy możemy w pełni korzystać z umiejętności i talentów naszych pracowników, gdy zapewniamy im warunki zatrudnienia, umożliwiające godzenie życia rodzinnego i zawodowego.

Wiek

W Henklu pracują przedstawiciele wszystkich pokoleń – od osób urodzonych w połowie ubiegłego stulecia, przez generacje X i Y, po wchodzące na rynek pracy pokolenie Z. Każde pokolenie ma własne cechy charakterystyczne i preferencje. Henkel wspiera międzypokoleniową wymianę doświadczeń i wiedzy, co pozwala uruchomić i wykorzystać potencjał wszystkich pracowników. Ze względu na wyzwania demograficzne i starzenie się społeczeństw, coraz ważniejsza staje się umiejętność nieustannego uczenia się. Poprzez programy opieki zdrowotnej wspieramy pracowników w radzeniu sobie z wyzwaniami zdrowotnymi wynikającymi z wieloletniego stażu pracy. Wielokrotnie byliśmy nagradzani za działania na rzecz ochrony zdrowia naszych pracowników.

Henkel angażuje się na skalę globalną w różne inicjatywy i partnerstwa służące wymianie doświadczeń w zakresie wspierania polityki różnorodności i inkluzji. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Obrazy

Film (w jęz. angielskim)

3:20Min.

Special Olympics Germany

During the German Special Olympics 2014, Henkel employees voluntarily supported the competitions

18.06.14

Odsłony:

Pobierz